Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Upozornění na duplicitní emailové adresy a telefonní čísla

  • Při přidávání či editaci klienta si můžete nechat systémem zkontrolovat, zdali zadaná emailová adresa či telefonní číslo není shodné s adresou či číslem u některého jiného klienta.
  • Aktivovat či deaktivovat tuto funkci lze v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné. Jde konkrétně o položku check_duplicated_contact_mails_phones.
  • Defaultně je tato možnost vypnutá.
  • Pokud ji zapnete, je nutno počítat s prodloužením doby nutné k uložení formuláře s údaji klienta.
  • Pokud ukládáte formulář a systém najde v některém z relevantních polí duplicitní údaj, zobrazí pop-up okno s podrobnostmi.
  • Máte na výběr, zdali se chcete vrátit do formuláře (Storno), nebo zdali chcete potvrdit uložení formuláře (Pokračovat).