Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Problém s načítáním dat z ARESu (CZ)

Zaznamenali jste problém s načítáním dat z ARESu? Zobrazila se vám hláška o tom, že konkrétní IČO nebylo nalezeno? Pokud ano, pak jsou následující řádky určeny právě vám.

Jakmile při zadávání klienta vyplníte pole a kliknete na tlačítko ARES, iniciuje ISPadmin spojení se vzdáleným ARES serverem (serverem třetí strany). Následně systém čeká na odpověď ve formě dat, která může dále zpracovat. Je stanoven určitý časový limit, v jehož rámci má dojít k úspěšnému provedení této operace. Pokud však ARES server nereaguje, resp. reaguje velmi pomalu, vzniká zde problém. Časový limit je překročen a IČO není nalezeno. Proto se vám zobrazí hláška o tom, že dané IČO nebylo nalezeno.

Na výrazné zpomalení odezvy ARES serveru jsme ve verzi 5.06 stable zareagovali prodloužením časového limitu. Systém bude nyní déle čekat na data od ARES serveru, čímž dojde ke zvýšení úspěšnosti vyřízení požadavků. Po kliknutí na tlačítko ARES bude nezbytné vyčkat na zobrazení informačního okna, přičemž mohou nastat celkem tři situace:

  • Situace 1: Dané IČO je ve vyhrazeném časovém limitu nalezeno a v okně jsou zobrazeny podrobnosti.
  • Situace 2: Dané IČO není ve vyhrazeném časovém limitu nalezeno, protože neexistuje. V okně se zobrazí hláška IČO nebylo nalezeno.
  • Situace 3: ISPadmin nedostane ve vyhrazeném časovém limitu odpověď od ARES serveru. V okně se zobrazí hláška ARES server neodpověděl ve vyhrazeném čase!

Pokud nastane situace 3, bude nutné pokus opakovat později.

Dostupnost a rychlost odezvy ARES serveru jsou mimo naši kontrolu. Jde o server třetí strany, tudíž toto nemůžeme nikterak ovlivnit.