Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Podle připojení

Tabulka se statistikou podle připojení
Tabulka se statistikou podle připojení

Zobrazit aktuální data

Zobrazit aktuální data je možné tlačítkem Zobrazit aktuální data ().

Export tabulky do CSV

Exportovat celou tabulku (i dle nastaveného filtru) do CSV je možné tlačítkem Export tabulky do CSV ().

Při exportu jsou zohledněna nastavení Zobrazit rok a Použít formátování textu (nad tabulkou) a nastavení fakturační skupiny (zde).

Nastavení exportu do CSV
Nastavení exportu do CSV

ART export

Pouze pro CZ LOKALIZACI

Možnost exportu dat ze systému ISPadmin pro import dle datové věty na portále ČTÚ (formulář ARTXXX). Data je možné exportovat tlačítkem ART export ().

Nastavení exportu pro datovou větu ČTÚ
Nastavení exportu pro datovou větu ČTÚ
  • Typ exportu – možnost výběru typu exportu
    • Export ART222 – export dat služeb, u kterých existuje RÚIAN kód
    • Export ART222 (žádný RÚIAN kód) – export dat služeb, u kterých není RÚIAN kód
  • Všechny skupiny – pro export zvolit data služeb klientů všech fakturačních skupin
  • Fakturační skupina – pro export zvolit data služeb klientů vybraných fakturačních skupin

Po nastavení exportu je možné export stáhnout tlačítkem Export ().

Proměnné

Pouze pro CZ LOKALIZACI

Se zobrazením statistiky a případným exportem ART pro ČTÚ souvisí i nastavení hodnot pro běžně dostupnou rychlost a efektivní rychlost (v procentech z nastavené rychlosti u tarifu/služby).

Případná změna hodnot se aplikuje ihned na export dat pro ČTÚ ve formátu CSV a v zobrazení aktuálních dat. Pro ostatní měsíce se změna aplikuje až poslední den v měsíci.

Nastavení je možné provést v (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné). Klíče:

  • ctu_commonly_available_speed – možnost nastavit procentuálně část pro běžně dostupnou rychlost (výchozí hodnota je 60%)
  • ctu_effective_speed – možnost nastavit procentuálně část pro efektivní rychlost (výchozí hodnota je 60%). Hodnota nesmí být menší než u klíče ctu_commonly_available_speed.