Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Mapy

V této záložce je možné nastavit mapové podklady pro použití v celém systému ISPadmin (Ostatní -> Mapa, mapy u adres služeb, klientů, prokliky z různých odkazů apod.).

Prozatím je možné nastavit pouze rastrové dlaždice. Vektorové dlaždice nejsou momentálně podporovány!

Přehled nastavení mapových podkladů
Přehled nastavení mapových podkladů

Návod pro nastavení map

Podrobné informace pro nastavení mapových podkladů naleznete v návodu pro nastavení map.

Upravit nastavení

Nastavení map lze upravit stisknutím na tlačítko Upravit nastavení () nebo je možné nastavení vyresetovat na výchozí hodnoty tlačítkem Vyresetovat na defaultní hodnoty ().

Formulář pro editaci nastavení mapových podkladů
Formulář pro editaci nastavení mapových podkladů
  • Maximální zoom – maximální velikost softwarového zvětšení mapy. Zvětšení nad rámec max. nativního zoomu (rozmezí možných nastavených hodnot 5–20)
  • Maximální nativní zoom – maximální nativní zoom udává maximální velikost zoomu, pro kterou jsou dostupné unikátní dlaždice nastavené vrstvy v nastavení níže. Pro vyšší hodnoty zoomu budou použity dlaždice nejvyšší hodnoty nativního zoomu, které budou následně softwarově zvětšeny (rozmezí hodnot 5–20)
  • Základní mapa – odkaz na zdroj základní mapy (defaultně openstreetmap.org)
  • Copyright základní mapy – autorské právo, uvedení zdroje mapy a případně autora (defaultně copyright openstreetmap.org)
  • Satelitní mapa – odkaz na zdroj map pro satelitní mapy. Mapové podklady mohou být z různých podporovaných zdrojů (viz návod pro nastavení map)
  • Copyright satelitní mapy – autorské právo, uvedení zdroje mapového podkladu (autora)
  • Překryv satelitní mapy – satelitní mapu lze překrýt jinou vrstvou (např. názvy ulic, pokud základní satelitní mapa tuto vrstvu nemá). Pro ArcGIS např. STAMEN (viz návod pro nastavení map)
  • Proklik do mapy (souřadnice) – možnost nastavit proklik do externích map přímo ze systému ISPadmin (dle souřadnic)
  • Proklik do mapy (hledaný výraz) – možnost nastavit proklik do externích map přímo ze systému ISPadmin (dle hledaného výrazu – např. adresy)

Nastavené hodnoty je možné uložit tlačítkem Uložit () nebo se vrátit na hodnoty před editací tlačítkem Zpět ().