Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Mobilní aplikace ISPadmin

Popis vlastností mobilní aplikace a její funkce. Změny v jednotlivých verzích a informace o všech úpravách a opravách včetně odkazů ke stažení naleznete v CHANGELOGU mobilní aplikace.

Aplikace je ke stažení zdarma. Pro korektní přihlášení je však potřeba mít aktivní modul Task manager v licenci instalace systému ISPadmin. Tento modul je možné aktivovat i na omezenou dobu zdarma k vyzkoušení.

V případě zájmu o aktivaci modulu u vaší instalace systému ISPadmin kontaktujte naše obchodní oddělení e-mailem sales@ispadmin.eu nebo telefonicky 588 887 778.Přehled

CHANGELOG mobilní aplikace

V rámci vývoje systému ISPadmin je k dispozici stejnojmenná mobilní aplikace – ISPadmin.

Vlastnosti a funkce

Přes aplikaci je možné:

 • vytvářet a zadávat úkoly uživatelům systému ISPadmin (technikům) nebo naopak uživatelé (technici) vedoucím (modul Plánování), je možné přiřazovat úkoly ke klientům, routerům, POPům, dalším zařízením nebo se může jednat o úkol bez určení. Úkoly je možné propisovat do zvoleného sdíleného kalendáře přidaného v mob. zařízení.
  Praktické využití najde aplikace například v rámci každodenní činnosti techniků, kteří mají ihned při ruce všechny potřebné informace.
 • zobrazovat úkoly dalších uživatelů systému dle nastaveného typu oprávnění ze systému ISPadmin
 • zobrazovat informace o routerech (+ přidávat foto, + testovat spojení)
 • zobrazovat informace o klientech (+ přidávat foto), přes služby je možný PING koncových zařízení klientů, zasílání SMS klientům prostřednictvím systému ISPadmin (připojená SMS brána, SMPP prokol)
 • zobrazovat grafy služby typu internet přímo v aplikaci
 • zobrazovat informace o POPech (+ přidávat foto)
 • zobrazovat informace z NetMonitoru + dostávat upozornění (i z Nagios)
 • využívat nastavení uživatelských práv přístupu k záložkám/funkcím ze systému ISPadmin

Požadavky

Abyste aplikaci mohli používat, musí být splněny určité předpoklady:

 • Aplikace je dostupná pouze pro mobilní zařízení s operačními systémy Android (9.0 a novější) a iOS (12.0 a novější).
 • Mít možnost přihlásit se do systému přes aplikaci je závislé na aktivní licenci k modulu Task manager systému ISPadmin. V opačném případě vyskočí chybová hláška.
 • Nové verze aplikace, respektive její nové funkce, jsou závislé na verzi systému ISPadmin. Pokud je využívána starší verze systému je uživatel na hlavní straně aplikace upozorněn (možné návaznosti a závislosti nových funkcí na systému ISPadmin).
 • Aby komunikace probíhala, jak má, je nezbytné mít správně nastaven HTTPS certifikát.

Odkazy pro stažení aplikace

Nyní na Google Play Nyní na App Store

Zabezpečení

Přístup do systému ISPadmin z mobilní aplikace lze zabezpečit povolením připojení pouze přes volný vybraný port. Cílem je povolit komunikaci se systémem pouze mobilní aplikaci. Systém ISPadmin je pak možné kompletně zabezpečit/znepřístupnit z internetu.

Na nakonfigurovaném portu poběží jen API pro mobilní aplikaci (lze použít jen s mobilní aplikací).

Je potřeba splnit několik podmínek a provést potřebná nastavení konfigurace:

 • Vypnutý IP lock (omezení připojení uživatelů z konkrétních IP)
 • Vybrat si libovolný volný port pro přístup z mobilní aplikace a ten mít povolen na firewallu pro přístup k systému ISPadmin z internetu
 • Na začátku konfiguračního souboru (etc/apache2/sites-enabled/ispadmin.conf) přidat ke stávající konfiguraci:
Listen [zvoleny_port]
 • A ve stejném souboru (etc/apache2/sites-enabled/ispadmin.conf) kdekoliv přidat konfiguraci:
 • POZOR – sekce s certifikáty níže (SSL) platí pouze v případě, kdy využíváte certifikáty od certifikační autority Let’s encrypt (výchozí ISPadmin). Pokud využíváte jiné nebo vlastní certifikáty, tak je potřeba SSL sekci zkopírovat z již existující konfigurace Virtualhost např. pro port 443 (v konfiguračním souboru – ispadmin.conf):
<VirtualHost *:[zvoleny_port]>
 Protocols h2 h2c http/1.1
 ServerName [domenove_jmeno]
 DocumentRoot "/data/support/ispadmin/new/ispam/"
 AddDefaultCharset UTF-8
 <Directory /data/support/ispadmin/new/ispam/>
 Options +ExecCGI
 AddHandler cgi-script .cgi .pl .py
 Options FollowSymLinks MultiViews
 AllowOverride All
 Require all granted
 </Directory>

