Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Jak se liší ISPadmin 5 od ISPadmina 4

Mezi oběma verzemi je celá řada rozdílů. Na této stránce je uveden přehled některých z nich. Pokud máte zájem o kompletní seznam změn, podívejte se prosím do našich changelogů, které jsou dostupné zde: https://wiki5.ispadmin.eu/cs/category/changelog/ .

Novinky jsou popsány nejen v rámci changelogů, ale i v rámci námi zasílaných newsletterů. Pokud newslettery z nějakého důvodu nedostáváte, můžete si informace dohledat zde na Wiki 5 v relevantních sekcích. Pokud byste newslettery chtěli dostávat, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (sales@ispadmin.eu).

Obchodní stránka:

 • Proveden přechod na nový model licencování
 • Zavedena nová cenová politika
 • Systém nabízen jako modulární, nikoliv jako celek
 • Zavedeny jasně definované úrovně technické podpory

Globální systémové změny:

 • Systém převeden na novou verzi operačního systému Debian: Debian 9 a 10
 • Systém převeden na novou verzi databázového systému MySQL: MySQL 5.7
 • Systém převeden na novou verzi PHP: PHP 7.2
 • Zkompletován přepis do nového Nette Frameworku
 • Systém převeden na novou verzi frameworku Bootstrap
 • Provedena celková optimalizace kódu a změny ve skriptech
 • Zajištěna podpora pro jednotlivé systémové komponenty
 • Zajištěn budoucí přechod na nové verze systémových komponent
 • Zajištěna lepší kompatibilita s novými technologiemi, snazší implementace nových funkcí a vyšší úroveň bezpečnosti
 • Optimalizována práce s velkými daty

Responzivní design:

 • Přechod na responzivní design pro lepší práci se systémem na mobilních zařízeních
 • Odstraněny framy
 • Implementována nová verze hlavního menu i menu v Kartě klienta
 • Přidána možnost pracovat s tzv. kompaktním menu

REST API:

 • Přidáno REST API pro práci s klienty/kontakty
 • Přidáno REST API pro práci s administrátory (uživateli)
 • Přidáno REST API pro práci s úkoly

Helpdesk:

 • Do systému začleněn nový volitelný modul Helpdesk
 • Umožňuje emailovou komunikaci mezi uživateli systému a klienty.
 • Loguje historii této komunikace.
 • Je propojen s Kartou klienta a Portálem klienta a bude propojen s modulem Plánování.
 • Umí pracovat se stavy, odděleními, prioritami a štítky.
 • Integrován notifikační systém

FlowPRO:

 • Do systému začleněn nový modul FlowPRO
 • FlowPRO tak lze nyní používat jako součást ISPadmina.

GPON:

 • Do systému začleněn nový modul GPON
 • Tento modul umožňuje efektivní správu a řízení optických sítí.

IPTV:

 • Implementace SledovaniTV kompletně přepracována
 • Implementace 4networks kompletně přepracována

Task Manager:

 • Mobilní aplikace pro Android a iOS kompletně přepsána do nového
 • V každé verzi aplikace přidávány nové možnosti a funkce

Dashboard:

 • Dashboard zcela přepracován
 • Rozčleněn do několika sekcí
 • Přidány nové widgety a možnosti
 • Integrovány systémová upozornění
 • Dashboard zobrazován po přihlášení

Uživatelská oprávnění:

 • Dokončen převod na nový systém uživatelských oprávnění
 • Přidána možnost kopírovat nastavení oprávnění u uživatelů pro snadnější zadávání nových uživatelů
 • Přidáno upozornění na důležitá práva

Fakturace:

 • Optimalizováno hromadné odesílání faktur a přidáno zobrazení průběhu
 • Implementováno automatické párování plateb s více fakturami
 • Změna výpočtu DPH shora (CZ lokalizace)
 • Přidána možnost zobrazit na fakturách QR kódy
 • Přidána funkce Blokování souběhu několika fakturačních akcí: Pokud provádějí uživatele v rámci konkrétní fakturační skupiny či konkrétního klienta v (přibližně) stejnou dobu několik fakturačních akcí, budou všechny akce kromě jedné zablokovány, aby nemohlo dojít k nechtěným interferencím mezi těmito procesy.
 • Přidán nový typ úhrady Online platba kartou přes GoPay: V Portálu klienta je nově implementována podpora pro platbu kartou přes platební bránu GoPay.
 • Přepracována funkce Upomínky
 • Upraveno grafické zobrazení vyfakturovaných období a umožněn proklik z období na konkrétní fakturu
 • Přidána funkce Dočasně nepozastavovat služby
 • Přidána přepracovaná verze platebního kalendáře
 • Přidána funkce zalamování řádku na fakturách
 • Přidáno dynamické zobrazení tabulky s fakturovanými položkami
 • Přepracována funkce Uzamknout období
 • Přidána možnost vyexportovat jednotlivé faktury do ZIP souboru
 • Přidáno oprávnění a historie pro funkci Hromadně smazat faktury
 • Přidána hlavní kniha
 • Přidána možnost fakturovat dle štítků
 • Přidána podpora pro rozšířený ABO formát

