Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Úprava zaokrouhlování (CZ)

V rámci úprav výpočtů na fakturách jsme do systému začlenili i úpravu zaokrouhlování (5.08 beta 3). Pokud máte v obecném nastavení fakturace (Fakturace / Nastavení / Obecné) zvoleno zaokrouhlování výsledné ceny (položka price_rounding), tak se při generování a editaci faktur v případě potřeby propíše na fakturu položka Zaokrouhlení.

Běžný režim

  • Pokud součtem položek na faktuře vznikne částka 320,70 Kč, provede se zaokrouhlení o 0,30 Kč na 321,00 Kč.
  • Na faktuře se automaticky vytvoří položka Zaokrouhlení, u které se v posledním sloupci objeví hodnota 0,30 Kč, která se následně rozpočítá do základu daně a daně samotné.
  • O tyto hodnoty jsou upraveny celkové součty a částka v CELKEM K ÚHRADĚ.
  • Pokud je na faktuře více sazeb DPH, použije se ta (nej)vyšší.
  • Všechno je zohledněno i v Rekapitulaci DPH.

Režim reverse charge

  • V režimu reverse charge nedochází k rozpočítávání celkového zaokrouhlení do základu daně a daně samotné. Vše přejde do základu.
  • Pokud je tedy částka 320,70 Kč zaokrouhlena o 0,30 Kč na 321,00 Kč, tak se 0,30 Kč objeví v základu u položky Zaokrouhlení. V sloupci DPH zůstane 0 Kč.

Úprava faktury

  • Při úpravě faktury se položka Zaokrouhlení vždy přepočítá, aby reflektovala nově vzniklou situaci.