Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Switche

Záložka pro evidenci a správu switchů.


Seznam switchů

Seznam zaevidovaných switchů v systému.

Přehled evidovaných switchů
Přehled evidovaných switchů
 • Přidat switch – možnost přidat nový switch do systému
 • Sbalit/rozbalit – možnost sbalit nebo rozbalit () detaily switchů (kompaktní zobrazení)
 • Filtr stavů
  • Celkem – celkový počet switchů v systému
  • Online – celkový počet online switchů v systému
  • Offline – celkový počet offline switchů v systému
  • Errors – celkový počet switchů v erroru
 • Filtr switchů
  • Typ switche – filtrování dle typu switche (páteřní, klientský)
  • Router – filtrování switchů dle vybraného routeru
  • POP – filtrování switchů dle vybraného POPu
  • Fulltext – fulltextové hledání
 • Oznamování výpadků aktivní/neaktivní (/) – zda-li je na zařízení zapnuto oznamování výpadků (NetMonitor).
 • Zobrazit grafy pingu () – možnost zobrazit grafy pingu, pokud je zařízení dostupné (definovaná IP adresa) nebo nelze zobrazit graf pingu ().
 • Zobrazit grafy zařízení () – pokud je definovaná na zařízení SNMP šablona, lze na jejím základě zobrazit grafy zařízení .(tlačítko je na řádku dostupné)
 • SNMP aktivní/neaktivní (/) – zda-li je vyčítání hodnot přes SNMP na zařízení aktivní (nakonfigurované) či nikoliv.
 • Název switche – možnost rozbalit/sbalit detaily switche (šablona, nastavení aj.).
 • Typ switche – typ switche (klientský, páteřní).
 • Přesný typ – nadefinovaný přesný typ (Hardware –> Nastavení –> Typy zařízení).
 • IP – IP adresa zařízení (pokud je definovaná).
 • Router – router, ke kterému je switch připojen.
 • Uptime – časová délka uptime (vyčtená hodnota přes SNMP).
 • Zobrazit grafy portů (/) – dostupné pouze pokud má switch IP adresu. Zobrazí se stránka s grafy jednotlivých portů (možnost zobrazit i aktuálně offline porty).
 • Zálohy switche (/) – pokud má switch nastavený přesný typ s definovaným OS, které podporuje zálohování konfigurace (např. MikroTik SwOS), je tlačítko pro přístup na stránku se zálohami aktivní.
 • Alerty () – možnost nadefinovat alert na zařízení (na některou z vyčítaných hodnot).
 • Fotogalerie () – možnost zobrazit fotogalerii zařízení (spravovat fotografie a obrázky).
 • Otestovat spojení () – možnost otestovat spojení na vybraný switch.
 • Otestovat SNMP (/) – pokud je switch online a má nastavenou SNMP šablonu je možnost otestovat OID nastavené SNMP šablony u zařízení.
 • Propoje () – možnost zobrazit propoje z nebo na vybraný switch.
Stránka s grafy portů vybraného switche včetně offline portů
Stránka s grafy portů vybraného switche včetně offline portů
Otestovat SNMP switche
Otestovat SNMP switche

Přidat/editovat switch

Přidat nový switch je možné tlačítkem Přidat switch ().

Formulář pro přidání nového switche
Formulář pro přidání nového switche
 • Název
 • IP
 • MAC
 • GPS
 • SNMP community – SNMP community z nastavení switche
 • SNMP port – SNMP port na kterém switch naslouchá
 • Verze SNMP – verze SNMP, kterou switch podporuje (1, 2)
 • Router – možnost zvolit router, ke kterému je switch připojen
 • POP – pokud je vybraný POP, výběr lokality níže nebude k dispozici (Hardware –> POPy –> Všechny)
 • Lokalita – pokud není vybraný POP výše, je možné vybrat lokalitu (Nastavení –> Číselníky –> Lokality)
 • Typ switche – klientský nebo páteřní
 • Přesný typ – možnost vybrat předdefinovaný aktivní typ zařízení (Hardware –> Nastavení –> Typy zařízení)
 • Sériové vyčítání SNMP
 • Další SNMP šablony
 • Šablona switche
 • Aktivní odkaz – pokud je aktivní je možné zadat možnosti níže
  • Výběr protokolu – výběr protokolu (http, https, telnet)
  • Port – port k výše vybranému protokolu
 • Poznámka
 • Mapa – možnost umístit marker dle umístění zařízení. Lze tak změnit pozici switche oproti souřadnicím POPu.
  • Najdi přes GPS () – dle ručně zadaných GPS souřadnic v poli GPS se přesune marker v mapě na pozici
  • Vyresetovat GPS () – tlačítko je aktivní v případě, že má zařízení nadefinovaný POP. Po kliknutí na tlačítko se špendlík zařízení vrátí zpět na souřadnice vybraného POPu.
  • Zobrazovat na mapě () – zda-li se má zařízení zobrazovat v (Ostatní –> Mapa)
 • Nadřazené zařízení pro Nagios – možnost vybrat nadřazené zařízení pro systém Nagios
 • Oznamovat výpadky – možnost oznamovat výpadky systémem NetMonitor. Zaškrtnutím je následně možné vybrat skupinu kontaktů nadefinovanou dle šablony pro notifikování (Hardware –> Nastavení –> NetMonitor –> Kontakty).

Speciální typy

SwitchOS

DŮLEŽITÉ:
Pro možnost zálohovat konfiguraci MikroTik switchů se SwitchOS, je nutné povolit k těmto switchům přístup na portu 80 ze serveru se systémem ISPadmin.

Switch pracuje na 2 vrstvě OSI modelu a z tohoto důvodu nejsou funkce určené pro routery u těchto zařízení potřeba. Proto MikroTik vytvořil speciální software pro tento typ zařízení SWOS (SwitchOS). SwitchOS je již předinstalován na routerboardu (switchi). Jelikož má SwitchOS rozdílné funkce a vlastnosti, nemůže být pro správu a konfiguraci použit nástroj WinBox ani API. K dispozici je pouze webové rozhraní.

Pokud je vybrán přesný typ zařízení (Hardware –> Nastavení –> Typy zařízení) s nadefinovaným OS=MikroTik SwOS, je možné aktivovat/deaktivovat zálohování a zadat přihlašovací údaje.

Možnost zadat přihlašovací údaje a aktivovat/deaktivovat zálohování
Možnost zadat přihlašovací údaje a aktivovat/deaktivovat zálohování