Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Upomínky

Záložka pro správu šablon upomínek.

Seznam nastavených šablon upomínek
Seznam nastavených šablon upomínek

UPOZORNĚNÍ
Pokud je v konkrétní šabloně pro upomínku nastavený parametr – Od (dny splatnosti > 0), tak je šablona (po splnění případně dalších parametrů a podmínek) automaticky aplikována (odeslána), na základě dat všech faktur (klientů), které nastaveným parametrům vyhovují (další podmínky a omezení – nastavení viz níže).

Je možné nastavit i pořadí vykonávaných akcí/pravidel v případě kaskádovitého nastavení, kdy šablona s podobným filtrem a nastavenou akcí ovlivňuje jinou (první se provede akce dle nastavených parametrů šablony výše postavené). Viz Správa šablon.

Obecné nastavení

Pro povolení upomínek je třeba zapnout klíč reminder_active (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Možnost přeposílání odesílaných upomínek na zadanou e-mailovou adresu, lze provést nastavením klíče reminder_mail_copy (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Omezit zasílání automatických upomínek jen na pracovní dny, lze provést nastavením klíče reminder_send_days (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Ve kterou hodinu mají být automatické upomínky posílány, lze nastavit klíčem reminder_send_hour (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Přidat novou šablonu

Novou šablonu pro upomínky lze přidat stisknutím na tlačítko – Přidat novou šablonu ().

Formulář pro přidání nové upomínky
Formulář pro přidání nové upomínky

V horní části formuláře během nastavování filtru je vidět počet upomínaných dokladů (odpovídajících kontaktů), které vyhovují nastavenému filtru. Kliknutím na počet zobrazíte seznam upomínaných dokladů s kontakty ().

Seznam odpovídajících dokladů s kontakty
Seznam odpovídajících dokladů s kontakty

Filtr

Nastavení filtru pro výběr odpovídajících klientů.

 • Název – název šablony
 • Fakturační skupina – fakturační skupina klientů
 • Stav – stav klienta
 • Skupina – skupina do které klienti patří
 • Od – počet dní po splatnosti (u automatických upomínek se v konkrétní den, odpovídající dnu po zde zadaném počtu dní po splatnosti, provede dále nastavená akce)
 • Do – možnost vybrat i druhé omezení dnů po splatnosti (od–do) pro ručně generované upomínky (toto nastavení se nevztahuje na automatické upomínky)
 • Minimální dlužná částka u faktury pro odeslání upomínky – minimální částka, které musí doklad odpovídat pro odeslání upomínky

Akce

Nastavení akce, co se má u klienta nebo upomínky změnit.

 • Připojit neuhrazenou fakturu – možnost k upomínce připojit neuhrazenou fakturu
 • Zaslat složenku – zaslat složenku s upomínkou
 • Zpoplatnit upomínku – zpoplatnit upomínku. Po zatržení této možnosti je možné zadat částku i DPH (plátce, neplátce)
 • Změnit stav na – změnit u odpovídajícího klienta (klientů) stav dle filtru výše
 • Změnit skupinu na – změnit u odpovídajícího klienta (klientů) skupinu dle filtru výše

Automatická akce

 • Odeslat emailem – odeslat upomínky e-mailem
 • Odeslat SMS – odeslat upomínky krátkou textovou zprávou

Do textových polí níže lze zadat syst. proměnné ().

Upomínka

Text upomínky v přiloženém PDF souboru.

Email

Nastavení obsahu mailu.

 • Předmět – předmět e-mailu upomínky
 • Text emailové upomínky – WYSIWYG editor textu e-mailu upomínky

SMS

Text krátké textové zprávy pro upomínku.

Nastavení obsahu emailu a SMS zprávy
Nastavení obsahu emailu a SMS zprávy

Správa šablon

Vytvořené šablony upomínek lze:

 • Seřadit–posunout výš/níž (). Možnost nastavit pořadí a tím prioritu ve vyhodnocování vytvořených šablon upomínek.
 • Upravit – upravit parametry šablony ().
 • Ostranit – odstranit šablonu ().
Příklad: Kombinace filtru a akce (změna dle šablony 1 je podmínka/filtr pro šablonu 2)
Příklad: Kombinace filtru a akce (změna dle šablony 1 je podmínka/filtr pro šablonu 2)