Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ČSOB BC

Tuto záložku máte dostupnou, pokud máte aktivní modul Fakturace a submodul ČSOB Business Connector

Přehled stažených avíz a možnost jejich správy.

Avíza jsou dostupná ve službě ČSOB CEB jeden měsíc od svého vytvoření (při zpracování výpisů i avíz nicméně mají
přidanou hodnotu pouze avíza za aktuální den).

Přehled a správa plateb z ČSOB
Přehled a správa plateb z ČSOB

V tabulce je možné platby vyfiltrovat dle roku, měsíce i výběrem konkrétního účtu nebo všech nastavených účtů.

Zobrazen je celkový počet záznamů za jednotlivé dny, počet spárovaných, nespárovaných a vyřazených plateb.

Najetím kurzoru na některou z položek (spárováno, nespárováno, vyřazené platby) lze zobrazit celkovou částku (součet).

Zobrazení celkové částky po najetí kurzorem
Zobrazení celkové částky po najetí kurzorem

Spárované platby jsou u konkrétního klienta v Karta klienta / Fakturace sekce Bezhotovostní platby označeny typem úhrady – Fakturace / Banka / ČSOB Business Connector.

Zobrazení spárované platby v kartě klienta v sekci s informacemi o bezhotovostních platbách
Zobrazení spárované platby v kartě klienta v sekci s informacemi o bezhotovostních platbách

Funkce

Spárované platby

Kliknutím na počet ve sloupci Spárováno je možné zobrazit seznam spárovaných plateb.

Seznam a detaily spárovaných plateb
Seznam a detaily spárovaných plateb

Tlačítkem Nespárované platby () je možné se přepnout na seznam nespárovaných plateb.

Akce

Tlačítkem ve sloupci Akce – Zrušit párování platby () na vybraném řádku dojde ke zrušení párování. Platba se přesune do nespárovaných.

Potvrzení zrušení párování platby
Potvrzení zrušení párování platby

Pokud bylo jednou platbou uhrazeno více faktur bude ve sloupci Akce ještě tlačítko Detail (), kterým lze zobrazit detail rozdělení platby.

Detail rozdělení platby
Detail rozdělení platby

Nespárované platby

Automaticky nespárované platby dle nastavených pravidel je možné ručně spárovat. Kliknutím na počet nespárovaných plateb v přehledu, se otevře formulář se seznamem nespárovaných plateb. Vybrat lze konkrétní platbu/platby pro ruční párování.

Kliknutím na tlačítko Spárovat () na konci řádku vybrané platby, je možné platbu přiřadit konkrétní faktuře, více fakturám nebo přidat do kreditu klienta.

Po kliknutí na tlačítko Spárovat () je možné s platbou dále pracovat.

Přesunout platbu do vyřazených je možné kliknutím na tlačítko Vyřadit platbu ().

Po kliknutí na tlačítko vyřazení platby je nutné zvolit důvod vyřazení (Fakturace -> Nastavení -> Číselníky -> Důvod vyřazení) a případně i volitelně zadat poznámku, která se objeví v tabulce vyřazených plateb (stisknutím na počet v příslušném řádku, ve sloupci vyřazené platby).

Ruční párování nespárovaných plateb
Ruční párování nespárovaných plateb
Detaily k vyřazení platby
Detaily k vyřazení platby

Přidat do kreditu

Kliknutím na tlačítko Přidat do kreditu (), v okně pro párování, je možné platbu přidat do kreditu klienta.

Upozornění, zda-li si přejete přidat platbu do kreditu klienta
Upozornění, zda-li si přejete přidat platbu do kreditu klienta

Uhradit více faktur

Kliknutím na tlačítko Uhradit více faktur (), v sekci s fakturami, je možné platbou uhradit více faktur.

Formulář pro možnost úhrady více faktur
Formulář pro možnost úhrady více faktur

V dalším formuláři je možné platbu přidat na více faktur. Přidat platbu na zvolenou fakturu je možné tlačítkem Přidat (). Uhradit je možné i více faktur.

Pokud je částka faktury vyšší než párované platby zobrazí se upozornění a částka platby se ve vybraném poli změní na maximální.

Pokud po vybraných uhrazeních faktur zůstane nějaký přeplatek, přidá se tato částka po potvrzení spárování do kreditu klienta.

Zadat je možné jiné datum úhrady nebo změnit stav klienta.

Upozornění pokud je částka na faktuře vyšší než párovaná platba
Upozornění pokud je částka na faktuře vyšší než párovaná platba

Pokud číslo bankovního účtu, ze kterého platba přišla, je zaevidováno/existuje u více klientům, tak na to systém ve formuláři upozorní.

Stejné číslo bankovního účtu existuje u více klientů

Kliknutím na tlačítko Spárovat () dojde k potvrzení a uložení nastavených úhrad, datumu a případně i stavu klienta.

Spárovat s fakturou

Spárovat platbu je možné i s jen jednou konkrétní fakturou. Na konci vybraného řádku s konkrétní fakturou kliknutím na tlačítko Spárovat ().

Případný přeplatek faktury se přičte klientovi.

Formulář pro párování platby k vybrané faktuře
Formulář pro párování platby k vybrané faktuře

Vyřazené platby

Kliknutím na počet ve sloupci Vyřazené platby je možné zobrazit seznam vyřazených plateb.

Seznam a detaily vyřazených plateb z párování
Seznam a detaily vyřazených plateb z párování

Tlačítkem Spárované platby () je možné se přepnout na seznam spárovaných plateb.

Tlačítkem Obnovit () na konci řádku je možné vyřazenou platbu obnovit do stavu pro spárování (do nespárovaných).

Upozornění a potvrzení zda-li chcete skutečně obnovit platbu
Upozornění a potvrzení zda-li chcete skutečně obnovit platbu

Hromadné spárování nespárovaných plateb

Na konci řádku lze tlačítkem šipek () hromadně spárovat nespárované platby.

Potvrzení akce po kliknutí na tlačítko párování nespárovaných plateb
Potvrzení akce po kliknutí na tlačítko párování nespárovaných plateb