Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ČSOB Business Connector

Submodul ČSOB Business Connector je možné aktivovat pouze v případě již aktivního modulu Fakturace.

Dalším submodulem modulu fakturace v systému ISPadmin je ČSOB Business Connector, neboli stahování avíz o pohybech na účtu v průběhu dne, které jsou dostupné ve službě ČSOB CEB.

Zjednodušeně se jedná o možnost stahování plateb (avíz) z bankovního účtu ČSOB do systému ISPadmin a také jejich následné automatické nebo ruční párování s fakturami.

Postup pro zprovoznění

Autentizace a autorizace organizace nebo uživatele pro spojení s bankou probíhá prostřednictvím certifikátu, který je potřeba vytvořit. Je nutné vytvořit privátní klíč a zároveň vygenerovat Certificate Signing Request (CSR) viz dále.

 1. Povolení služby ČSOB Business Connector u smlouvy o využívání služby CEB – dle obchodních podmínek pro službu CEB je služba ČSOB Business Connector ve výchozím stavu povolena všem klientům, pokud nežádali opak
 2. Získání certifikátu přímo od banky (nebo jiné certifikační autority)návod od ČSOB
  • vytvoření privátního klíče a elektronické žádosti o certifikát v klientském počítači (přes utilitu certreq nebo openssl) – vzniknou bccert.key a bccert.csr (přes openssl na serveru viz bod 2.2.1.1.2 v ČSOB příručce v odkazu výše)
  • nahrání žádosti o certifikát do portálu ČSOB CEB (bccert.csr)
  • stáhnutí vydaného certifikátu z portálu ČSOB CEB (bccert.cer)
  • převést/zkonvertovat privátní klíč a stáhnutý certifikát bccert.key a stažený cert_xxxx.cer do souboru formátu .PEM (viz příkazy níže)
  • GUID instalace (ID aplikace) – bude vygenerován a dodán (NetService)
 3. Nastavení avíz v nastavení portálu ČSOB na formát MT942
 4. Zadat získané údaje a nahrát dodaný/převedený .PEM certifikát v nastavení systému ISPadmin (Fakturace -> Nastavení -> Banka -> ČSOB BC)

Příkazy pro konvertování privátního klíče a stáhnutého certifikátu do formátu .PEM přímo na serveru:

openssl pkcs12 -export -in bccert.crt -inkey bccert.key -out bccert.p12
openssl pkcs12 -in bccert.p12 -out bccert.pem -clcerts
Nastavení formátu avíza v portálu ČSOB BC
Nastavení formátu avíza v portálu ČSOB BC

Práva

Zobrazení záložky s nastavením ČSOB BC je podmíněno nastavením práv pro tuto záložku konkrétním kompetentním uživatelům.

V Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři povolit práva pro záložku hlavního menu Fakturace / Nastavení / Banka / ČSOB BC případně i pro zobrazení stažených plateb Fakturace / Banka / ČSOB BC.

Stahování a párování plateb

Správa získaných avíz o provedených platbách je možná v Fakturace -> Banka -> ČSOB BC. Kontrola nových plateb probíhá každých 5 minut.

Stažené platby se budou automaticky stahovat a párovat pomocí pravidel (Fakturace -> Nastavení -> Banka -> Pravidla). Je možné je i dopárovat ručně na více faktur, do kreditu apod.

Přílohy

 • csob_ceb Přípona souboru: pdf Velikost souboru: 1 MB