MikroTik:

 • Přidána rozšířená verze upgradovací utility pro routery MikroTik
 • Přidána nová záložka Dashboard, která slouží k zjištění aktuálního stavu MikroTik routerů
 • Přidána podpora pro API-SSL u routerů MikroTik
 • Přidána funkce pro hromadnou změnu heselu routerů MikroTik
 • Přidána podpora pro MikroTiky 60 GHz
 • Přidána funkce pro upgrade firmwaru
 • Přidána funkce pro odstranění uživatele z routerů

Plánování:

 • Rozšířeny možnosti při přidávání úkolů (libovolný počet uživatelů, multiupload souborů, …)
 • Přidána možnost zadat související úkoly
 • Přidána možnost zadat opakující se úkoly
 • Přidána možnost zadávat úkoly bez popisu a bez řešení
 • Přidána možnost provádět hromadné akce s úkoly
 • Upravena navigace v Kalendáři
 • Upraveno zadávání stráveného času
 • Upraven výkaz práce
 • Přidány štítky pro Plánování

Historie:

 • Přidána historie přípojných bodů
 • Rozšířena historie zařízení připojených k routerům
 • Rozšířena historie síťových rozhraní
 • Přidána historie konkrétního routeru
 • Doděláno logování automaticky pozastavených služeb
 • Přidána možnost zobrazit si historii úkonů provedených konkrétním uživatelem
 • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o hromadném generování faktur v historii
 • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o změnách v nastavení fakturačních skupin
 • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o změnách v nastavení zabezpečení
 • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o přístupech uživatelů do Karty klienta

Importy a exporty:

 • Upraveny stávající importy a přidány nové importy (banky, VoIP, …)
 • Přidána možnost exportovat obsah celého skladu do CSV
 • Přidány možnosti pro export Přehledu úkolů a Výkazu v Plánování do CSV
 • Doplněny a sjednoceny CSV a PDF exporty v Klientech
 • Do statistik pro ČTÚ přidány další relevantní položky
 • Přidána podpora pro nové ART exporty

Ping:

 • Implementován nový ping engine
 • Implementovány nové ping grafy
 • Implementována nová nastavení pingu

Grafy:

 • Grafy v systému přepracovány do nového
 • Nová grafická podoba, rozšířené možností nastavení

SNMP:

 • Možnost přidat jednu či více šablon k libovolnému typu zařízení
 • Možnost nastavit alert na libovolné OID ze šablony
 • Sériové vyčítání SNMP

Zálohování:

 • Implementován nový způsob zálohování
 • Přepracována stránka pro jeho nastavení
 • Přidán CloudBackup (pro variantu ISPadmin SERVER): Záloha systému do cloudového uložiště poskytovatele systému

Další významné změny:

 • Upraveno vyčítání a kontrola dat z ARESu: Ve verzi 4 nemusí kvůli změnám u třetí strany dojít ke správnému vyčtení dat. (CZ lokalizace)
 • Rozšířeno použití RÚIAN kódů (CZ lokalizace)
 • Přidána manuální i automaticky kontrola klientů oproti insolvenčnímu rejstříku (CZ lokalizace)
 • Zlepšena práce s GPS souřadnicemi
 • Přidána možnost definovat vlastní typ služby
 • Upraveno vyčítání a kontrola dat pro funkci Rušení meteorologických radiolokátorů a umožněn proklik do relevantní části systému (CZ lokalizace)
 • Přidána funkce Kopírovat router
 • POPy a propoje
 • Přidána možnost vytvářet tzv. další zařízení
 • Přidána kontrola duplicitních kontaktních údajů (email, telefon)
 • Přidáno předvyplňování položek (zboží) na základě číselníku Typy zboží (při ručním vyplňování)