Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

SMS

Zasílání hromadných SMS zpráv na základě zadaného filtru.

Záložka pro hromadné SMS
Záložka pro hromadné SMS
  • Seznam systémových proměnných – je možné zobrazit použitelné systémové proměnné pro použití v SMS kliknutím na tlačítko ().
Stránka se seznamem systémových proměnných
Stránka se seznamem systémových proměnných

Filtry

Na základě zadaných filtrů (podmínek pro zaslání) je možné vyfiltrovat klienty, kterým se SMS zpráva pošle.

  • Počet klientů – kliknutím na červené číslo zobrazeného počtu je možné zobrazit seznam klientů, kterým se plánuje SMS poslat. Počet klientů se mění na základě nastavených filtrů níže. K dispozici jsou jen klienti se zadaným telefonním číslem v poli Mobil v kartě klienta.
  • Musí být splněny
    • Všechny filtry – volbou této možnosti se určuje výběr klientů, kdy musí být splněny všechny filtry zároveň (nadefinované níže)
    • Libovolný filtr – volbou této možnosti se určuje výběr klientů, kdy musí být splněn každý jednotlivý filtr zvlášť (definovaný níže). Výběr pak obsáhne klienty z různých oblastí zájmu. Výběr klientů není dán všemi nadefinovanými filtry dohromady (stačí, že odpovídá jednomu).
  • Ignorovat nastavení … – zda-li se má/nemá ignorovat individuální nastavení v kartě klienta Neposílat hromadné emaily/SMS (např. v případě, kdy se nejedná o obchodní sdělení, ale důležitou zprávu).
  • Filtr – výběrem konkrétního filtru (filtrů) je možné specifikovat konkrétní skupinu klientů, kterým se má zpráva zaslat (např. Služba – Je z – Internet). Přidat další filtr je možné tlačítkem plus (), odstranit nastavený filtr tlačítkem popelnice ().

Text

V rámečku pod textovým polem se zobrazuje informace o počtu napsaných znacích, maximálního počtu znaků , které je možné napsat (dle nastavení u konkrétní SMS brány – Nastavení –> Syst. nastavení –> SMS –> SMS brány) a na kolik SMS zpráv bude napsaná zpráva fyzicky rozdělena (pro odeslání).

Info o napsaných znacích na SMS
Info o napsaných znacích na SMS

Tlačítkem Odeslat () je možné připravenou zprávu vybraným klientům odeslat.