 CustomLog /var/log/apache2/access_support_ispadmin_ispam.log combined
 AddType application/x-httpd-php .php

 SSLEngine on
 SSLCertificateFile /data/ispadmin_cert/[domenove_jmeno]/fullchain.cer
 SSLCertificateKeyFile /data/ispadmin_cert/[domenove_jmeno]/[domenove_jmeno].key

</VirtualHost>
 • Nakonec restartovat službu Apache serveru:
systemctl restart apache2.service
 • Připojení k systému ISPadmin prostřednictvím mobilní aplikace je (pokud je ISPadmin zabezpečen/nedostupný z internetu) dostupné pouze přes nastavený zvolený port (zadaný v API URL)
Zvolený zadaný port v poli API URL
Zvolený zadaný port v poli API URL

Konfiguraci je možné objednat také v rámci placeného servisního zásahu na support@ispadmin.eu.

Přihlášení

Pro úspěšné přihlášení se do systému přes mobilní aplikaci je nutné mít, pro doménové jméno serveru se systémem ISPadmin, nainstalovaný platný https certifikát a aktivní síťové připojení (WIFI, mobilní data) na mobilním zařízení. Pro použití některých dalších funkcí (dostupnost mapy s routery nebo POPy) je nutné mít zapnuté i polohové služby (Umístění).

Po prvním otevření aplikace se zobrazí přihlašovací obrazovka, kde zadáte své uživatelské jméno, heslo a URL systému ISPadmin (např. https://firma.ispadmin.eu nebo jen firma.ispadmin.eu).

 Přihlašovací obrazovka aplikace
Přihlašovací obrazovka aplikace

V poli pro uživatelské jméno je ošetřeno zadávání nepovolených znaků (povolené jsou pouze alfanumerické znaky + tečka, pomlčka a zavináč). V opačném případě se objeví hláška – Pole obsahuje nepovolené znaky.

Pokud je automatickou opravou gramatiky na mobilním zařízením zadáno kdekoliv v přihlašovacích údajích (pole Uživatel, API URL) velké písmeno, tak je tolerováno (neskončí přihlášení chybou).

V případě neaktivnícho síťového připojení na mobilním zařízení (WIFI, mobilní data) vyskočí chybová hláška – Chyba sítě.

Pokud u Vaší instalace systému ISPadmin nemáte aktivní modul Task manager (mobilní aplikace) objeví se Vám upozornění.

Pro aktivaci modulu Task manager kontaktujte obchodní oddělení sales@ispadmin.eu

Upozornění o neaktivním modulu Task manager
Upozornění o neaktivním modulu Task manager

Hlavní menu

V hlavním menu aplikace jsou funkce rozděleny do několika záložek a podzáložek.

Struktura hlavního menu:

 • Hlavní strana
 • Úkoly
  • Moje úkoly
  • Všechny spravované úkoly
 • Hardware
  • Routery
  • POPy
  • NetMonitor
   • Dohled
   • Historie
   • Notifikace
   • Nemonitorovaná zařízení
 • Klienti
 • Mapa
 • Push notifikace
 • Nastavení
 • O aplikaci
 • Tipy k používání
Hlavní menu aplikace
Hlavní menu aplikace

Hlavní strana

Hlavní strana, která se zobrazí po úspěšném přihlášení a na které je zobrazen přehled úkolů.

Hlavní strana
Hlavní strana

V případě, že systém ISPadmin není na verzi, kterou aplikace vyžaduje, zobrazí se na hlavní straně upozornění, že nemusí být možné využít všech novějších implementovaných funkcí v aplikaci, z důvodu neaktuální verze systému ISPadmin.

