Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

IP pool NAT

V této záložce je možné definovat veřejné rozsahy IP adres, které je následně možné použít pro NATování privátních IP adres služeb klientů.

Definované IP pool NAT rozsahy
Definované IP pool NAT rozsahy

Přidat rozsah

Přidat nový rozsah do pools NAT je možné tlačítkem – Přidat rozsah IP ().

Formulář pro přidání nového IP pool NAT
Formulář pro přidání nového IP pool NAT
  • Síť – nastavení rozsahu pro pool – síť/maska (např. 5.4.3.0/24)
  • Jméno – název (popis) rozsahu
  • Pozice první nabízené IP – možnost nastavit počáteční nabízenou IP adresu z nastaveného poolu (0=jedna adresa zadané sítě)
  • Rezervovat IP adresu – rezervovat IP adresu ze zadaného rozsahu je možné tlačítkem – Rezervovat IP adresu (). Tato adresa se vyloučí z nabídky pro nastavení u služby klienta (vyloučení již využívaných adres, které není možné přiřadit klientům).
  • Lokalita – dle vybrané lokality se vyfiltruje nabídka routerů níže (default – Všechny lokality)
  • Router – výběr routeru, na kterém je nastavovaný rozsah definován a na kterém se NAT provádí. Pokud je v klíči mikrotik_nat_for_end_users (Nastavení –> Syst. nastavení –> MikroTik) zapnuté propisování pravidel, zapisují se nadefinované veřejné IP u služeb klientů do routeru, kde je tento IP pool nadefinován.
Nabízené nastavené rozsahy pro NAT ve službě internet v kartě klienta
Nabízené nastavené rozsahy pro NAT ve službě internet v kartě klienta

V případě úpravy již vytvořeného rozsahu, se může objevit informace (viz obr. níže) o změně logiky nabízení nastaveného rozsahu. Je možné u služby internet u klienta použít „nultou“ adresu sítě jako jednu jedinou (maska sítě /32) zvolením „nulté“ pozice první nabízené IP.

Informace o změně logiky nabízení IP adresy u služby internet
Informace o změně logiky nabízení IP adresy u služby internet

Správa rozsahů

Jednotlivé sloupce v seznamu nadefinovaných rozsahů je možné seřadit (vzestupně/sestupně) a v některých i fulltextově hledat.