Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Prolongace smluv

Pokud je nastavená smlouva u služby typu internet na dobu určitou, zobrazí se klientovi v portálu klienta při splnění podmínek formulář s odesláním souhlasu/nesouhlasu s prolongací smlouvy.

Textová pole u služby typu internet pro nastavení smlouvy
Textová pole u služby typu internet pro nastavení smlouvy

Zákon č. 127/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o elektronických komunikacích platný od 2. 9. 2017 uděluje poskytovateli internetu povinnost získat od svého klienta prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy (§63 bod 10).

„Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen informovat spotřebitele způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy sjednané na dobu určitou, o blížícím se ukončení smlouvy a o možnostech jejího prodloužení. Pokud účastník neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.“

V této souvislosti musí být nastaveny některé klíče a dodržen postup:

  • Smlouva u služby je nastavena na dobu určitou a je nastaven počet měsíců prodloužení v poli Prodloužení smlouvy
  • V souvislosti s výše uvedeným existuje proměnná user_ending_contract_prolongation (text ve formuláři souhlasu v portálu klienta), který se objeví v případě, pokud je user_ending_contract_days (počet dní) roven nebo menší do nastaveného konce smlouvy u služby.
  • user_ending_contract_days (počet dní) se použije pro informování klienta v zákonné lhůtě (nejdříve 3 měsíce, nejpozději 1 měsíc před koncem smlouvy). Pokud je zadána hodnota menší než 32 dní, použije se právě 32 dní z důvodu rezervy a případnému předejití sporných případů.
  • V šablonách e-mailů (Nastavení -> Ostatní -> Šablony e-mailů) je nový typ šablony Prolongace, která se použije právě u služeb, které mají smlouvu na dobu určitou a mají aktivní prolongaci (hodnota v poli Prodloužení smlouvy). Tímto způsobem je možné informovat klienty, kterých se týká možné prodloužení smlouvy (např. aby navštívili portál klienta a udělili souhlas/nesouhlas s prodloužením smlouvy).
Formulář souhlasu s prolongací smlouvy v portálu klienta s nastaveným textem
Formulář souhlasu s prolongací smlouvy v portálu klienta s nastaveným textem

Souhlas nebo nesouhlas klienta s prolongací uvidíte v přehledu služeb klienta pod každou službou internet, které se to týká. Pokud budete mít od klienta prokazatelný souhlas z jiného zdroje (např. písemný), je možné přímo pod službou v sekci Souhlas s prolongací provést ruční odsouhlasení (kliknutí na ikonu ) a vložit poznámku.

Formulář pro vložení ručního odsouhlasení prolongace z jiného prokazatelného zdroje
Formulář pro vložení ručního odsouhlasení prolongace z jiného prokazatelného zdroje

Jednotlivé možné stavy jsou barevně odlišeny a mohou být N/A (klient ještě nerozhodl), ANO (souhlas klienta), NE (nesouhlas klienta).

Stav N/A – klient ještě nerozhodl
Stav N/A – klient ještě nerozhodl
Stav ANO – klient udělil souhlas s prolongací smlouvy (nebo ručně přidané odsouhlasení - s poznámkou)
Stav ANO – klient udělil souhlas s prolongací smlouvy (nebo ručně přidané odsouhlasení – s poznámkou)
Stav NE – klient udělil nesouhlas s prolongací smlouvy
Stav NE – klient udělil nesouhlas s prolongací smlouvy