Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Skupiny

Nastavení práv pro skupiny je využíváno ve funkci pro přihlašování techniků přes RADIUS.

Možnost nadefinovat konkrétním skupinám pro uživatele odpovídající práva. Možné je vytvořit neomezený počet skupin s rozdílnými oprávněními.

Záložka skupiny
Záložka skupiny

Přidat skupinu

Přidat novou skupinu je možné kliknutím na tlačítko Přidat skupinu ().

Formulář pro přidání nové skupiny
Formulář pro přidání nové skupiny
 • Název skupiny – vlastní název skupiny
 • Local – právo pro přihlášení lokálně přes konzoli
 • SSH – právo pro přihlášení vzdáleně přes SSH protokol (Secure Shell)
 • Reboot – právo na reboot routeru
 • Write – právo pro zápis konfigurace (mimo user management – tj. vytváření uživ. účtu pro přístup k routeru není dovoleno). Toto oprávnění nepovoluje čtení konfigurace, takže se většinou používá v kombinaci s právem Read
 • Test – právo pro povolení spuštění testovacích nástrojů – ping, traceroute, bandwidth-test, wireless scan, snooper a dalších
 • Password – právo pro změnu hesla
 • Sniff – právo pro použití nástroje sledování paketů
 • Telnet – právo pro přihlášení vzdáleně přes telnet
 • FTP – právo pro přihlášení vzdáleně přes FTP pro čtení/zápis/mazání souborů a jejich přenosu z/na router. Mělo by se použít společně s právy Write / Read.
 • Read – právo pro čtení konfigurace routeru. Všechny konzolové příkazy, které nemění konfiguraci routeru, jsou povoleny. Nemá vliv na FTP
 • Policy – právo pro přiřazování práv uživatelům. Mělo by se použít společně s právem Write. Umožňuje také vidět globální proměnné vytvořené jinými uživateli (vyžaduje právo Test)
 • WinBox – právo pro přihlášení vzdáleně přes WinBox a bandwidth test autentizaci
 • Web – právo pro přihlášení vzdáleně přes WebFig
 • API – právo pro přístup k routeru přes API
 • Dude – právo pro přihlášení k dude serveru
 • Romon – právo pro připojení k RoMon serveru
 • TikApp – právo pro přihlášení vzdáleně přes Tik-App
 • RestAPI – právo pro čtení/zápis konfigurace přes REST-API (API přístupné přes HTTP). Toto oprávnění není prozatím správně implementováno (pro fungování stačí právo API a povolená služba www-ssl)