Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Avíza

Nastavení šablon pro zasílání informací o provedené platbě za fakturu (úplná nebo částečná).

Záložka pro nastavení šablon avíz
Záložka pro nastavení šablon avíz

Emailová adresa, ze které jsou avíza zasílána je z nastavení fakturační skupiny (Fakturace –> Nastavení –> Fakt. skupiny) nebo z obecného klíče billing_mail (Fakturace –> Nastavení –> Obecné).

Přidat šablonu

Přidat novou šablonu pro avíza je možné tlačítkem Přidat novou šablonu ().

Formulář pro přidání šablony avíza
Formulář pro přidání šablony avíza
 • Název – interní název šablony
 • Odesílat klientovi
  • Při plné úhradě faktury – avízo se klientovi zašle při plné úhradě faktury
  • Při částečné úhradě faktury – avízo se klientovi zašle při částečné úhradě faktury
 • Fakturační skupina – pro klienty ze zvolené fakturační skupiny
 • Skupina klienta – pro klienty ze zvolené skupiny klientů
 • Stav klienta – pro klienty se zvoleným stavem
 • Štítky klienta – pro klienty se zvoleným štítkem/štítky u klienta
 • Musí mít
  • Všechny štítky – u klienta musí být kombinace všech zvolených štítků v poli Štítky klienta
  • Libovolný štítek – u klienta musí být libovolný ze štítků v poli Štítky klienta
 • Štítky u služeb – pro klienty se zvoleným štítkem/štítky u služeb
 • Musí mít
  • Všechny štítky – u služeb klienta musí být kombinace všech zvolených štítků v poli Štítky u služeb
  • Libovolný štítek – u klienta musí být libovolný ze štítků v poli Štítky u služeb
 • Zaslat emailem – zaslat/nezaslat avízo emailem
 • Odeslat kopii emailu na – pokud si přejete v případě automatického zaslání avíza klientovi poslat kopii na vlastní email
 • Předmět emailu – předmět zasílaného emailu (nepropisují se syst. proměnné)
 • Text emailu – text emailu (mohou být použity syst. proměnné)
 • Zaslat SMS – zaslat/nezaslat avízo formou SMS
 • Text SMS – textový obsah SMS zprávy (mohou být použity syst. proměnné)