Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Podpisy

Tato záložka je dostupná, pokud je u instalace aktivní modul submodul Elektronické podpisy.

Stránka pro přehled a správu dokumentů vyžadujících podpis. Tj. dokumentů vytvořených pro jejich podepsání elektronicky formou krátké textové zprávy (SMS), případně dokumentů označených jako vlastnoručně podepsané.

Jsou zde k dispozici informace týkající se předávaného dokumentu, jeho data vystavení, stavu podpisů atp.

Přehled elektronicky podepisovaných dokumentů
Přehled elektronicky podepisovaných dokumentů

Zobrazený seznam dokumentů je možné exportovat (pdf, csv) tlačítky (, ).

Pokud jsou tlačítka pro export neaktivní (, ) je nutné nastavit sloupce, které se mají exportovat v levém menu.

Nastavení sloupců pro export
Nastavení sloupců pro export

Šablony dokumentů pro podpis je možné nastavit v (Nastavení –> Dokumenty –> Šablony).