Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Migrace systému na ISPadmin 5

Pokud chcete svůj systém přemigrovat na ISPadmin 5, tak k tomu může dojít jedním z následujících způsobů:

 • Migrace v rámci jednoho stroje
 • Migrace ze starého serveru na nový
 • Migrace v rámci jednoho stroje, který běží na virtualizaci
 • Migrace z jednoho serveru na jiný, který běží ve virtualizaci
 • Migrace z vašeho serveru na naše cloudové řešení
 • Migrace z našeho cloudového řešení na váš vlastní server

Ve všech uvedených případech provádí migraci výhradně náš zkušený technik, čímž chceme minimalizovat riziko případných komplikací. Migrace z verze 4 na verzi 5 je zdarma. Další migrace a případné nadstandardní služby jsou fakturovány dle platného ceníku.

Před samotnou migrací je potřeba provést kontrolu serveru, zdali splňuje minimální doporučené požadavky. Tyto požadavky se odvíjí především od počtu klientů. V následující tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty:

Počet klientů CPU RAM HDD – Systém HDD – Data
Do 500 4 jádra 8 GB 80 GB
501 – 2000 8 jader 16 GB 100 GB
2001 – 4000 12 jader 32 GB 80 GB 80 GB
4001 a více Individuální Individuální Individuální Individuální

V případě, že zjistíme, že je server z nějakého důvodu nevyhovující, ihned vás o tom informujeme a navrhneme možné řešení (upgrade některých komponent, pořízení nového serveru apod.).

Postup při migraci je následující:

 • Pokud se provádí migrace v rámci jednoho stroje, je potřeba nejdříve připojit k tomuto stroji disk, aby se na něj mohla vytvořit záloha celého systému. Jakmile disk připojíte, dáte nám vědět. Náš technik provede zálohu. Jakmile je záloha hotová, náš technik vás bude kontaktovat.
 • Server nastartujete z bootovacího média (DVD, flash disk), které si vytvoříte z ISO souboru, který si stáhnete z námi zaslaného odkazu. Tento krok neprovádíte, pokud se jedná o migraci z vašeho serveru na naše cloudové řešení.
 • Po nabootování vyberete tzv. Vzdálenou instalaci (Remote install) a vyplníte potřebné údaje.
 • Následně nám dáte vědět, že je vše připraveno na nadcházející migraci.
 • Náš technik provede instalaci ISPadmina 5 a poté i migraci dat.

Podrobnější informace ke vzdálené instalaci:

 • Z námi poskytnutého odkazu si stáhnete ISO soubor.
 • Z tohoto ISO souboru vytvoříte bootovací médium (DVD, flash disk).
 • V BIOSu správně nastavíte pořadí pro bootování. Médium vytvořené z ISO souboru musí být na prvním místě.
 • Po nabootování se vám na obrazovce objeví nabídka, ze které vyberete možnost Remote install (= Vzdálená instalace).
 • Poté vyplníte IP adresu. Musí se jednat o veřejnou IP adresu, abychom se na daný server mohli připojit z Internetu.
 • Dále vyplníte masku.
 • A nakonec i bránu.
 • Jakmile máte všechny tyto údaje zadány, objeví se na obrazovce přehled zadaných IP adres. Pro jejich aktivování kliknete na tlačítko Yes. Tímto krokem je příprava dokončena.
 • Kontaktujete naši technickou podporu a sdělíte jim, že je vše připraveno k migraci.