Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Fakturace

Obecný návod a průvodce fakturací v systému ISPadmin.


Úvodní nastavení

Před prvním použitím modulu fakturace (před první fakturací) je potřeba provést a zkontrolovat základní nastavení.

Prvním základním předpokladem pro fakturaci je, že již jsou v systému alespoň zaevidovaní klienti (případně i služby).

 • Nastavit fakturační skupinu/skupiny v systému – s jakými údaji a nastavením bude faktura ze strany dodavatele služby (ISP) vystavena (Fakturace –> Nastavení –> Fakt. skupiny)
 • Přidat klienty – vyplnit základní údaje a přiřadit klienty do fakturační skupiny
 • Přidat služby ke klientům – služby klientů k fakturaci
 • Provést základní systémové nastavení (dle požadovaného fungování systému) v Fakturace –> Nastavení –> Obecné
  • Nastavení DPHcena_dph_typ, dph, dph_low
  • Nastavení VS a SSvs_ss_exchange
  • Nastavení splatnosti faktursplatnost_faktur
  • Nastavení zobrazení údajů na faktuředont_show_bank_information, dont_show_ss, dont_show_vs
  • Nastavení použití předkontacepredkontace
  • Nastavení vystavování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge) – reverse_charge
  • Nastavení zaokrouhlování výsledné částky fakturprice_rounding
  • Nastavení kategorizace faktur do obdobíinvoice_categorization

Vystavit fakturu samostatně

Bez vytvořené služby

V levém menu v kartě kokrétního klienta (Klienti –> Kontakty) zvolit záložku Fakturace.

Záložka fakturace v kartě vybraného klienta
Záložka fakturace v kartě vybraného klienta

Tlačítkem Vystavit fakturu () se zahájí proces vystavení faktury zvolenému klientovi.

Formulář pro vystavení faktury
Formulář pro vystavení faktury

V sekci Hlavička faktury se nastaví požadované parametry pro fakturu viz Vystavit fakturu.

V sekci Další položky na faktuře se vyplní požadované údaje (název položky, měrná jednotka atp).

Tlačítkem Šablony položek () je možné vybrat z předdefinované šablony s již existujícími položkami faktury.

Tlačítkem Uložit () dojde k vytvoření faktury nebo výzvy k platbě (zálohové / pro forma faktury).

Na vytvořenou službu

V levém menu v kartě kokrétního klienta (Klienti –> Kontakty) zvolit záložku Fakturace.

Záložka fakturace v kartě vybraného klienta
Záložka fakturace v kartě vybraného klienta

Tlačítkem Vystavit fakturu () se zahájí proces vystavení faktury zvolenému klientovi.

Formulář pro vystavení faktury na již existující službu
Formulář pro vystavení faktury na již existující službu

V sekci Hlavička faktury se nastaví požadované parametry pro fakturu viz Vystavit fakturu.

V sekci Fakturace služeb si na řádku zvolíte jednu nebo více zaevidovaných služeb (obecná, internet, IPTV atp.) a označíte požadované fakturované období (měsíc nebo více).

Označení služby a měsíce k fakturaci
Označení služby a měsíce k fakturaci

V sekci Průběžné položky je možné vybrat další nevyfakturované položky klienta nebo v sekci Další položky na faktuře je možné přidat další požadované položky na vytvářenou fakturu (/).

Tlačítkem Šablony položek () je možné vybrat z předdefinované šablony s již existujícími položkami faktury.

Tlačítkem Uložit () dojde k vytvoření faktury nebo výzvy k platbě (zálohové / pro forma faktury).

Vystavit faktury hromadně

Vystavit faktury hromadně je možné v (Fakturace –> Faktury –> Faktury).

V sekci Fakturační skupina zvolit konkrétní fakturační skupinu.

Přehled vygenerovaných faktur a možnost jejich hromadného generování
Přehled vygenerovaných faktur a možnost jejich hromadného generování

Faktury je následně možné hromadně vygenerovat:

 • pro všechny služby tlačítkem Generovat pro všechny služby ()
 • pro všechny služby s vybranými štítky tlačítkem Generovat pro služby s vybranými štítky ()

Generovat pro všechny služby

Po stisknutí tlačítka pro generování faktur pro všechny služby () se zobrazí formulář s přehledem fakturovaných služeb a dalším možným nastavením.

