Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Tatra banka API (SK)

Submodul Tatra banka API je možné aktivovat pouze v případě již aktivního modulu Fakturace.

Zjednodušeně se jedná o možnost automatizovaného stahování informací o platbách (avíz) z bankovního serveru Tatra banky (Slovensko) do systému ISPadmin a jejich následné automatické nebo ruční zpracování.

Důležité:
Po vytvoření aplikace a přidání API rozhraní, jsou přístupy a aplikace v režimu Sandbox (testovací režim) pro prvotní otestování komunikace s bankou. Po otestování je potřeba aplikaci přepnout do produkčního prostředí (ostrého provozu). Podrobnosti viz níže.


Postup pro zprovoznění

Pro korektní připojení na API Tatra banky (SK) – Premium API, je nutné splnit několik následujících kroků k získání přihlašovacích parametrů:

 1. Registraci a přihlášení na developer portálu Tatra banky – https://developer.tatrabanka.sk/
Přihlášení / registrace do developer portálu
Přihlášení / registrace do developer portálu
Developer portál Tatra banky
Developer portál Tatra banky

2. Vytvoření aplikace na developer portálu:

Vytvořit aplikaci je možné tlačítkem Pridať aplikáciu () v levém menu Aplikácie.

Přidat aplikaci v developer portálu
Přidat aplikaci v developer portálu
Formulář pro přidání nové aplikace
Formulář pro přidání nové aplikace

Důležité je vyplnit:

 • Název aplikace
 • Popis aplikace
 • API – zvolit Premium API – Accounts v3.0.0 (přijmout podmínky)
 • Callback/Redirect URL – https://[domena_admin nebo IP_adresa]/billing-bank-tatrabanka-settings/complete
 • Scope – zadat PREMIUM_AIS
 • Typ – zvolit Dôverné
 • API Key / Client ID – zkopírovat do nastavení ISPA
 • Shared secret / Client secret – zkopírovat do nastavení ISPA
 • Premium API Usage – zvolit Final Consumer
 • Webhook Enabled – zvolit No

Následně je možné formulář dole Uložit ().

Funkce na kopírování klíčů
Funkce na kopírování klíčů
Přidat Premium API
Přidat Premium API
Potvrdit API plán (Sandbox=testovací)
Potvrdit API plán (Sandbox=testovací)
Přijmout podmínky
Přijmout podmínky
Vyplněný formulář aplikace
Vyplněný formulář aplikace

3. Nastavení ISPA:

V menu (Fakturace –> Nastavení –> Banka –> Tatra banka) je potřeba přidat získané informace z developer portálu (testovací režim).

Nastavení přístupů v ISPA
Nastavení přístupů v ISPA

4. Otestování komunikace:

Nyní je možné otestovat komunikaci s bankou v přehledu přidaných API účtů tlačítkem Udělit přístup ().

Přehled účtů s možností udělení přístupu
Přehled účtů s možností udělení přístupu

Vyskočí tzv. consent screen banky, kde je možné zvolit testovací data a udělit přístup. Zvolit je možné z několika (pro test stačí např. Student).

Zvolit testovacího uživatele
Zvolit testovacího uživatele
Udělit přístup v testovacím prostředí
Udělit přístup v testovacím prostředí

Autorizace API pro získání přístupu k účtu (Premium API):
Doba platnosti (přístup ze strany Tatra banky) je 90 dnů. Po uplynutí této doby je potřeba udělit přístup (Fakturace –> Nastavení –> Banka –> Tatra banka) k účtu znovu.
Systém Vás na tento stav (blížící se vypršení doby platnosti) upozorní 10 dní před koncem (v dashboardu, v přehledu stažených plateb, emailem a systémovým upozorněním).
Notifikace (1x denně) se vygeneruje již 10 dní před vypršením doby platnosti přístupu a bude se generovat až do doby, než je problém vyřešen. Notifikace přijde všem uživatelům, kteří mají právo zobrazit stránku s nastavením (Fakturace –> Nastavení –> Banka –> Tatra banka).
Z upozornění (widgetu) v dashboardu je možné se prokliknout přímo do příslušné záložky pro obnovení nastavení přístupu tlačítkem Upravit ().

DŮLEŽITÉ:
Akci Udělit přístup je nutné provést z nastaveného cíle (URL) v poli Callback/Redirect URL v developer portálu.

Pokud je ve zmíněném poli nastavena URL s doménovým jménem je nutné udělit přístup z ISPA, ke kterému přistoupíte přes doménové jméno (ne IP adresu). To stejné naopak – v případě nastavené IP adresy (v URL) v poli Callback/Redirect URL, je nutné udělit přístup z admina, ke kterému přistoupíte přes IP adresu.

V opačném případě dojde k zobrazení chybového okna (chyba – invalid_redirect_uri) viz obr. níže.

Chyba nevalidní Redirect URL
Chyba nevalidní Redirect URL
Oznámení o blížícím se vypršení doby platnosti přístupu v dashboardu
Oznámení o blížícím se vypršení doby platnosti přístupu v dashboardu

DŮLEŽITÉ:
Pro přepnutí aplikace do produkčního prostředí (použití vlastního bank. účtu), je nutné požádat Tatra banku o přístup. Pro udělení přístupu je potřebné zaslat žádost na developer@tatrabanka.sk, kde uvedete název organizace, název aplikace a API rozhraní (Premium API – Accounts), pro které žádáte přidělení produkčního plánu (viz WIKI Tatra banky – https://developer.tatrabanka.sk/apihub/#/wiki).

Přes tlačítko Udělit přístup () v (Fakturace –> Nastavení –> Banka –> Tatra banka) dojde k udělení přístupu vytvořené aplikaci (ISPadmin) v produkčním prostředí. Zobrazí se tzv. consent screen pro možnost zadat přihl. údaje, udělit souhlas (povolit přístup k bank. účtu).
V případě nejasností kontaktujte prosím podporu ISPadmin (support@ispadmin.eu).

Udělení přístupu k účtu (produkční prostředí)
Udělení přístupu k účtu (produkční prostředí)

Práva

Zobrazení záložky s nastavením Tatra banka je podmíněno nastavením práv pro tuto záložku konkrétním a kompetentním uživatelům.

V Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři povolit konkrétnímu uživateli/skupině práva pro záložku hlavního menu Fakturace / Nastavení / Banka / Tatra banka případně i pro zobrazení stažených plateb Fakturace / Banka / Tatra banka.

Stahování a párování plateb

Správa a přehled získaných avíz o provedených platbách je možná v (Fakturace -> Banka -> Tatra banka).

Stažené platby se budou automaticky stahovat a párovat pomocí nastavených pravidel v (Fakturace -> Nastavení -> Banka -> Pravidla). Je možné je i dopárovat ručně na více faktur, do kreditu apod.