Informace o neaktuální verzi systému ISPadmin
Informace o neaktuální verzi systému ISPadmin

Úkoly

Hlavní záložku Úkoly v mobilní aplikaci vidíte, pokud je u instalace aktivní modul Plánování a v právech konkrétního uživ. účtu povolený přístup do záložky Plánování v systému ISPadmin.

V záložce úkoly mohou být (dle nastavených práv uživatele) další podzáložky – Moje úkoly a Všechny spravované úkoly.

Nastavení práv uživatele v sekci PlánováníTyp oprávnění (Nastavení –> Administrátoři –> Administrátoři):

 • Řadový uživatel – je zobrazena pouze záložka Moje úkoly (pouze úkoly tohoto uživatele). Přidávat úkoly lze vedoucímu nebo správci.
 • Vedoucí – je zobrazena záložka Moje úkoly (pouze úkoly tohoto uživatele) i Všechny spravované úkoly (úkoly nastavených podřízených uživatelů/administrátorů). Přidávat úkoly lze podřízeným uživatelům nebo jiným vedoucím.
 • Správce – je zobrazena záložka Moje úkoly (pouze úkoly tohoto uživatele) i Všechny spravované úkoly (všech uživatelů systému). Přidávat úkoly je možné všem uživatelům systému.

Moje úkoly

V záložce Moje úkoly naleznete úkoly, které vám byly přiřazeny. U každého úkolu je uveden čas, unikátní ID úkolu a krátký popis. Po stisknutí na úkol se zobrazí detail úkolu (podrobnosti). Úkoly je možné v jejich detailu editovat nebo přidávat jejich řešení. Je možné také přidávat nové úkoly. Informace o nových úkolech nebo o změnách v úkolech dostanete i prostřednictvím notifikací.

Seznam přiřazených úkolů
Seznam přiřazených úkolů
Kalendář

Tlačítkem v pravém horním rohu je možné zobrazit sdílený kalendář v zařízení. Pokud máte v nastavení úkolů nastaveno ukládání do kalendáře, uvidíte vytvořené úkoly i v tomto zvoleném kalendáři.

Do kalendáře v zařízení se úkoly propisují při spuštění aplikace, při navštívení záložky Úkoly nebo když uživatel obnoví seznam úkolů (refresh/potáhnutí dolů).

Výběr výchozí aplikace pro práci s kalendářem
Výběr výchozí aplikace pro práci s kalendářem

Zobrazené uložené úkoly v aplikaci pro správu kalendářů v zařízení (na obrázku níže události kalendáře v aplikaci Google kalendář).

Úkoly propsané do zvoleného kalendáře
Úkoly propsané do zvoleného kalendáře

Všechny spravované úkoly

V záložce Všechny spravované úkoly jsou zobrazeny úkoly (dle nastavení práv) podřízených uživatelů (nebo všech). Ze záložky všechny spravované úkoly se tyto úkoly nepropisují do kalendáře v zařízení.

Zároveň je v samotném přehledu s úkoly zobrazeno, kterým všem uživatelům je konkrétní úkol přiřazen.

Všechny spravované úkoly v plánování
Všechny spravované úkoly v plánování

Seznam úkolů je možné filtrovat (Všichni uživatelé nebo dle jednotlivých, kteří jsou k úkolům přiřazeni).

Filtrování všech spravovaných úkolů
Filtrování všech spravovaných úkolů

Možnosti úkolů

Přidat nový úkol

Vedle tlačítka pro kalendář je tlačítko pro přidání nového úkolu (v záložce moje úkoly).

Přidání nového úkolu
Přidání nového úkolu

Vybírat lze z několika kategorií úkolů – klientský, na routeru, na POPu, na dalším zařízení, bez určení. Tyto úkoly jsou také přístupné (dle kategorie) i u jednotlivých klientů, routerů, POPů nebo dalších zařízeních.

Výběr kategorií úkolu
Výběr kategorií úkolu

Dle vybrané kategorie je nutné přiřadit klienta, router, POP nebo další zařízení. Vyžadován je typ úkolu, popis, klient/zařízení/POP.

Pro zjednodušení výběru datumu, pro začátek a konec úkolu, slouží nástroj pro jeho výběr s přehledem dnů v týdnu.

Nástroj pro výběr datumu pro začátek a konec úkolu
Nástroj pro výběr datumu pro začátek a konec úkolu

Je možné přiřadit jednoho nebo i více uživatelů k úkolu. Pokud není přiřazen konkrétní uživatel/uživatelé, je k úkolu defaultně přidán autor. Tlačítky (/) je možné další uživatele k úkolu přidat/odebrat.

