Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Nástroje

V této záložce naleznete užitečné nástroje, které Vám zjednoduší práci v systému.

Seznam nástrojů a nastavení systému
Seznam nástrojů a nastavení systému
 • Duplicitní MAC adresy
 • Duplicitní MAC adresy v Access List
 • Přesun z routeru na router
 • phpMyAdmin
 • Změna tarifu
 • MikroTik skript
 • Log ověření
 • Poč. stav
 • Databáze RÚIAN adres
 • Přesun služeb ze switche na switch
 • ARES kontrola údajů
 • VIES kontrola údajů
 • Zranitelnost zařízení UBNT
 • Plánování
 • Hromadné nastavení Nagios notifikací
 • Kontrola e-mailových adres
 • Pozastavení portálu klienta
 • Přehled zobrazení informační stránky
 • Hromadné nastavení notifikací
 • Hromadná změna výpovědních lhůt
 • Navigační struktura
 • Hromadná změna data splatnosti u faktur (SIPO)

Mikrotik skript

Nástroj pro definování dávek s příkazy. Musí se jednat o router MikroTik, aktivní router a router, který není v režimu „Pouze monitorování“. Do nástroje se dostanete stisknutím na tlačítko Pokračovat ().

Zobrazí se seznam již vytvořených skriptů nebo je možné přidat nový skript tlačítkem – Přidat nový skript ().

Seznam vytvořených skriptů
Seznam vytvořených skriptů
Formulář pro vytvoření nového skriptu
Formulář pro vytvoření nového skriptu

Ve formuláři pro vytvoření nového skriptu je třeba zadat název skriptu (MikroTik skript) a do dalšího pole (Skript) příkazy. Skript je možné uložit stisknutím na tlačítko Uložit ().

Spuštění konkrétního skriptu je možné z tabulky kliknutím na odkaz na řádku vybraného skriptu – Spustit skript.

Výběr routerů na kterých bude skript spuštěn
Výběr routerů na kterých bude skript spuštěn

Před provedením připravených příkazů je možné skript upravit a dále je nutné vybrat jednotlivé routery nebo skupinu routerů na kterých bude skript proveden. Je možné zvolit: všechny routery, jednotlivě vybrané routery, routery dle IP adresy, routery dle ID, routery dle skupiny routerů, routery dle lokality routerů.

Po stisknutí na tlačítko Pokračovat (), budete vyzváni k zadání SuperAdmin hesla.

Toto heslo můžeme na vyžádání poskytnout na kontaktní e-mail uvedený u Vaší licence. Je to z důvodu ochrany sítě před potencionálně nechtěnou úpravou MikroTiků.

Formulář pro zadání SuperAdmin hesla (potvrzení spuštění skriptu)
Formulář pro zadání SuperAdmin hesla (potvrzení spuštění skriptu)
Výsledek po spuštění skriptu
Výsledek po spuštění skriptu

U provedených skriptů lze zobrazit jejich historii kliknutím na ikonu historie () v seznamu skriptů. Zobrazí se vstupy a také výstupy ze spuštěných příkazů nebo i výstup z přihlášení na MikroTik (error, špatné heslo).

Historie spuštění konkrétního skriptu
Historie spuštění konkrétního skriptu

Vytvořené skripty lze také ze seznamu upravit () nebo smazat ().

Dříve smazané skripty lze v seznamu skriptů dodatečně zobrazit zatržítkem v levém horním rohu formuláře – Zobrazit smazané.

Příkazy se provádějí přes SSH (nikoliv přes API).

Počáteční stav

Nástroj pro generování fiktivních faktur (informační faktura pro potřeby systému) s počátečním stavem klienta (přeplatky, nedoplatky). Zobrazit tuto fakturu po spuštění této funkce (vygenerování této faktury) je možné v kartě klienta a sekci Fakturace. Počáteční stavy se po vygenerování vynulují. Tímto krokem se započte přeplatek/nedoplatek do fakturace a dále už není nutné se ohlížet na finanční bilanci z předešlého systému.

Aby bylo možné počáteční fin. stavy zadávat je nutné mít zapnutý klíč pocatecni_stav (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Počáteční stav se nastavuje v kartě klienta, v osobních údajích v poli – Počáteční fin. stav.

Nastavení počátečního finančního stavu v kartě klienta
Nastavení počátečního finančního stavu v kartě klienta

Po nastavení počátečních fin. stavů v kartách klientů je možné funkci spustit stisknutím na tlačítko Pokračovat (). Zobrazí se přehled klientů s nastaveným počátečním stavem. Generování fiktivních faktur dokončíte stisknutím na tlačítko Uložit ().

Výpis klientů s nastaveným počátečním fin. stavem a možnost vygenerovat jednotlivé fiktivní faktury s počátečním stavem klientů
Výpis klientů s nastaveným počátečním fin. stavem a možnost vygenerovat jednotlivé fiktivní faktury s počátečním stavem klientů

Vygenerované počáteční stavy klientů je možné zobrazit v Fakturace -> Přehledy -> Počáteční stav.

Pozastavení portálu klienta

Portál klienta a jeho funkce je možné pozastavit v menu po stisknutí na tlačítko Pokračovat () na konci řádku v tabulce.

Formulář pozastavení a nastavení textového oznámení
Formulář pozastavení a nastavení textového oznámení

Zaškrtnutím políčka Pozastavit ve formuláři dojde k pozastavení portálu klienta (odškrtnutím k deaktivaci pozastavení). Je možné pozastavení doplnit o formátovaný text, který se zobrazí v rozhraní při pokusu o přístup na portál klienta.

Pokud je portál již pozastavený, zobrazí se v seznamu nástrojů v popisu u tohoto klíče – Pozastaveno.

Pozastavený portál s nastaveným textovým oznámením
Pozastavený portál s nastaveným textovým oznámením

Hromadné nastavení notifikací

Nástroj pro hromadné nastavení notifikací spustíte stisknutím na tlačítko Pokračovat () na konci řádku v seznamu nástrojů.

Formulář pro hromadné nastavení notifikací
Formulář pro hromadné nastavení notifikací

Na levé straně je možné vybrat typ zařízení (Router, headend, zařízení připojené k routeru, switch-páteřní, switch-klientský, další zařízení).

Dále je možné zvolit akci (přidat nebo smazat skupinu kontaktů) a možnost – Pouze zařízení s aktivními notifikacemi (zařízení, které již mají možnost Oznamovat výpadky aktivní).

Při zvolené akci – Přidat se vybrané skupiny kontaktů přidají/nastaví k zařízení, naopak při zvolené akci – Smazat se zvolené skupiny kontaktů od tohoto typu zařízení odeberou/zruší se zasílání notifikací na tyto skupiny kontaktů.

Tlačítkem Uložit () se hromadná akce na zvolený typ zařízení a nastavení notifikací provede.