Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Pravidla

Pravidla pro automatické párování plateb.

Po přijetí platby (avíza o provedené platbě), z jednoho z podporovaných zdrojů, se nastavená pravidla prochází vzestupně (tj. z vrchu dolů). Pokud některé z pravidel pro faktury staženému avízu vyhovuje, provede se nastavená akce spárování a dalšími pravidly se nepokračuje.

UPOZORNĚNÍ:
Nastavit je možné i automatické párování jedné platby s více fakturami, kdy při splnění určitých podmínek a nastavením klíče viz info – settle_multiple_invoices (Fakturace –> Nastavení –> Obecné), je možné z vytvořeného přeplatku uhradit více neuhrazených faktur.

Záložka pro nastavení pravidel pro párování plateb
Záložka pro nastavení pravidel pro párování plateb

Přidat pravidlo

Přidat nové pravidlo pro párování plateb je možné tlačítkem Přidat pravidlo ().

Formulář pro přidání nového pravidla pro párování platby
Formulář pro přidání nového pravidla pro párování platby

Data

Párovat platby dle údajů uvedených u :

 • Klient – platby se budou párovat na základě údajů uvedených v kartě klienta (Klientské číslo / Přiřazený variabilní symbol).
 • Faktura – platby se budou párovat na základě údajů uvedených ve vystavených fakturách (Číslo faktury / Klientské číslo / Přiřazený variabilní symbol).

Kritéria

Variabilní symbol platby – musí být shodný s :

 • Číslo faktury (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše)
 • Klientské číslo
 • Přiřazený variabilní symbol

Specifický symbol platby – musí být shodný s :

 • Číslo faktury (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše)
 • Klientské číslo
 • Přiřazený variabilní symbol

Poznámka u platby – musí být shodná s :

 • Číslo faktury (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše)
 • Klientské číslo
 • Přiřazený variabilní symbol

Číslo bankovního účtu u platby = číslo bankovního účtu klienta – číslo bankovního účtu u platby musí být shodné s číslem bankovního účtu klienta: Ano / Ne

Částka platby (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše) :

 • = Faktura – musí být shodná s částkou faktury (faktura bude uhrazena)
 • < Faktura – musí být menší než částka faktury (faktura bude uhrazena částečně)
 • > Faktura – musí být větší než částka faktury (faktura bude uhrazena a zbytek bude automaticky přisán do kreditu)

Akce

Akce:

 • Spárovat s nejstarší fakturou (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše) – platba spárována s nejstarší fakturou klienta
 • Spárovat s nejnovější fakturou (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše) – platba spárována s nejnovější fakturou klienta
 • Přidat do kreditu – platba spárována a připsána do kreditu klienta

Poznámka – vlastní poznámka, která bude uvedena u plateb spárovaných dle tohoto pravidla.

Otestovat pravidla

Otestovat funkci zadaných pravidel dle nastavených parametrů (VS, SS, číslo bankovního účtu, částka, poznámka) je možné tlačítkem Otestovat pravidla ().

Testování pravidel dle zadaných parametrů
Testování pravidel dle zadaných parametrů