Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

SMS brána

Od verze systému 5.27 (beta1) je konfigurace SMS bran a zdrojů SMS zpráv implementována do webového rozhraní. Tj. nastavení je možné provést z webového prohlížeče. Viz SMS brány a Konfigurace.

Systém ISPadmin podporuje zasílání a přijímání SMS zpráv prostřednictvím připojené SMS brány k serveru (GSM modem nebo pomocí SMPP SMS brány).

SMS brána může být využita k:

Základní konfiguraci je možné provést podle níže uvedeného návodu nebo můžete kontaktovat naši technickou podporu (support@ispadmin.eu).

V případě vzdálené instalace/nastavení SMS brány, z naší strany, je potřeba připojit GSM modem k serveru. V případě použití virtuální instance je potřeba port v administračním rozhraní virtualizace přidat a odpovídající porty promapovat.


GSM modem

Po fyzickém připojení GSM zařízení odpovídajícím kabelem k serveru je potřeba nastavení dokončit v prostředí příkazového řádku (lokálně nebo přes SSH).

Obecně může být použit jakýkoliv GSM modem, který podporuje AT příkazy.

Doporučujeme GSM-BGS5-E2N.

Služba smsd

Zastavit službu

Pokud je potřeba zjistit dodatečné parametry nebo vyřešit problém přímo na GSM modemu (např. smazat SMS v paměti), je potřeba zastavit službu – pokud je již GSM modem přidán v systému ISPadmin přes webové rozhraní (Nastavení –> Syst. nastavení –> SMS –> SMS brány).

 • zastavit službu v systému, který GSM modul obsluhuje příkazem:
systemctl stop ispadmin-smsd_[ID].service

[ID] – je identifikátor brány (možno zobrazit v URL např. v režimu úpravy konkrétní brány)

– identifikátor brány (5)

Spustit službu

Po zjištění potřebných informací (nebo vyřešení problému) je potřeba službu opět spustit:

systemctl start ispadmin-smsd_[ID].service

První připojení

Po fyzickém připojení GSM modemu k serveru je potřeba zjistit, ke kterému portu je GSM modem připojen a do systému ISPadmin zadat přes webové rozhraní parametry pro připojení.

 • zjistit dostupné porty na serveru:
dmesg | grep tty
 • příklad výstupu (příkaz viz výše):
[  1.659953] console [tty0] enabled
[  2.633225] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[  2.653764] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[  82.281673] cdc_acm 4-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[  82.292598] cdc_acm 4-1:1.2: ttyACM1: USB ACM device
 • pokud není sériový port k dispozici, je potřeba server restartovat
Nastavení SMS brány ve webovém rozhraní
Nastavení SMS brány ve webovém rozhraní
 • v případě testování připojení je potřeba první zastavit službu viz Zastavit službu
 • otestovat správnost připojení zařízení příkazem:
gnokii --identify

Příklad výstupu (příkaz viz výše):

GNOKII Version 0.6.30
LOG: debug mask is 0x1
Config read from file /root/.config/gnokii/config.
phone instance config:
model = AT
port = /dev/ttyUSB0
connection = serial
initlength = default
serial_baudrate = 115200
serial_write_usleep = -1
handshake = software
require_dcd = 0
smsc_timeout = 10
rfcomm_channel = 0
sm_retry = 0
Received message type 06
IMEI     : Unknown
Manufacturer : Cinterion
No flags section in the config file.
Model    : MC55i
Product name : MC55i
Revision   : REVISION 01.201
Serial device: closing device

Odeslání SMS

Ruční test korektního odeslání a následného doručení SMS na cílové číslo.

 • test pro odeslání SMS zprávy z GSM modemu:
echo "text_sms" | gnokii --sendsms "cilove_telefonni_cislo"

Příjem SMS

Test paměti, kam je přijatá SMS doručena.

 • je potřeba příkazem zjistit seznam dostupných typů paměti připojeného modemu
 • doporučeným postupem je zaslat SMS na číslo SIM karty v připojené bráně (GSM modemu)
 • následně příkazem zjistit používanou paměť GSM modemem pro příchozí SMS:
gnokii --showsmsfolderstatus

Příklad výstupu příkazu (v druhé možnosti je jedna zpráva tj. použitá paměť v příkladu pro příchozí SMS je MT):

GNOKII Version 0.6.31
No. Name                     Id #Msg
========================================================
 0 SIM card                   SM  0
 1 Internal memory               ME  0
 2 Combined ME and SIM phonebook        MT  1

Smazat SMS z paměti

Pokud nedochází ke korektním doručování SMS (vyčítání systémem ISPadmin a jejich zasíláním na zadaný email), bude pravděpodobně potřeba smazat paměť přijatých zpráv v GSM modemu (např. MMS).

 • zastavit službu smsd viz Zastavit službu
 • zjistit seznam složek a počet SMS v paměti
gnokii --showsmsfolderstatus
 • příklad výstupu:
GNOKII Version 0.6.31
No. Name                     Id #Msg
========================================================
 0 Cell Broadcast                BM  0
 1 Internal memory               ME  0
 2 SIM card                   SM  40
 3 SMS Status Reporst              MT  0
 • smazat vybranou složku a rozsah zpráv (-p=ID brány, 0–40=všechny):
gnokii -p 1 --deletesms SM 0 40

SMPP SMS brána

Využít je možné i zařízení (služby) podporující protokol SMPP (Short Message Peer to Peer Protocol).

Jako vlastní zařízení doporučujeme modely 2N® VoiceBlue Next.

Nastavení je dostupné v systému ISPadmin (Nastavení –> Syst. nastavení –> SMS –> SMS brány).