Formulář a přehled při generování faktur pro všechny služby
Formulář a přehled při generování faktur pro všechny služby
 • Počáteční číslo faktury / SS – možnost nastavit jinou číselnou řadu pro hromadné generování faktur
 • Datum vystavení – možnost nastavit datum vystavení faktur
 • DUZP – možnost nastavit datum uskutečnění zdanitelného plnění u faktur

Po stisknutí na tlačítko Uložit () dojde k hromadnému vygenerování faktur. O průběhu generování je uživatel informován progressbarem.

Zobrazení průběhu hromadného generování faktur (progress bar)
Zobrazení průběhu hromadného generování faktur (progress bar)

Generovat pro služby s vybranými štítky

Po stisknutí tlačítka pro generování faktur pro služby s vybranými štítky se zobrazí formulář pro další nastavení.

Po vybrání alespoň jednoho štítku je možné přejít k zobrazení generovaných faktur (bude dostupné tlačítko Generovat).

Nastavit je možné:

 • Generovat pro služby s vybranými štítky a přidat i průběžné položky – u služby může být jakýkoliv z vybraných štítků + budou zahrnuty případně existující průběžné položky připravené k fakturaci u klienta
 • Generovat pro služby se všemi vybranými štítky (AND) – u služby musí být všechny vybrané štítky (vybrané štítky musí být nastavené u služby min. v zadané kombinaci)
Formulář a přehled při generování faktur pro služby s vybranými štítky
Formulář a přehled při generování faktur pro služby s vybranými štítky

Po stisknutí na tlačítko Generovat () se zobrazí seznam zahrnutých služeb klientů k fakturaci (dle vybraných štítků).

Přehled zahrnutých služeb klientů pro fakturaci dle vybraných štítků a nastavení
Přehled zahrnutých služeb klientů pro fakturaci dle vybraných štítků a nastavení
 • Počáteční číslo faktury / SS – možnost nastavit jinou číselnou řadu pro hromadné generování faktur
 • Datum vystavení – možnost nastavit datum vystavení faktur
 • DUZP – možnost nastavit datum uskutečnění zdanitelného plnění u faktur

Po stisknutí na tlačítko Uložit () dojde k hromadnému vygenerování faktur.

Ostatní funkce

Již vytvořené a vygenerované faktury v systému je možné následně spravovat (zobrazit, editovat, tisknout, odeslat atp.).

Hromadně vygenerované faktury

Funkce a možnosti u hromadně vygenerovaných faktur.

Další možnosti pro hromadně vygenerované faktury
Další možnosti pro hromadně vygenerované faktury

Více informací naleznete ZDE.

Detail konkrétní faktury

K podrobnostem a k detailu jednotlivých faktur je možné se dostat přes záložku Fakturace v kartě klienta (Klienti –> Kontakty).

Zobrazení detailu konkrétní vybrané faktury
Zobrazení detailu konkrétní vybrané faktury

Dostupné možnosti v detailu faktury jsou závislé na úhradě (neuhrazená vs. již uhrazená faktura).

Detail a možnost úprav neuhrazené a již uhrazené faktury
Detail a možnost úprav neuhrazené a již uhrazené faktury

Více informací naleznete ZDE.

Párování plateb

Dostat informace o úhradách do systému a těmito pak zaevidovat úhrady u již vystavených faktur (párovat platby s fakturami) je možné několika způsoby:

Pravidla pro párování plateb

U všech způsobů importu plateb uvedených výše (vyjma přijetí platby v hotovosti) se uplatňují nastavená pravidla pro párování plateb (Fakturace –> Nastavení –> Banka –> Pravidla).

Avíza

Možnost zapnout zasílání avíz (o provedené platbě) dle nastavených parametrů/podmínek v (Fakturace –> Nastavení –> Šablony –> Avíza).

Upomínky