Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Celková bilance a přeplatky

V Kartě klienta / Fakturace vidíte mimo jiné přehled faktur, které byly klientovi vystaveny. Ve sloupci Bilance je uvedeno, kolik klientovi zbývá uhradit. Součtem hodnot v tomto sloupci vznikne hodnota uvedená u položky Celková bilance ve spodní části tabulky. Kromě této bilance je na této stránce ještě jedna položka nazvaná Celková bilance. Ta se nachází spolu s položkou Přeplatky nad touto tabulkou.


Jaký je mezi oběma bilancemi rozdíl?

  • Celková bilance ve spodní části tabulky bere v potaz pouze hodnoty uvedené v dané tabulce. Jde například o hodnoty za rok 2019.
  • Celková bilance nad tabulkou bere v potaz všechna období a také přeplatky. Tuto celkovou bilanci lze spočítat jako součet celkového nedoplatku a celkového přeplatku.

Příklady:

  • Pokud má klient dluh z předchozího roku 300 Kč a z toho současného 200 Kč a nemá žádné přeplatky, tak je jeho celková bilance nahoře rovna -500 Kč. Celková bilance dole v jednotlivých letech je -300 Kč a -200 Kč.
  • Pokud je zadán nový klient s přeplatkem 200 Kč (položka Počáteční fin. stav + vygenerování v Ostatní / Nástroje), tak v Kartě klienta / Fakturace naleznete nulovou fiktivní fakturu. Celková bilance dole je 0 Kč, přeplatek 200 Kč a celková bilance nahoře 200 Kč (0 + 200).
  • Pokud je zadán nový klient s přeplatkem 200 Kč (položka Počáteční fin. stav + vygenerování v Ostatní / Nástroje) a následně vystavena faktura na 200 Kč, tak je celková bilance dole -200 Kč, přeplatek 200 Kč a celková bilance nahoře 0 Kč (-200 + 200). Aby se přeplatek vynuloval, je nezbytné jít do detailu neuhrazené faktury a započítat na ni přeplatek. Tímto krokem se přeplatek změní z 200 Kč na 0 Kč a celková bilance dole z -200 Kč na 0 Kč. Výsledkem je hodnota 0 Kč u všech tří položek.

Vrátit přeplatek a započíst přeplatek

Oběma těmito akcemi lze docílit vynulování hodnoty uvedené u položky Přeplatky. V prvním případě však dojde i ke změně celkové bilance, zatímco v druhém případě nikoliv.

Pojďme si to ukázat na konkrétním příkladu:

Klient má celkový dluh 500 Kč a celkový přeplatek 200 Kč. Jeho celková bilance tedy je -300 Kč (-500 + 200).

  • Pokud klientovi celý přeplatek vrátíte, tak se přeplatek změní z 200 Kč na 0 Kč. Celkový dluh však zůstává stejný. Jeho celková bilance se tedy změní z -300 Kč na -500 Kč (-500 + 0).
  • Pokud celý přeplatek započtete na fakturu/faktury, tak se přeplatek změní z 200 Kč na 0 Kč. Celkový dluh se taktéž změní: z 500 Kč na 300 Kč. Celková bilance však zůstává nezměněna. Je stále -300 Kč.