Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Zasílání faktur emailem

 • Aby mohly být faktury klientům zasílány emailem, je nezbytné, aby měli tito klienti ve své Kartě klienta zaškrtnutou položku Zasílat faktury emailem a vyplněnou minimálně jednu emailovou adresu (pole Email a Fakturační email).
 • Checkbox Zasílat faktury emailem je defaultně nezaškrtnut. Zaškrtne se automaticky, pokud vyplníte email a/nebo fakturační email.
 • Do obou polí je možné zadat více než jen jednu adresu. Jednotlivé adresy však musí být odděleny čárkou či středníkem.
 • Platí, že pokud je u klienta vyplněna emailová adresa v poli Email i v poli Fakturační email, bude pro fakturační účely použita adresa z pole Fakturační email. Pokud je u klienta vyplněna pouze emailová adresa v poli Email, bude použita právě tato adresa.
 • Emailovou adresu, ze které se budou odesílat faktury, lze nastavit ve Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny:
  • Email: Samotná emailová adresa (např. fakturace@firma.cz)
  • Název emailu: Název, který se bude klientům zobrazovat kromě samotné emailové adresy (např. Fakturační oddělení firmy XYZ)
 • Pokud chcete, aby se klientům automaticky zasílaly klasické faktury vytvořené na základě uhrazených zálohových faktur, proveďte nezbytné změny v položce proforma_automatic_send ve Fakturace / Nastavení / Obecné. V Kartě klienta je možné provést individuální nastavení (checkbox Neposílat faktury vytvořené ze zálohových faktur).
 • Šablona pro emaily s fakturami se dá nastavit v Nastavení / Ostatní / Šablony emailů. Vámi vytvořenou šablonu si aktivujte v sloupci Výchozí. Aktivní šablona je označena zeleným zatržítkem.
 • Emaily s fakturami lze odesílat jednotlivě v Kartě klienta (ve fakturačním přehledu či v detailu faktury) i hromadně ve Fakturace / Faktury / Faktury (možnost Odeslat faktury emailem). Při hromadném odesílání si můžete zvolit, zdali chcete odeslat všechny faktury, nebo jen ty neodeslané.