Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Obecné

Obecná nastavení týkající se fakturace.

KlíčPopis
Defaultní emailová adresa, ze které se klientům odesílají faktury
Defaultní název emailové adresy, ze které se klientům odesílají faktury
Primárně pracovat s (cena bez DPH=0, cena s DPH=1). Globální nastavení cen, které se do systému nastavují a se kterými systém pracuje.
Povolit předkontace
Posílat automatické upomínky pouze v pracovních dnech
Pokud je platba vyšší než fakturovaná částka, pokusit se uhradit další faktury.

billing_mail

Defaultní emailová adresa, ze které se klientům odesílají faktury

billing_mail_name

Defaultní název emailové adresy, ze které se klientům odesílají faktury

cena_dph_typ

Primárně pracovat s (cena bez DPH=0, cena s DPH=1). Globální nastavení cen, které se do systému nastavují a se kterými systém pracuje.

predkontace

Povolit v systému předkontace.

reminder_send_days

Nastavení zasílání automatických upomínek pouze v pracovní dny. Respektují se i nastavené svátky (Nastavení -> Číselníky -> Plánování -> Svátky).

Nastavené automatické upomínky se zašlou až následující pracovní den po dni pracovního klidu.

settle_multiple_invoices

Nastavení automatického párování plateb s více fakturami. Pokud je tento klíč zapnut a pokud je platba vyšší než fakturovaná částka, tak se systém pokusí uhradit další faktury. Postupuje dle nastavených pravidel pro párování.

Příklad:

  • Klient poslal platbu ve výši 1500 Kč.
  • Má vystaveny 2 faktury. U obou je fakturovaná částka 500 Kč.
  • Systém prochází přijaté platby a přiřazuje je ke konkrétním fakturám dle nastavených pravidel.
  • Najde neuhrazenou fakturu ve výši 500 Kč a uhradí ji.
  • Zbytek (tedy 1000 Kč) dá do přeplatku.
  • Spustí se další kolo párování.
  • Systém najde podle pravidel další neuhrazenou fakturu a uhradí ji ze vzniklého přeplatku.
  • Přeplatek se sníží z 1000 Kč na 500 Kč.
  • Další faktury se hradí pouze z přeplatku, který vznikl z přijaté platby.
  • Pokud je v nastavení pravidlo, které umožňuje spárování i v případě, že je fakturovaná částka vyšší než dostupný kredit, tak dojde k částečné úhradě faktury.

Je potřeba dbát na správné nastavení pravidel pro párování. Pokud například klient pošle vyšší částku s variabilním symbolem, kterým je číslo konkrétní faktury, a v nastavení pravidel máte pouze párování dle variabilního symbolu, tak systém nebude schopen při dalším párování provést úhradu další faktury.