Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Obecné

Obecná nastavení týkající se fakturace.

KlíčPopis
Defaultní emailová adresa, ze které se klientům odesílají faktury
Defaultní název emailové adresy, ze které se klientům odesílají faktury
Primárně pracovat s (cena bez DPH=0, cena s DPH=1). Globální nastavení cen, které se do systému nastavují a se kterými systém pracuje.
Výchozí fakturační skupina při přidávání nového klienta
0 – Výchozí fakturační skupina je nastavena dle fakturační skupiny posledního přidaného klienta
1 – Není nastavena žádná výchozí fakturační skupina
Export faktur
Automaticky generovat měsíční exporty
Povolit předkontace
Automatické odesílání klasických faktur po zaplacení zálohových faktur:
0 – Neposílat
1 – Posílat pouze klientovi
2 – Posílat pouze na adresu uvedenou v proforma_mail_copy
3 – Posílat klientovi i na adresu uvedenou v proforma_mail_copy
Čísla zálohových faktur:
0 – Číslo faktury = Klientské číslo
1 – Čísla faktur generuje systém.
Emailová adresa pro zasílání kopií klasických faktur vygenerovaných na základě zálohových faktur
Pokud klient nemá zadáno klientské číslo, tak je potřeba nastavit prefix pro vygenerování VS na zálohové faktuře. Prefix musí být ve formátu NNN, kde N je jakékoliv číslo od 0 do 9.
Povolit upomínky
Posílat automatické upomínky pouze v pracovních dnech
Toto nastavení klíče se nebere od verze 5.13 v potaz. Automatické upomínky se zasílají dle jejich nastavení (Fakturace –> Nastavení –> Šablony –> Upomínky).
Povolit u samostatných faktur reverse charge
Pokud je platba vyšší než fakturovaná částka, pokusit se uhradit další faktury.
Počet dní splatnosti faktur
Prohodit VS za SS

billing_mail

Defaultní emailová adresa, ze které se klientům odesílají faktury

billing_mail_name

Defaultní název emailové adresy, ze které se klientům odesílají faktury

cena_dph_typ

Primárně pracovat s (cena bez DPH=0, cena s DPH=1). Globální nastavení cen, které se do systému nastavují a se kterými systém pracuje.

default_invoice_group

Výchozí fakturační skupina při přidávání nového klienta.

 • 0 – Výchozí fakturační skupina je nastavena dle fakturační skupiny posledního přidaného klienta (dle uživatele)
 • 1 – Není nastavena žádná výchozí fakturační skupina

Tímto klíčem je možné zrušit předvolení fakturační skupiny při vytváření nového klienta.

Tj. 0=fakturační skupina dle naposledy vytvořeného klienta (dle uživatele systému), 1=není předvybrána žádná fakturační skupina. Vyžadováno vždy při přidávání nového klienta FS zvolit.

Nevybraná a předvybraná FS (dle nastavení klíče) při přidávání nového klienta
Nevybraná a předvybraná FS (dle nastavení klíče) při přidávání nového klienta

export

Možnost nastavení exportu faktur do podporovaného účetního SW:

 • Export faktur do POHODY bez adresáře klientů
 • Export faktur do CSV
 • Export faktur do POHODY s adresářem klientů
 • Export faktur do MRP – DOS
 • MONEY S3
 • Export MRP/KS
 • Export faktur do MONEY S5
 • Export faktur do PREMIER
 • JEŽEK SW – STEREO
 • CYBERSOFT i6
 • Universal XML export
 • EKONOM
 • KASTNER – stereo
 • Abra G3
 • Export účto

export_monthly_statistics

Pokud je tento klíč zapnutý, tak dochází k automatickému generování CSV souborů k poslednímu dni v měsíci (Fakturace –> Banka –> Statistiky).

predkontace

Povolit v systému předkontace.

proforma_automatic_send

Možnost povolit automatické zasílání klasických faktur (po zaplacení zálohových) dle nastavení:

 • 0 – Neposílat – automaticky neposílat klasickou fakturu nikam (zasílání vypnuto)
 • 1 – Posílat pouze klientovi – zasílat automaticky klasickou fakturu pouze klientovi (email zadaný v kartě klienta – fakturační nebo obecný)
 • 2 – Posílat pouze na adresu uvedenou v proforma_mail_copy – zasílat automaticky klasickou fakturu pouze na adresu v klíči proforma_mail_copy
 • 3 – Posílat klientovi i na adresu uvedenou v proforma_mail_copy – zasílat automaticky klasickou fakturu klientovi i na emailovou adresu uvedenou v klíči proforma_mail_copy

