Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

SNMP OID

V této záložce je možné vytvořit nebo importovat SNMP šablony pro různá zařízení, která podporují Simple Network Management Protokol (SNMP) ve verzi 1 nebo 2. Systém je pak schopen z těchto zařízení vyčítat data a případně i vykreslit grafy.

Dříve byly šablony i samotné vyčítání omezeno na 30–35 OID (omezená velikost SNMP requestu). Nyní je možné vytvořit libovolný počet OID až do velikosti 65 536 B.

Seznam vytvořených šablon
Seznam vytvořených šablon

Šablonu lze vytvořit () nebo importovat ().

Výchozí šablonu (Default switch) nelze odstranit.

Správa šablon

Vytvořené šablony v seznamu je možné exportovat do CSV souboru, duplikovat, upravit a nebo odstranit. Výchozí šablona (Default switch) je nesmazatelná a needitovatelná (lze ji pouze duplikovat).

IkonaPopis
Export do CSV souboru
Kopírování šablony
Úprava šablony
Smazání šablony

Exportovat

Kliknutím na ikonu – CSV () je možné soubor s nastavením vybrané šablony přímo exportovat a uložit do počítače k dalšímu použití. Například k ruční hromadné úpravě hodnot v textovém editoru, zálohování atp.

Duplikovat

Kliknutím na ikonu – Duplikovat () je možné vytvořit duplikát vybrané šablony (např. pro přidání dalších nebo specifických OID pro jiné zařízení). Nová duplikovaná šablona se vytvoří na konci seznamu s přidaným řetězcem na konci názvu: _kopie.

Upravit

Upravit vybranou šablonu (hodnoty v ní obsažené) můžete kliknutím na ikonu – Upravit ().

Odstranit

Všechny šablony mimo výchozí lze smazat kliknutím na ikonu – Odstranit ().

Přidat/upravit novou šablonu

Po stisknutí na tlačítko Vytvořit šablonu () je možné vytvořit novou šablonu pro zařízení.

Formulář pro přidání nové šablony
Formulář pro přidání nové šablony
  • Název – název šablony
  • Min. / Max. hodnota grafu – pokud zde nejsou uvedeny žádné hodnoty, tak se osa Y grafu automatický přizpůsobí vyčteným hodnotám.
  • Poznámka u zařízení – poznámka se objevuje v SNMP popisu u zařízení
  • Výběr ikony – je možné pro tuto šablonu zvolit ikonu z nabízených ve formuláři

Tabulka OID

V dolní části formuláře je možné vkládat hodnoty OID (Object IDentifier).

Veškeré změny SNMP OID šablony se projeví okamžitě ve výsledném grafu. Pokud se například změní koeficient přepočtu naměřené hodnoty, tak se ve výsledném grafu změní zobrazení i pro dříve naměřené hodnoty (tzn. zpětně).

SloupecPopis
OIDSNMP OID měřené hodnoty. Podrobné nastavení každé měřené hodnoty grafu. V jednom template je možné zadat až 32 měřených hodnot (například 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 pro přenos na interface na switchi). Měřené hodnoty je nutné získat z MIB (Management Information Base) tabulek příslušného zařízení. SNMP OID je nutné zadávat v číselném nezkráceném tvaru.
PopisPopis měřené hodnoty (např. teplota, zatížení CPU). Tento popis se zobrazí v grafu.
GrafPokud je zaškrtnuto, tak se kreslí graf z naměřených hodnot. Pokud ne, tak se graf nekreslí, ale hodnota se stále ze zařízení vyčítá a je možné ji později opět zobrazit.
SkupinaJednotlivé hodnoty je možné zobrazovat ve skupinách. Skupina znamená soubor hodnot, které se zobrazí v jednom grafu. Např. pokud nastavíme tři hodnoty do skupiny 1 a další dvě hodnoty do skupiny 2, tak se u zařízení při zobrazení grafu zobrazí dva grafy. V prvním grafu budou tři hodnoty a ve druhém grafu budou zobrazeny hodnoty dvě.
OperátorNačtené hodnoty je možné při zobrazení přepočítat na správné jednotky. Například při zobrazení informace o napětí na baterii systém místo hodnoty 12,45 vrátí hodnotu 1245. Tuto hodnotu je tedy nutné pro správný výstup do grafu přepočítat (v našem případě dělit hodnotou 100). Z rozbalovacího menu je možné vybrat operátor * (krát), / (děleno), + a -.
HodnotaSouvisí s předchozím parametrem Operátor. Jako hodnotou se bude např. dělit, násobit vyčtená hodnota.
JednotkaJednotka zobrazená u hodnoty grafu (kbps, V, %).
Počet desetinných místPočet desetinných míst, které se zobrazují u vyčtené hodnoty (0–3).
Typ hodnotyO jaký typ vyčítané hodnoty se jedná (číselná, přírůstková, Traffic, VLAN ID). VLAN ID lze zobrazit pouze v typu grafu – TABLE (viz níže).
BarvaZ nabízeného číselníku barev je možné vybrat aktuální barvu, kterou se bude výsledná hodnota kreslit do grafu.
Typ (grafu)Zde je možné z číselníku vybrat typ grafu, který je buď typu LINE (tloušťka 1-3) a nebo typu AREA. Typ LINE je jednoduchá čára v grafu (příslušné tloušťky) a typ AREA je vyplněná “oblast” grafu. TABLE je tabulka pro VLAN ID (typ hodnoty popsané výše).
OID klíčJedná se o identifikátor a musí zůstat pro ten konkrétní účel nezměněn.

Je možné vybrat i konkrétní řádky pro smazání ze šablony. Kliknutím na ikonu popelnice () vybraný řádek označíte ke smazání (bude podbarven) nebo naopak kliknutím na šipku () na vybraném řádku lze toto označení pro smazání řádku odebrat (viz video níže).

Výběr konkrétních řádků s OID hodnotami pro smazání ze šablony

Přidat nebo odebrat řádky pro další OID (od konce tabulky) lze tlačítky +/- ().

Šablonu poté uložíte stisknutím na tlačítko Vytvořit ().

Test SNMP

Pro ladění SNMP protokolu a test jednotlivých OID je možné využít nástroj přímo z OS Linux – snmpwalk.

snmpwalk -c [snmp_community] -[verze_protokolu - verze_1=v1, verze_2=v2c] [IP_adresa] [OID]

Příklad (zjištění uptime u zařízení s community public, verzí protokolu SNMP 1, IP adresou 10.10.10.10 a OID pro zjištění této hodnoty):

snmpwalk -c public -v1 10.10.10.10 1.3.6.1.2.1.1.3.0

Po spuštění obecného příkazu pouze s community a IP, dostanete seznam všech OID a jejich hodnoty.

snmpwalk -c public -v1 10.10.10.10