Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Jak se liší ISPadmin 5 od ISPadmina 4

Mezi oběma verzemi je celá řada rozdílů. Na této stránce je uveden přehled některých z nich. Pokud máte zájem o kompletní seznam změn, podívejte se prosím do našich changelogů, které jsou dostupné zde: https://wiki5.ispadmin.eu/cs/category/changelog/ .

Novinky jsou popsány nejen v rámci changelogů, ale i v rámci námi zasílaných newsletterů. Pokud newslettery z nějakého důvodu nedostáváte, můžete si informace dohledat zde na Wiki 5 v relevantních sekcích. Pokud byste newslettery chtěli dostávat, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (sales@ispadmin.eu).

Obchodní stránka:

  • Proveden přechod na nový model licencování
  • Zavedena nová cenová politika
  • Systém nabízen jako modulární, nikoliv jako celek
  • Zavedeny jasně definované úrovně technické podpory

Globální systémové změny:

  • Systém převeden na novou verzi operačního systému Debian: Debian 9 a 10
  • Systém převeden na novou verzi databázového systému MySQL: MySQL 5.7
  • Systém převeden na novou verzi PHP: PHP 7.2
  • Zkompletován přepis do nového Nette Frameworku
  • Systém převeden na novou verzi frameworku Bootstrap
  • Provedena celková optimalizace kódu a změny ve skriptech
  • Zajištěna podpora pro jednotlivé systémové komponenty
  • Zajištěn budoucí přechod na nové verze systémových komponent
  • Zajištěna lepší kompatibilita s novými technologiemi, snazší implementace nových funkcí a vyšší úroveň bezpečnosti
  • Optimalizována práce s velkými daty

Responzivní design:

  • Přechod na responzivní design pro lepší práci se systémem na mobilních zařízeních
  • Odstraněny framy
  • Implementována nová verze hlavního menu i menu v Kartě klienta
  • Přidána možnost pracovat s tzv. kompaktním menu

REST API:

  • Přidáno REST API pro práci s klienty/kontakty
  • Přidáno REST API pro práci s administrátory (uživateli)
  • Přidáno REST API pro práci s úkoly

Helpdesk:

  • Do systému začleněn nový volitelný modul Helpdesk
  • Umožňuje emailovou komunikaci mezi uživateli systému a klienty.
  • Loguje historii této komunikace.
  • Je propojen s Kartou klienta a Portálem klienta a bude propojen s modulem Plánování.
  • Umí pracovat se stavy, odděleními, prioritami a štítky.
  • Integrován notifikační systém

FlowPRO:

  • Do systému začleněn nový modul FlowPRO
  • FlowPRO tak lze nyní používat jako součást ISPadmina.

GPON:

  • Do systému začleněn nový modul GPON
  • Tento modul umožňuje efektivní správu a řízení optických sítí.

IPTV:

  • Implementace SledovaniTV kompletně přepracována
  • Implementace 4networks kompletně přepracována

Task Manager:

  • Mobilní aplikace pro Android a iOS kompletně přepsána do nového
  • V každé verzi aplikace přidávány nové možnosti a funkce

Dashboard:

  • Dashboard zcela přepracován
  • Rozčleněn do několika sekcí
  • Přidány nové widgety a možnosti
  • Integrovány systémová upozornění
  • Dashboard zobrazován po přihlášení

Uživatelská oprávnění:

  • Dokončen převod na nový systém uživatelských oprávnění
  • Přidána možnost kopírovat nastavení oprávnění u uživatelů pro snadnější zadávání nových uživatelů
  • Přidáno upozornění na důležitá práva

Fakturace:

  • Optimalizováno hromadné odesílání faktur a přidáno zobrazení průběhu
  • Implementováno automatické párování plateb s více fakturami
  • Změna výpočtu DPH shora (CZ lokalizace)
  • Přidána možnost zobrazit na fakturách QR kódy
  • Přidána funkce Blokování souběhu několika fakturačních akcí: Pokud provádějí uživatele v rámci konkrétní fakturační skupiny či konkrétního klienta v (přibližně) stejnou dobu několik fakturačních akcí, budou všechny akce kromě jedné zablokovány, aby nemohlo dojít k nechtěným interferencím mezi těmito procesy.
  • Přidán nový typ úhrady Online platba kartou přes GoPay: V Portálu klienta je nově implementována podpora pro platbu kartou přes platební bránu GoPay.
  • Přepracována funkce Upomínky
  • Upraveno grafické zobrazení vyfakturovaných období a umožněn proklik z období na konkrétní fakturu
  • Přidána funkce Dočasně nepozastavovat služby
  • Přidána přepracovaná verze platebního kalendáře
  • Přidána funkce zalamování řádku na fakturách
  • Přidáno dynamické zobrazení tabulky s fakturovanými položkami
  • Přepracována funkce Uzamknout období
  • Přidána možnost vyexportovat jednotlivé faktury do ZIP souboru
  • Přidáno oprávnění a historie pro funkci Hromadně smazat faktury
  • Přidána hlavní kniha
  • Přidána možnost fakturovat dle štítků
  • Přidána podpora pro rozšířený ABO formát