Faktury se zasílají pomocí výchozí šablony (Nastavení –> Ostatní –> Šablony emailů) nebo dle specifického nastavení u fakturační skupiny, do které klient patří (Fakturace –> Nastavení –> Fakturační skupiny).

proforma_invoice_number

Zda-li bude (dle nastavení) číslo faktury (VS) rovno klientskému číslu nebo číslo faktury (VS) vygeneruje systém ve spojení s klíčem proforma_prefix.

Čísla zálohových faktur:
0 – Číslo faktury = Klientské číslo
1 – Čísla faktur generuje systém.

proforma_mail_copy

Emailová adresa pro zasílání kopií klasických faktur vygenerovaných na základě zálohových faktur.

proforma_prefix

Pokud klient nemá zadáno klientské číslo, tak je potřeba nastavit prefix pro vygenerování VS na zálohové faktuře.
Prefix musí být ve formátu NNN, kde N je jakékoliv číslo od 0 do 9. Tj. např. 123. Zbytek čísla (VS) se generuje dle pořadového čísla.

reminder_active

Povolit upomínky

reminder_send_days

Nastavení zasílání automatických upomínek pouze v pracovní dny. Respektují se i nastavené svátky (Plánování –> Nastavení –> Svátky).

Nastavené automatické upomínky se zašlou až následující pracovní den po dni pracovního klidu.

request_for_pay_min_amount

UPOZORNĚNÍ
Nastavení tohoto klíče už systém nebere od verze 5.13 v potaz. Viz changelog.

Nastavení min. dlužné částky u faktury se provádí přímo v konkrétní šabloně pro automatické upomínky (Fakturace –> Nastavení –> Šablony –> Upomínky).

reverse_charge

Povolit u samostatných faktur a v nastavení služby reverse charge. Možnost vystavit fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti ve funkci pro vystavení samostatné faktury v kartě klienta + možnost nastavení u služby.

settle_multiple_invoices

Nastavení automatického párování plateb s více fakturami. Pokud je tento klíč zapnut a pokud je nastaveno pravidlo pro párování plateb s podmínkou na vyšší než fakturovanou částku, tak se systém pokusí uhradit další faktury. Postupuje se dle nastavených pravidel pro párování.

Podmínky:

Příklad:

 • Klient poslal platbu ve výši 1500 Kč.
 • Má vystaveny 2 faktury. U obou je fakturovaná částka 500 Kč.
 • Systém prochází přijaté platby a přiřazuje je ke konkrétním fakturám dle nastavených pravidel.
 • Najde neuhrazenou fakturu ve výši 500 Kč a uhradí ji.
 • Zbytek (tedy 1000 Kč) dá do přeplatku.
 • Spustí se další kolo párování.
 • Systém najde podle pravidel další neuhrazenou fakturu a uhradí ji ze vzniklého přeplatku.
 • Přeplatek se sníží z 1000 Kč na 500 Kč.
 • Další faktury se hradí pouze z přeplatku, který vznikl z přijaté platby.
 • Pokud je v nastavení pravidlo, které umožňuje spárování i v případě, že je fakturovaná částka vyšší než dostupný kredit, tak dojde k částečné úhradě faktury.

Je potřeba dbát na správné nastavení pravidel pro párování. Pokud například klient pošle vyšší částku s variabilním symbolem, kterým je číslo konkrétní faktury, a v nastavení pravidel máte pouze párování dle variabilního symbolu, tak systém nebude schopen při dalším párování provést úhradu další faktury.

splatnost_faktur

Tímto klíčem se nastavuje počet dní splatnosti faktur. Podle počtu dní se dopočítá konečné datum splatnosti při vystavování faktur.

vs_ss_exchange

Prohodit VS za SS.

Každý klient má na faktuře uveden VS (variabilní symbol = číslo faktury) a SS (specifický symbol = číslo klienta). Zobrazení těchto položek na faktuře je možné nastavením tohoto klíče prohodit.

Pokud je tento klíč zapnutý, tak bude VS = číslo klienta a SS = číslo faktury.