Úkol se do systému uloží po stisknutí na tlačítko ULOŽIT ÚKOL () v dolní části formuláře.

Nastavení úkolů

Poslední tlačítko v přehledu úkolů je tlačítko pro nastavení úkolů.

Nastavení úkolů
Nastavení úkolů
 • možnost nastavit časové omezení zobrazovaných úkolů (od–do)
 • možnost ukládat úkoly do kalendáře + vybrat konkrétní kalendář do kterého se budou úkoly propisovat
 • možnost ukládat do kalendáře úkoly s nespecifikovaným časem
 • možnost nastavit části názvu úkolů propisovaných do kalendáře v zařízení (typ úkolu, název dle kategorie, zkrácený popis nebo jejich různé kombinace)
 • možnost zobrazovat úkoly s nespecifikovaným časem
 • možnost zobrazit mapu na kartě s podrobnostmi úkolu
Možnost nastavit vlastní části názvu úkolu propisovaných do kalendáře v zařízení
Možnost nastavit vlastní části názvu úkolu propisovaných do kalendáře v zařízení
Detail úkolu

Po stisknutí na vybraný úkol se zobrazí jeho detail.

Detail úkolu
Detail úkolu

V detailu úkolu jsou k dispozici další informace (dle typu úkolu – klientský, na routeru, na POPu, na dalších zařízeních, bez určení). S možností prokliku na navázané entity (POP, router, klient).

Pokud je uvedena adresa je možné po stisknutí na tuto adresu ji zobrazit v externí aplikaci pro práci s mapou nebo v navigaci (Mapy.cz, Google mapy a další).

Součástí detailu je i kdo úkol vytvořil, kdy a případně i detail přidaného řešení úkolu (datum, řešitel).

Dle nastavení je zde možné zobrazit i náhled z mapy.

Adresu je možné otevřít v jiné aplikaci pro práci s mapou (navigaci)
Adresu je v úkolech možné otevřít v jiné aplikaci pro práci s mapou (navigaci)
Editace úkolu

Po stisknutí na ikonu v pravém horním rohu je možné vybraný úkol editovat. Je možné upravit popis úkolu (interní popis), začátek a konec úkolu a je možné také přiřadit nebo změnit uživatele u úkolu (možné přidat i více uživatelů).

Upravit úkol
Upravit úkol
Přidat řešení úkolu

Po stisknutím na ikonu je možné přidat řešení vybraného úkolu. Vyžadováno je datum řešení úkolu a popis. Ostatní hodnoty jsou volitelné.

Přidat řešení úkolu
Přidat řešení úkolu

Je možné přidat řešení k vybranému úkolu nebo tento úkol smazat přímo z přehledu přiřazených/spravovaných úkolů. Potáhnutím na vybraném úkolu doleva se zobrazí zelené tlačítko – Přidat řešení nebo červené tlačítko – Smazat úkol.

Možnost přidat řešení úkolu nebo úkol smazat přímo z přehledu úkolů (potáhnutím na vybraném úkolu doleva)
Možnost přidat řešení úkolu nebo úkol smazat přímo z přehledu úkolů (potáhnutím na vybraném úkolu doleva)

Hardware

Routery

Záložku Routery v mobilní aplikaci vidíte, pokud máte povolený přístup do záložky Routery v systému ISPadmin. Pokud toto oprávnění máte, systém vám defaultně zobrazí routery v okruhu 30 kilometrů (okruh/radius lze změnit v nastavení).

Aby bylo zobrazení routerů možné, je nezbytné mít na mobilním zařízení zapnuté získávání polohy a u routerů zadané souřadnice. Kliknutím na router zobrazíte jeho detail. V něm najdete informace o vzdálenosti k routeru, o jeho stavu, IP adrese. Je zde také možné otestovat spojení s routerem či vložit fotku do galerie.

Routery jsou řazeny dle vzdálenosti a také dle abecedy. Zobrazena je vzdálenost k routeru od aktuální pozice. Ve výchozím zobrazení se zobrazuje 25 routerů, pokud jich v nastaveném okruhu/radiusu existuje více, potažením/dojetím na konec seznamu se postupně načítají další.

