Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

SMS brána

Od verze systému 5.27 (beta1) je konfigurace SMS bran a zdrojů SMS zpráv implementována do webového rozhraní. Tj. nastavení je možné provést z webového prohlížeče. Viz SMS brány a Konfigurace.

Systém ISPadmin podporuje zasílání a přijímání SMS zpráv prostřednictvím připojené SMS brány k serveru (GSM modem nebo pomocí SMPP SMS brány).

SMS brána může být využita k:

Základní konfiguraci je možné provést podle níže uvedeného návodu nebo můžete kontaktovat naši technickou podporu (support@ispadmin.eu).

V případě vzdálené instalace/nastavení SMS brány, z naší strany, je potřeba připojit GSM modem k serveru. V případě použití virtuální instance je potřeba port v administračním rozhraní virtualizace přidat a odpovídající porty promapovat.


GSM modem

Po fyzickém připojení GSM zařízení odpovídajícím kabelem k serveru je potřeba nastavení dokončit v prostředí příkazového řádku (lokálně nebo přes SSH).

Obecně může být použit jakýkoliv GSM modem, který podporuje AT příkazy.

Doporučujeme GSM-BGS5-E2N.

gnokii

 • zjistit dostupné porty na serveru:
dmesg | grep tty
 • příklad výstupu (příkaz viz výše):
[  1.659953] console [tty0] enabled
[  2.633225] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[  2.653764] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[  82.281673] cdc_acm 4-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[  82.292598] cdc_acm 4-1:1.2: ttyACM1: USB ACM device
 • pokud není sériový port k dispozici, je potřeba server restartovat
 • upravit konfiguraci v /etc/gnokiirc:
nano /etc/gnokiirc
#příklad nastavení portu ke kterému je brána připojena
#port = /dev/ttyS0  COM1
#port = /dev/ttyS1  COM2
#port = /dev/ttyACM0 USB (DKU2)
#port = /dev/ttyUSB0 USB1
#port = /dev/ttyUSB1 USB2
port=/dev/ttyS1

#příklad typu připojení
connection=serial

#vypnout zamykání souboru
use_locking = no

#příklad rychlosti (default)
serial_baudrate = 19200

#default model (pokud se nejedná o specifickou bránu/telefon např. NOKIA)
model=AT
 • vytvořit symlink pro konfiguraci:
ln -s /etc/gnokiirc /root/.config/gnokii/config
 • otestovat správnost připojení zařízení:
gnokii --identify

Příklad výstupu (příkaz viz výše):

GNOKII Version 0.6.30
LOG: debug mask is 0x1
Config read from file /root/.config/gnokii/config.
phone instance config:
model = AT
port = /dev/ttyUSB0
connection = serial
initlength = default
serial_baudrate = 115200
serial_write_usleep = -1
handshake = software
require_dcd = 0
smsc_timeout = 10
rfcomm_channel = 0
sm_retry = 0
Received message type 06
IMEI     : Unknown
Manufacturer : Cinterion
No flags section in the config file.
Model    : MC55i
Product name : MC55i
Revision   : REVISION 01.201
Serial device: closing device
 • test pro odeslání SMS zprávy z GSM modemu:
echo "text_sms" | gnokii --sendsms "cilove_telefonni_cislo"

smsd

Jedná se o službu, která komunikuje s databází systému ISPadmin. Pokud bylo v předchozím kroku nastavením (gnokii) ručně otestováno korektní zaslání a doručení SMS je možné tuto službu nastavit a aktivovat.

 • zobrazit přístupové údaje do databáze
cat /data/support/ispadmin/new/app/config/database.neon
 • před přidáním naplánované úlohy do CRONu je potřeba příkazem zjistit seznam dostupných typů paměti připojeného modemu pro parametr -b (viz níže v řádku pro CRON)
 • doporučeným postupem je zaslat SMS na číslo SIM karty v připojené bráně (GSM modemu)
 • následně příkazem zjistit používanou paměť GSM modemem pro příchozí SMS:
gnokii --showsmsfolderstatus

Příklad výstupu příkazu (v druhé možnosti je jedna zpráva tj. použitá paměť bude MT):

GNOKII Version 0.6.31
No. Name                     Id #Msg
========================================================
 0 SIM card                   SM  0
 1 Internal memory               ME  0
 2 Combined ME and SIM phonebook        MT  1
 • editace souboru CRONtabu (správce úloh) u parametru -b na konci řádku přidávané úlohy nastavíme zjištěnou paměť (viz výše) pro zprávy (-b MT):
 nano /etc/crontab
*/4 * * * * root killall smsd; sleep 5; /usr/sbin/smsd -u ispadmin -p heslo_do_databaze -c localhost -d ispadmin -m mysql -b MT
 • kontrola jestli služba v systému běží:
ps ax | grep smsd

SMPP SMS brána

Využít je možné i zařízení (služby) podporující protokol SMPP (Short Message Peer to Peer Protocol).

Jako vlastní zařízení doporučujeme modely 2N® VoiceBlue Next.

Nastavení je dostupné v systému ISPadmin (Nastavení –> Syst. nastavení –> SMS –> SMS brány).