Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Blokování souběhu několika fakturačních akcí

Ve verzi 5.10 beta 1 byl do ISPadmina přidán nový systém blokování souběhu dvou či více fakturačních akcí v rámci jedné fakturační skupiny či klienta. Pokud tedy dojde v přibližně stejnou dobu k iniciaci dvou takových akcí, jedna z nich se provede a druhá nikoliv. U té, která se neprovede, se zobrazí patřičná hláška.

Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že se nejedná o chybové hlášky. Není tedy nutné se obávat, že se stalo něco špatného. Tyto hlášky mají uživatele pouze upozornit na to, že jím iniciovaná akce nemůže být v daný moment provedena.

Příklad 1:

  • Uživatel A iniciuje hromadnou fakturaci ve fakturační skupině Test.
  • Uživatel B iniciuje vystavení jednotlivé faktury klientovi z fakturační skupiny Test.
  • Systém zjistí, že došlo k souběhu dvou fakturačních akcí, které by se zároveň mohly ovlivnit, a proto neumožní akci uživatele B provést.
  • Uživateli B se zobrazí tato hláška: Tuto akci nelze dokončit. Ve fakturační skupině došlo před chvílí k hromadnému generování faktur, čímž se změnila fakturační data. Proveďte akci znovu.

Příklad 2:

  • Uživatel A iniciuje vystavení jednotlivé faktury klientovi z fakturační skupiny Test.
  • Uživatel B iniciuje hromadnou fakturaci ve fakturační skupině Test.
  • Systém zjistí, že došlo k souběhu dvou fakturačních akcí, které by se zároveň mohly ovlivnit, a proto neumožní akci uživatele B provést.
  • Uživateli B se zobrazí tato hláška: Vypršela platnost náhledu. Ve fakturační skupině byly provedeny změny. Proveďte prosím akci znovu.

V obou příkladech je konkrétní uživatel (Uživatel B) vyzván, aby se danou akci pokusil zopakovat. V příkladu 1 to znamená, že by se měl vrátit do Karty klienta / Fakturace, kliknout na tlačítko Vystavit fakturu, vyplnit formulář a kliknout na tlačítko Uložit. V příkladu 2 to znamená, že by se měl vrátit do Fakturace / Faktury / Faktury, vybrat fakturační skupinu, kliknout na tlačítko pro generování náhledu a následně na tlačítko Uložit.

Blokování souběhu fakturačních akcí se netýká pouze vystavování faktur, ale i editace faktur a vyfakturovaných období, stornování faktur, obnovy stornovaných faktur, dobropisování faktur a mazání faktur a dobropisů. To vše je vzájemně propojené, a proto je nezbytné pečlivě hlídat, aby nedošlo k nechtěným interferencím mezi jednotlivými procesy.

Některé akce mohou zabrat více času, a proto je blokace delší. Pokud by z nějakého důvodu došlo k zaseknutí fakturační akce, existuje v systému pojistka ve formě automatického odblokování po vypršení limitu. Pokud byste na takový problém narazili, vyčkejte cca 5 minut a zkuste akci opakovat.