Seznam routerů
Seznam routerů
Zobrazení mapy

Stisknutím na tlačítko v pravém horním rohu záložky – Routery, je možné zobrazit mapu s routery. Toto tlačítko je dostupné pouze pokud jsou aktivní polohové služby na mobilním zařízení (Umístění). V pravém horním rohu v této mapě je možné po stisknutí na tlačítko ZAVŘÍT tuto mapu uzavřít.

Mapa s routery
Mapa s routery
Informace o vypnuté funkci na zjišťování polohy na mobilním zařízení (umístění)
Informace o vypnuté funkci na zjišťování polohy na mobilním zařízení (umístění)
Nastavení zobrazování routerů

Stisknutím na tlačítko v pravém horním rohu záložky Routery je možné nastavit zobrazování routerů.

Nastavení zobrazování routerů
Nastavení zobrazování routerů

Nastavit je možné zobrazování (filtrování) routerů dle jejich stavu (všechny, online, offline).

Nastavení možnosti zobrazování routerů dle jejich stavu
Nastavení možnosti zobrazování routerů dle jejich stavu

Dále je možné nastavit radius (v km) v jakém se mají routery zobrazit (dle GPS polohy).

Detail routeru

V detailu vybraného routeru naleznete základní informace (vaše vzdálenost od routeru, směr, GPS souřadnice, popis, možnost otestovat spojení na router a možnost přidat fotky k routeru).

Detail vybraného routeru
Detail vybraného routeru
Test spojení

Stisknutím na Otevřít test spojení je možné otestovat spojení na router.

Detaily testu spojení na router
Detaily testu spojení na router
Fotky

Je možné přidat fotografie k routeru stisknutím na .

POPy

V této záložce jsou vidět vytvořené POPy ze systému ISPadmin. Záložku POPy v mobilní aplikaci vidíte, pokud máte povolený, v uživ. právech, přístup do záložky POPy v systému ISPadmin. Pokud toto oprávnění máte, systém vám defaultně zobrazí POPy v okruhu 30 kilometrů (okruh/radius lze změnit v nastavení).

V seznamu POPů je zobrazena důležitost POPu, typ POPu, adresa s GPS souřadnicemi, vzdálenost od POPu a stav POPu (online/offline/bubble offline/částečně offline) .

Výchozí řazení je dle vzdálenosti a následně i dle abecedy (vyhledávání).

Seznam POPů
Seznam POPů

Ve výchozím zobrazení se zobrazuje 25 POPů, pokud jich v nastaveném okruhu/radiusu existuje více, potažením/dojetím na konec seznamu se postupně načítají další.

Načítání více POPů v seznamu
Načítání více POPů v seznamu
Zobrazení mapy

Stisknutím na tlačítko v pravém horním rohu záložky – POPy, je možné zobrazit mapu s POPy. Toto tlačítko je dostupné pouze pokud jsou aktivní polohové služby na mobilním zařízení (Umístění). V pravém horním rohu v této mapě je možné po stisknutí na tlačítko ZAVŘÍT tuto mapu uzavřít.

Mapa s POPy (standartní/satelitní)
Mapa s POPy (standartní/satelitní)
Informace o vypnuté funkci na zjišťování polohy na mobilním zařízení (umístění)
Informace o vypnuté funkci na zjišťování polohy na mobilním zařízení (umístění)
Nastavení zobrazování POPů

Stisknutím na tlačítko v pravém horním rohu záložky POPy, je možné nastavit radius (v km) zobrazení POPů.

Nastavení zobrazování POPů
Nastavení zobrazování POPů
Detail POPu

Stisknutím na POP se dostanete do detailu POPu, kde se zobrazuje:

 • typ POPu
 • důležitost POPu
 • vzdálenost POPu od pozice mob. zařízení
 • stav (online/offline/bubble offline/částečně offline)
 • adresa s GPS souřadnicemi (možnost prokliku do mapy)
 • hlavní poznámka
 • možnost nahrát/zobrazit fotografie
 • počet online/offline zařízení
 • seznam přidaných kontaktních osob (pokud u POPu jsou)
 • přidané poznámky (pokud u POPu jsou). V případě nastavené poznámky s upozorněním se tato poznámka zobrazí při vstupu na tento POP
 • v případě aktivního modulu plánování jsou zobrazeny přiřazené úkoly (s možností zobrazení jejich detailu). Vyřešené úkoly jsou podbarveny zeleně.
Detail POPu
Detail POPu
Zobrazení poznámky s upozorněním při vstupu na POP
Zobrazení poznámky s upozorněním při vstupu na POP

Pokud je uvedena adresa je možné po stisknutí na tuto adresu ji zobrazit v externí aplikaci pro práci s mapou nebo v navigaci (Mapy.cz, Google mapy a další).

