Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Náhrada info page

Jako náhradu Info pages (informačních stránek), v souvislosti s kterými bylo vypnuto ve verzi 5.17 beta1 přesměrování provozu https (port 443) na tyto stránky, je možné využít e-mailové upozornění nebo upozornění formou SMS na automatické pozastavení služeb internet.

Klienti mohou být automaticky pozastaveni fakturačním modulem z důvodu nezaplacených faktur za službu nebo nastavením u služby v kartě klienta automatickým pozastavením – služba byla pozastavena dle nastavení od–do.

Nastavení fakturace

V menu (Fakturace -> Nastavení -> Obecné) nastavit:

KlíčPopis
send_email_to_suspended_clientPovolit odesílat klientům emaily při automatickém pozastavení služeb internet
send_sms_to_suspended_clientPovolit odesílat klientům SMS při automatickém pozastavení služeb internet
pozastavit_neplaticeAutomaticky pozastavovat služby Internet u neplatičů. Zkontrolujte si nastavení klíče mikrotik_disable_users, aby skutečně došlo k pozastavení klientů na Mikrotiku (provoz http se stále přesměrovává na info pages). Pokud toto nastavení deaktivujete v době, kdy jsou někteří zákazníci pozastaveni, jejich pozastavení se zruší do doby, než jej opět aktivujete. Pokud je klient pozastaven, propíše se do důvodu pozastavení v kartě klienta – Neplatič. Pokud je klient pozastaven a uhradí všechny faktury, tak se mu automaticky povolí všechny služby, kde je nastaven důvod pozastavení – Neplatič. Interval kontroly uhrazených/neuhrazených faktur je 5 minut.
pozastavit_neplatice_min_castkaMinimální dlužná částka na relevantních fakturách pro pozastavení služeb Internet (pozastavit_neplatice musí být zapnuto)
pozastavit_po_splatnostiPo kolika dnech po splatnosti se služby typu Internet automaticky pozastaví (pozastavit_neplatice musí být zapnuto)

Obecné nastavení

V menu (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) zkontrolujte:

KlíčPopis
system_mailSystémová e-mailová adresa
system_mail_nameNázev systémové e-mailové adresy

Toto nastavení je spíše obecné povahy. Důležité je mít u klientů nastavenou fakturační skupinu a u této skupiny nastavenou e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa se použije pro posílání e-mailových upozornění s důvodem pozastavení (pokud máte nastavenu šablonu pro typ aut. pozastavení).

Mikrotik nastavení

Pokud máte klíč mikrotik_nat_disable_users nastaven na 0, tak pozastavování nebude fungovat.

Přesměrovává se již pouze provoz přes http. Provoz přes https se pozastaví bez přesměrování.

KlíčNastaveníPopis
mikrotik_nat_disable_usersPozastavené klienty přesměrovávat přes NAT na informační stránky ISPadmin
0 – VypnutoNepoužívá se přesměrování (ani pozastavení) na informační stránky pro pozastavené klienty
1 – Sada NAT pravidel bez address-listuVýchozí stav (vytvoří se 3 pravidla v tabulce FW NAT se zdrojovou adresou pozastaveného klienta a portem info page kam se má přesměrovat)
2 – Sada NAT pravidel s address-listemPro každou aktivní info page se vytvoří trojice pravidel pro přesměrování klientů, kde není udána zdrojová adresa, ale berou se IP z nově vytvořeného address-listu dle konkrétní info page. Přesměrování v rámci „nepovolených služeb“ se v tomto případě provádí na adresu 127.0.0.1
3 – Vytvoření pouze address-listPro každého pozastaveného klienta se vytvoří jen záznam do address-list s názvem odpovídající „Info Page“. Tento adress-list se může využít v individuálním řešení NAT pravidel (NAT pravidla se nevytváří). !! Pro správu pravidel v Mikrotiku systém využívá pojmenování s obsahem slova „ispadmin“, pro vlastní pravidla je tedy nevhodné je pojmenovávat (komentovat) s využitím slova „ispadmin“. Došlo by k jejich vymazání !!

Šablony aut. pozastavení

Pro automatické informování klientů, při pozastavení jejich služeb, mohou být použity SMS šablony nebo e-mailové šablony.

Pro správné fungování musí být nastaven a zapnut klíč pro posílání e-mailů při pozastavení služeb (send_email_to_suspended_client) nebo pro zasílání SMS (send_sms_to_suspended_client) a také nastaveny příslušné e-mailové šablony nebo SMS šablony pro typ akce automatické pozastavení.