MikroTik:

  • Přidána rozšířená verze upgradovací utility pro routery MikroTik
  • Přidána nová záložka Dashboard, která slouží k zjištění aktuálního stavu MikroTik routerů
  • Přidána podpora pro API-SSL u routerů MikroTik
  • Přidána funkce pro hromadnou změnu heselu routerů MikroTik
  • Přidána podpora pro MikroTiky 60 GHz
  • Přidána funkce pro upgrade firmwaru
  • Přidána funkce pro odstranění uživatele z routerů

Plánování:

  • Rozšířeny možnosti při přidávání úkolů (libovolný počet uživatelů, multiupload souborů, …)
  • Přidána možnost zadat související úkoly
  • Přidána možnost zadat opakující se úkoly
  • Přidána možnost zadávat úkoly bez popisu a bez řešení
  • Přidána možnost provádět hromadné akce s úkoly
  • Upravena navigace v Kalendáři
  • Upraveno zadávání stráveného času
  • Upraven výkaz práce
  • Přidány štítky pro Plánování

Historie:

  • Přidána historie přípojných bodů
  • Rozšířena historie zařízení připojených k routerům
  • Rozšířena historie síťových rozhraní
  • Přidána historie konkrétního routeru
  • Doděláno logování automaticky pozastavených služeb
  • Přidána možnost zobrazit si historii úkonů provedených konkrétním uživatelem
  • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o hromadném generování faktur v historii
  • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o změnách v nastavení fakturačních skupin
  • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o změnách v nastavení zabezpečení
  • Přidána možnost dohledat si podrobnosti o přístupech uživatelů do Karty klienta

Importy a exporty:

  • Upraveny stávající importy a přidány nové importy (banky, VoIP, …)
  • Přidána možnost exportovat obsah celého skladu do CSV
  • Přidány možnosti pro export Přehledu úkolů a Výkazu v Plánování do CSV
  • Doplněny a sjednoceny CSV a PDF exporty v Klientech
  • Do statistik pro ČTÚ přidány další relevantní položky
  • Přidána podpora pro nové ART exporty

Ping:

  • Implementován nový ping engine
  • Implementovány nové ping grafy
  • Implementována nová nastavení pingu

Grafy:

  • Grafy v systému přepracovány do nového
  • Nová grafická podoba, rozšířené možností nastavení

SNMP:

  • Možnost přidat jednu či více šablon k libovolnému typu zařízení
  • Možnost nastavit alert na libovolné OID ze šablony
  • Sériové vyčítání SNMP

Zálohování:

  • Implementován nový způsob zálohování
  • Přepracována stránka pro jeho nastavení
  • Přidán CloudBackup (pro variantu ISPadmin SERVER): Záloha systému do cloudového uložiště poskytovatele systému

Další významné změny:

  • Upraveno vyčítání a kontrola dat z ARESu: Ve verzi 4 nemusí kvůli změnám u třetí strany dojít ke správnému vyčtení dat. (CZ lokalizace)
  • Rozšířeno použití RÚIAN kódů (CZ lokalizace)
  • Přidána manuální i automaticky kontrola klientů oproti insolvenčnímu rejstříku (CZ lokalizace)
  • Zlepšena práce s GPS souřadnicemi
  • Přidána možnost definovat vlastní typ služby
  • Upraveno vyčítání a kontrola dat pro funkci Rušení meteorologických radiolokátorů a umožněn proklik do relevantní části systému (CZ lokalizace)
  • Přidána funkce Kopírovat router
  • POPy a propoje
  • Přidána možnost vytvářet tzv. další zařízení
  • Přidána kontrola duplicitních kontaktních údajů (email, telefon)
  • Přidáno předvyplňování položek (zboží) na základě číselníku Typy zboží (při ručním vyplňování)