Adresu v POPech je možné otevřít v jiné aplikaci pro práci s mapou (navigaci)
Adresu v POPech je možné otevřít v jiné aplikaci pro práci s mapou (navigaci)
Fotky

Je možné přidat fotografie k POPu stisknutím na .

Úkoly

Stisknutím na úkol se dostanete do detailu úkolu. Úkoly, které se zobrazují u POPu (přiřazené k POPu) lze vytvořit v úkolech.


NetMonitor

Systém monitorování a přehled zařízení je integrován i do mobilní aplikace.

Dohled

Přehled dohledu NetMonitoru ze systému ISPadmin. Tato záložka je rozdělena ještě do dvou podskupin – Skupiny a Offline zařízení.

Záložky v dohledu
Záložky v dohledu
 • Nejvyšší zařízení v hierarchii – zda-li se jedná o nejvyšší zařízení v hierarchii (propoje a POPy)
 • Doba trvání – označuje dobu od poslední změny stavu (ONLINE↔OFFLINE).

Tlačítkem FILTRY () je možné zobrazit pole pro fulltextové vyhledávání.

Filtr v záložce dohledu
Filtr v záložce dohledu

V menu Nastavení () je možné nastavit zobrazení v tabulce pouze nejvyšších zařízení v hierarchii a jak se mají položky řadit (sestupně/vzestupně). Dle tohoto nastavení se řadí zařízení v kartě Offline zařízení a v jednotlivých skupinách v kartě Skupiny.

Nastavení zobrazení a řazení položek
Nastavení zobrazení a řazení položek
Historie

Přehled historie událostí NetMonitoru ze systému ISPadmin.

Záložka historie událostí NetMonitoru
Záložka historie událostí NetMonitoru

Nastavením parametrů filtru lze zobrazit jen žádané události. Zobrazit lze jen události max. za poslední týden.

Nastavení filtru v záložce Historie
Nastavení filtru v záložce Historie
Notifikace

Přehled notifikací NetMonitoru ze systému ISPadmin.

Záložka Notifikace
Záložka Notifikace

Nastavením parametrů filtru lze zobrazit jen žádané notifikace. Zobrazit lze jen události max. za poslední týden.

Nastavení filtru v záložce Notifikace
Nastavení filtru v záložce Notifikace
Nemonitorovaná zařízení

Přehled nemonitorovaných zařízení a služeb v NetMonitoru ze systému ISPadmin.

Záložka s nemonitorovanými zařízeními a službami
Záložka s nemonitorovanými zařízeními a službami
Nastavení filtru v záložce Nemonitorovaná zařízení a služby
Nastavení filtru v záložce Nemonitorovaná zařízení a služby

Klienti

Záložku Klienti vidíte, pokud máte povolený přístup do záložky Klienti v systému ISPadmin. V této záložce je seznam klientů z povolených fakturačních skupin. V seznamu klientů můžete vyhledávat klepnutím a napsáním řetězce (textu) do pole Vyhledávání.

Vyhledává se dle všech polí klientů (stejně jako ve standartním rozhraní ISPadmina). Výsledky jsou řazeny abecedně. Stisknutím na klienta se dostanete do detailu klienta.

Seznam klientů
Seznam klientů

Nastavení klientů

Klienty je možné filtrovat na základě fakturačních skupin. Po stisknutí na tlačítko v pravém horním rohu záložky Klienti je možné nastavit fakturační skupiny, podle kterých se budou klienti v seznamu klientů filtrovat.

Výběr fakturačních skupin (filtrování klientů)
Výběr fakturačních skupin (filtrování klientů)

Detail klienta

V detailu klienta je vidět jméno klienta, adresa, fotografie, kontaktní údaje (možnost zaslat SMS), přidané poznámky, aktivní služby a přiřazené úkoly ke klientovi.

U každé sbalené záložky je vidět počet odpovídajících položek, které jsou pod záložkou skryté.

Detail vybraného klienta
Detail vybraného klienta
Fotky

Je možné přidat fotografie ke klientovi stisknutím na .

