Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Pravidla pro párování plateb

Přehled pravidel

Když se přesunete do záložky Fakturace / Nastavení / Banka / Pravidla, zobrazí se vám tabulka s pravidly pro párování plateb. Tato pravidla jsou použita při automatickém zpracování importů plateb.

V jednotlivých sloupcích vidíte bližší informace o každém z uvedených pravidel.

Pravidla můžete řadit pomocí šipek ve sloupci Priorita. Pravidlo, které je výše, má přednost před pravidlem, které je v tabulce níže.

V sloupci Aktivní navíc můžete jednotlivá pravidla aktivovat či deaktivovat. Deaktivované pravidlo se při párování nebude používat.

Systémová pravidla není možné editovat ani mazat. Lze je pouze aktivovat či deaktivovat. Vlastní pravidla mazat lze. Editovat je můžete, pokud jsou aktivní.

Nad samotnou tabulkou se nachází dvě tlačítka: Přidat pravidlo a Otestovat pravidla.

Přidat pravidlo

††Po kliknutí na tlačítko Přidat pravidlo se vám zobrazí formulář, který sestává ze tří částí.

V první z nich (Data) určíte, dle kterých údajů se má párovat:

 • Dle údajů uvedených v Kartě klienta
 • Dle údajů uvedených na faktuře

V druhé části (Kritéria) si zvolíte konkrétní kritéria, dle kterých bude párování probíhat:

 • Variabilní symbol
 • Specifický symbol
 • Poznámka u platby
 • Číslo účtu
 • Částka

Vždy musí být vyplněno minimálně jedno kritérium. Pokud zvolíte více kritérií, tak pro spárování platby je nezbytné, aby byla splněna všechna kritéria zároveň.

Nabízené možnosti v druhé části formuláře:

 • Variabilní symbol platby musí být shodný s:
  • Číslo faktury
  • Klientské číslo
  • Přiřazený variabilní symbol
 • Specifický symbol platby musí být shodný s:
  • Číslo faktury
  • Klientské číslo
  • Přiřazený variabilní symbol
 • Poznámka u platby musí být shodná s:
  • Číslo faktury
  • Klientské číslo
  • Přiřazený variabilní symbol
 • Číslo bankovního účtu u platby = číslo bankovního účtu klienta:
  • Ano
  • Ne
 • Částka platby:
  • = Faktura: Zaplacená částka musí být shodná s vyfakturovanou částkou (= Zcela uhrazená faktura).
  • < Faktura: Zaplacená částka musí být nižší než vyfakturovaná částka (= Částečně uhrazená faktura).
  • > Faktura: Zaplacená částka musí být vyšší než vyfakturovaná částka (= Zcela uhrazená faktura + přeplatek)

Ve třetí části (Akce) vyberete akci, která se má stát při splnění kritérií:

 • Spárovat k nejstarší faktuře
 • Spárovat k nejnovější faktuře
 • Přidat do kreditu
 • Do pole Poznámka je možné zadat popis, který se zobrazí u každé platby spárované dle tohoto pravidla.

Otestovat pravidla

 • Pomocí tlačítka Otestovat pravidla je možné otestovat správnou funkčnost zadaných pravidel.
 • Do formuláře zadáte údaje o konkrétní platbě a kliknete na tlačítko Otestovat.
 • Zobrazí se tabulka s pravidly, v níž je navíc sloupec Počet. Nenulový počet = nalezena shoda.
 • Červeně jsou označena deaktivovaná pravidla.