Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Počáteční stav

Pokud zadáváte do systému klienta, u něhož je veden přeplatek nebo nedoplatek, můžete tuto informaci uvést do pole Počáteční fin. stav ve formuláři pro přidání/editaci klienta. Abyste této možnosti mohli využít, je potřeba mít v obecném nastavení fakturace (Fakturace / Nastavení / Obecné) nastavenu položku pocatecni_stav na 1. Po vyplnění formuláře jej uložíte. Tím to však nekončí. Následně se musíte přesunout do záložky Ostatní / Nástroje, kde si vyhledáte nástroj pro generování počátečních stavů. Jakmile počáteční stav vygenerujete, vznikne v Kartě klienta fiktivní faktura. Tím dojde ke změně celkové bilance klienta. Hodnota zadaná v poli Počáteční fin. stav se vynuluje. Přehled počátečních stavů naleznete v záložce Fakturace / Přehledy / Počáteční stav.


Při zadávání přeplatku či nedoplatku je potřeba si uvědomit několik věcí:

 • Přeplatek se zadává jako kladné číslo, kdežto nedoplatek jako záporné.
  • Hodnota 200 Kč znamená přeplatek 200 Kč.
  • Hodnota -200 Kč znamená nedoplatek 200 Kč.
 • Dále je nezbytné vzít v potaz, zdali:
  • v systému primárně pracujete s cenami bez DPH (Fakturace / Nastavení / Obecné: cena_dph_typ = 0), nebo s cenami s DPH (Fakturace / Nastavení / Obecné: cena_dph_typ = 1),
  • je relevantní fakturační skupina plátce /neplátce DPH (Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny).

Pojďme si to vysvětlit na konkrétních příkladech:


Příklad 1:

 • Požadovaný počáteční stav = 121 Kč s DPH
 • Fakturační skupina = Plátce
 • cena_dph_typ = 0
 • DPH = 21 %

V systému zadáváte ceny bez DPH. Abyste získali počáteční stav 121 Kč s DPH, musíte do daného pole zadat 100 Kč (121 / 1,21) jako částku bez DPH.


Příklad 2:

 • Požadovaný počáteční stav = 121 Kč s DPH
 • Fakturační skupina = Plátce
 • cena_dph_typ = 1
 • DPH = 21 %

V systému zadáváte ceny s DPH. Abyste získali počáteční stav 121 Kč s DPH, musíte do daného pole zadat 121 Kč jako částku s DPH.


Příklad 3:

 • Požadovaný počáteční stav = 121 Kč
 • Fakturační skupina = Neplátce
 • cena_dph_typ = 0
 • DPH = 21 %

U neplátce DPH se sice nerozlišuje cena bez DPH, DPH a cena s DPH, ale princip zadání je obdobný jako v případě plátce. Pokud je cena_dph_typ = 0, tak to znamená, že je zadána cena, která není konečná. Pokud tedy chcete mít v bilanci 121 Kč, musíte zadat 100 Kč.


Příklad 4:

 • Požadovaný počáteční stav = 121 Kč
 • Fakturační skupina = Neplátce
 • cena_dph_typ = 1
 • DPH = 21 %

U neplátce DPH se sice nerozlišuje cena bez DPH, DPH a cena s DPH, ale princip zadání je obdobný jako v případě plátce. Pokud je cena_dph_typ = 1, tak to znamená, že je zadána cena, která je konečná. Pokud tedy chcete mít v bilanci 121 Kč, musíte zadat 121 Kč.


Jakmile si v Ostatní / Nástroje vygenerujete fiktivní fakturu, můžete si v Kartě klienta zkontrolovat, jak se celková bilance změnila:

 • Pokud jste do systému zadali nedoplatek, tak se vystaví fiktivní faktura na konkrétní částku. Při nedoplatku 200 Kč se vystaví faktura na 200 Kč, čímž se bilance změní z 0 na -200 Kč.
 • Pokud jste do systému zadali přeplatek, tak se vystaví nulová fiktivní faktura. Nelze totiž vystavit zápornou fakturu, aby byla bilance kladná. Přeplatek se však propíše do položky Přeplatky, která se nachází pod položkou Celková bilance. Při přeplatku 200 Kč se tak vystaví faktura na 0 Kč a do přeplatku se propíše 200 Kč. Tím se změní bilance z 0 na 200 Kč. Pokud chcete hodnotu přeplatku vynulovat, musíte ho započítat na konkrétní nezaplacenou fakturu v jejím detailu (Započítat přeplatek).