Stisknutím na vybranou fotografii se objeví její náhled.

Tlačítky lupy (+/-) je možné si ji příblížit/oddálit. Zavřít vybranou fotografii/obrázek je možné křížkem v pravém horním rohu nebo nativním tlačítkem/šipkou Zpět.

Náhled uložené fotografie/obrázku
Náhled uložené fotografie/obrázku
Kontakty

Kontaktní údaje zadané u klienta (email, mobil, telefon).

V případě existujícího telefonního čísla (čísel), v poli Mobil v kartě klienta a připojené SMS brány (nebo nastaveného protokolu SMPP), je možné přes systém ISPadmin zasílat klientům SMS.

Odeslat SMS
 • Telefonní číslo – defaultně je možnost zasílání nastavena na všechna tel. čísla uvedená v tomto poli s případnou možností dodatečného výběru/omezení konkrétních tel. čísel kliknutím do tohoto pole.
 • Šablona – možnost zvolit si připravenou šablonu pro SMS z (Nastavení -> Ostatní -> Šablony SMS )
 • Aktivní služba – možnost zvolit odpovídající aktivní službu zvoleného klienta (např. pro proměnné v následujícím poli – Text)
 • Text (vyžadované) – vlastní text zprávy, případně se propíše text ze zvolené šablony výše (je možné využít i systémových proměnných)
 • Informace o zprávě – informace o napsané zprávě (počet znaků, počet SMS do kterých bude zpráva rozdělena). V případě použití proměnných, odpovídá počet znaků a počet SMS v tomto boxu aktuálně napsaným znakům v poli Text (nebere se v potaz konečný textový obsah proměnných). Skutečně odesílaný počet SMS je zobrazen až v dalším kroku (po stisknutí na tlačítko ODESLAT), kdy se místo proměnných dosadí odpovídající hodnoty (klienta, služby).
Proces odeslání SMS z karty klienta
Proces odeslání SMS z karty klienta
Výběr čísla/čísel z karty klienta, na které se má SMS poslat
Výběr čísla/čísel z karty klienta, na které se má SMS poslat
Služby

Stisknutím na službu se dostanete do detailu této služby. Pokud má koncové zařízení klienta IP adresu, je možné toto zařízení PINGnout (Otevřít test spojení).

Detail služby klienta
Detail služby klienta

V detailu služeb typu PPPoE a Radius se zobrazují přihlašovací údaje.

Přihlašovací údaje u typu služeb PPPoE a Radius
Přihlašovací údaje u typu služeb PPPoE a Radius

U služeb typu internet lze zobrazit i grafy (za posledních 12 hodin, den, týden).

Zobrazení grafů u služby typu internet (12 hodin, den, tyden)
Zobrazení grafů u služby typu internet (12 hodin, den, tyden)
Výběr rozsahu zobrazených dat grafu (12 hodin, den, týden)
Výběr rozsahu zobrazených dat grafu (12 hodin, den, týden)
Úkoly

Stisknutím na úkol se dostanete do detailu úkolu. Úkoly, které se zobrazují u klienta (přiřazené ke klientovi) lze vytvořit v úkolech.


Mapa

V záložce Mapa se vám mohou zobrazovat různé vrstvy (filtry). Ve výchozím nastavení je mapa prázdná. V nastavení lze zapnout různé filtry nebo vrstvy. Mapu lze i vycentrovat na Vaši polohu.

Záložka mapa
Záložka mapa

Nastavení mapy

Nastavení je možné po stisknutí na ikonu v pravém horním rohu. Na mapě lze zapnout/vypnout vrstvy, které chcete vidět (Klienti, Routery, Zařízení, Headendy, Switche) nebo zapnout/vypnout filtry (linky k páteřním routerům, linky ke klientům, oblast signálu, online/offline zařízení nebo klienty, zařízení/klienti s nezjistitelným stavem, monitorované klienty, plánované antény).

Nastavení mapy
Nastavení mapy

Centrování na polohu

Mapu můžete vycentrovat na Vaši polohu kliknutím na ikonu v pravém horním rohu.

Vycentrovaná mapa na pozici zařízení
Vycentrovaná mapa na pozici zařízení

Push notifikace

V záložce Push notifikace se zobrazují notifikace, které vás informují o vytvořených/editovaných úkolech a o problémech z Nagiosu/NetMonitoru (pokud máte nastaveno). Jedná se o přehled všech upozornění, které jste i swipnuli (přejetím prstem po obrazovce skryli z přijatých upozornění na telefonu/zařízení).

