Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Shrnutí smlouvy

Podle prováděcího Nařízení Komise (EU) 2019/2243 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví šablona shrnutí smlouvy, kterou mají použít poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, jsme do systému ISPadmin implementovali funkci, která umožňuje shrnutí smlouvy na základě nadefinované šablony vygenerovat.

V systému je ke zvolenému typu služby a fakturační skupině možné nadefinovat šablonu, podle které se v kartě klienta, v záložce služby, generuje (dle nastaveného typu služby u šablony) shrnutí.

Práva pro hlavní menu

Je třeba povolit práva přístupu na stránku pro správu šablon shrnutí smlouvy (Nastavení –> Dokumenty –> Shrnutí).

Nastavení můžete provést v Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři v sekci Práva pro Hlavní menu.

Nastavení uživ. práv konkrétního uživatele pro přístup a zobrazení záložky Shrnutí
Nastavení uživ. práv konkrétního uživatele pro přístup a zobrazení záložky Shrnutí

Obecné nastavení

Pokud chcete zapnout generování shrnutí smluv ze služeb klientů, je potřeba tuto funkci povolit v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) klíčem services_summary_enabled.

Šablony

UPOZORNĚNÍ
V případě editace již existujicí šablony a nahrání nového/upraveného textového souboru, je pro jeho použití u služeb nutné službu přeuložit (data se přegenerují dle nově nahraného souboru).

Nadefinovat šablony pro generování shrnutí smlouvy na jednotlivé typy služeb je možné na stránce Šablony shrnutí smluv (Nastavení –> Dokumenty –> Shrnutí).

Stránka se seznamem systémových proměnných
Stránka se seznamem systémových proměnných

Výchozí vzor šablony

UPOZORNĚNÍ
Připravený vzor je pouze ilustrační příklad!
Neneseme odpovědnost za úplnost a správnost šablony pro shrnutí smlouvy povinným subjektem.
Hlavním cílem je ukázat možnosti použití některých proměnných ze systému ISPadmin v textovém dokumentu.

Na základě manuálu pro shrnutí smluv od ČTÚ jsme připravili inspirační a ilustrující vzor (ve formátu docx) pro případné další použití a úpravu ze strany povinných poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Případně je možné využít podkladu přímo od ČTÚ (ZDE).

Vzor shrnutí smlouvy (výchozí soubor s proměnnými)
Vzor shrnutí smlouvy (výchozí soubor s proměnnými)
Vzor shrnutí smlouvy (propsané proměnné ze systému)
Vzor shrnutí smlouvy (propsané proměnné ze systému)

Generovat shrnutí

Shrnutí u vybrané služby klienta, kde ještě shrnutí nebylo vygenerováno, je nutné provést ručně tlačítkem Vygenerovat shrnutí () nebo editací služby.

Tlačítko a samotné generování je k dispozici, pokud je v systémovém nastavení generování shrnutí smluv aktivní a pokud existuje pro tento typ služby šablona.

Tlačítko pro první vygenerování ještě neexistujícího shrnutí u služby internet v kartě klienta
Tlačítko pro první vygenerování ještě neexistujícího shrnutí u služby internet v kartě klienta
Zobrazení šedého tlačítka a informace v případě, kdy neexistuje šablona shrnutí smlouvy pro fakturační skupinu klienta
Zobrazení šedého tlačítka a informace v případě, kdy neexistuje šablona shrnutí smlouvy pro fakturační skupinu klienta

Po prvním vygenerování shrnutí u služby (dle šablony pro konkrétní typ služby) konkrétního klienta, se následné změny a úpravy u služby v dokumentu provedou automaticky. Po jakékoliv úpravě u služby se data v šabloně automaticky přegenerují dle aktuálně platných dat u služby.

Odeslat emailem

Vygenerované shrnutí je možné odeslat vybranému klientovi emailem. Automaticky je součástí zasílaného emailu příloha = dokument shrnutí smlouvy ve formátu PDF.

U konkrétní služby tlačítkem Více () je možné zobrazit další možnosti včetně – Odeslat shrnutí na email.

Možnost odeslat shrnutí klientovi na email
Možnost odeslat shrnutí klientovi na email

V zobrazeném formuláři pro odeslání shrnutí na email je možné nastavit další podrobnosti.

  • Šablona – možnost zvolit připravenou šablonu (Nastavení –> Ostatní –> Šablony emailů). Na základě šablony se doplní níže údaje do polí – Předmět a Obsah zprávy
  • Email – výchozí hodnota je emailová adresa z pole Email z karty klienta (možnost editovat)
  • Předmět – možnost zadat vlastní předmět zprávy nebo bude doplněn dle vybrané šablony výše
  • Odesílatel – možnost vybrat odesílatele emailové zprávy (výchozí hodnota je z nastavení fakturační skupiny nastavené u klienta)
Formulář pro odeslání shrnutí klientovi emailem
Formulář pro odeslání shrnutí klientovi emailem

Přílohy