Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Upomínky

Záložka pro správu šablon upomínek.

Seznam nastavených šablon upomínek
Seznam nastavených šablon upomínek

Obecné nastavení

Pro povolení upomínek je třeba zapnout klíč reminder_active (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Možnost přeposílání odesílaných upomínek na zadanou e-mailovou adresu, lze provést nastavením klíče reminder_mail_copy (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Omezit zasílání automatických upomínek jen na pracovní dny, lze provést nastavením klíče reminder_send_days (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Ve kterou hodinu mají být automatické upomínky posílány, lze nastavit klíčem reminder_send_hour (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Přidat novou šablonu

Novou šablonu pro upomínky lze přidat stisknutím na tlačítko – Přidat novou šablonu ().

Formulář pro přidání nové upomínky
Formulář pro přidání nové upomínky

V horní části formuláře během nastavování filtru je vidět počet upomínaných dokladů (odpovídajících kontaktů), které vyhovují nastavenému filtru. Kliknutím na počet zobrazíte seznam upomínaných dokladů s kontakty ().

Seznam odpovídajících dokladů s kontakty
Seznam odpovídajících dokladů s kontakty

Filtr

Nastavení filtru pro výběr odpovídajících klientů.

 • Název – název šablony
 • Fakturační skupina – fakturační skupina klientů
 • Stav – stav klienta
 • Skupina – skupina do které klienti patří
 • Od – počet dní po splatnosti (u automatických upomínek se v konkrétní den, odpovídající dnu po zde zadaném počtu dní po splatnosti, provede dále nastavená akce)
 • Do – možnost vybrat i druhé omezení dnů po splatnosti (od–do) pro ručně generované upomínky (toto nastavení se nevztahuje na automatické upomínky)
 • Minimální dlužná částka u faktury pro odeslání upomínky – minimální částka, které musí doklad odpovídat pro odeslání upomínky

Akce

Nastavení akce, co se má u klienta nebo upomínky změnit.

 • Připojit neuhrazenou fakturu – možnost k upomínce připojit neuhrazenou fakturu
 • Zaslat složenku – zaslat složenku s upomínkou
 • Zpoplatnit upomínku – zpoplatnit upomínku. Po zatržení této možnosti je možné zadat částku i DPH (plátce, neplátce)
 • Změnit stav na – změnit u odpovídajícího klienta (klientů) stav dle filtru výše
 • Změnit skupinu na – změnit u odpovídajícího klienta (klientů) skupinu dle filtru výše

Automatická akce

 • Odeslat emailem – odeslat upomínky e-mailem
 • Odeslat SMS – odeslat upomínky krátkou textovou zprávou

Do textových polí níže lze zadat syst. proměnné ().

Upomínka

Text upomínky v přiloženém PDF souboru.

Email

Nastavení obsahu mailu.

 • Předmět – předmět e-mailu upomínky
 • Text emailové upomínky – WYSIWYG editor textu e-mailu upomínky

SMS

Text krátké textové zprávy pro upomínku.

Správa šablon

Vytvořené šablony upomínek lze upravit () a také smazat ().