Push notifikace

Nastavení notifikací z Nagiosu / NetMonitoru

Ještě před vytvořením samotné skupiny kontaktů pro Push notifikace (níže), je nutné vytvořit šablonu těchto notifikací (jaký bude textový obsah) v (Nastavení -> Číselníky -> Nagios -> Šablony) nebo (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Šablony).

Pokud chcete dostávat push notifikace do mobilní aplikace, je nutné si nastavit skupinu kontaktů pro tento druh notifikací (Push kontakty) (Nastavení -> Číselníky -> Nagios -> Kontakty) nebo (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Kontakty).

Push notifikace výpadku v zapnuté mob. aplikaci (toastová notifikace)
Push notifikace výpadku v zapnuté mob. aplikaci (toastová notifikace)

Zobrazení notifikace (pokud nemáte aplikaci přímo spuštěnou). Tyto oznámení se zobrazí, když přejedete prstem z horní části obrazovky mobilního zařízení dolů. Kliknutím na notifikaci lze přejít přímo do úkolu nebo do záložky notifikací.

Notifikace (upozornění) na změnu úkolu
Notifikace (upozornění) na nový úkol nebo změnu úkolu

Zobrazení notifikace (pokud s aplikací přímo pracujete). Stisknutím na notifikaci lze přejít přímo k tomuto úkolu.

Notifikace (upozornění) na nový úkol nebo změnu úkolu
Notifikace (upozornění) na nový úkol nebo změnu úkolu

Nastavení

V záložce Nastavení si lze zapnout:

 • tmavý motiv vzhledu aplikace
 • zda-li se mají fotky nahrávat do systému pouze v případě Wi-Fi připojení
 • možnost sliderem nastavit časový limit/timeout pro vyhledávání v Routerech a POPech (za jak dlouho od napsání posledního znaku v poli pro hledání dojde ke spuštění akce prohledávání)
Nastavení aplikace
Nastavení aplikace

Světlý vs. tmavý motiv aplikace:

Světlý motiv
Světlý motiv
Tmavý motiv
Tmavý motiv

Zobrazení mapy v podrobnostech úkolu (dle nastavení aplikace).

Zobrazení mapy v podrobnostech úkolu
Zobrazení mapy v podrobnostech úkolu

Tipy k používání

V záložce Tipy k používání naleznete pár tipů, návodů a rad, jak aplikaci používat. Tuto záložku lze zavřít stisknutím na možnost ZAVŘÍT v pravém horním rohu.

Tipy k používání aplikace
Tipy k používání aplikace

O aplikaci

V záložce O aplikaci naleznete základní informace o mobilní aplikaci ISPadmin (tvůrce, kontakt, verze aplikace). Tuto záložku lze zavřít stisknutím na možnost ZAVŘÍT v pravém horním rohu.

Základní informace o aplikaci
Základní informace o aplikaci

Přidávání fotografií

Přidávání fotografií lze v různých záložkách nebo entitách. Princip nahrávání je u všech stejný. Níže je rozepsán univerzální postup.

Seznam složek s fotografiemi
Seznam složek s fotografiemi

Možné je nahrát fotografie do již existujících složek nebo vytvořit složku novou.

Vytvořit novou složku

Novou složku je možné vytvořit stisknutím na ikonu v pravém horním rohu. V zobrazeném formuláři (obrázek níže) zadáte název nové složky.

Vytvoření nové složky
Vytvoření nové složky
Seznam fotografií ve složce
Seznam fotografií ve složce

Přidat fotografie z galerie

Přidat nové fotografie do již existující nebo právě vytvořené složky lze vybráním fotografií z galerie stisknutím na (v pravém horním rohu aplikace).

Při nahrávání fotografií z galerie, je možné zvolit nativní aplikaci pro výběr fotografií. V té je navíc k dispozici datum pořízení a náhled.

Vybrat nativní aplikaci pro správu fotek (android)
Vybrat nativní aplikaci pro správu fotek (android)
Výběr fotografií v nativní aplikaci pro správu fotografií (android)
Výběr fotografií v nativní aplikaci pro správu fotografií (android)

Vyfotit

Přidat nové fotografie je možné i použitím fotoaparátu v momentě použití aplikace (v pravém horním rohu aplikace).