Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Obecné

Obecná nastavení týkající se fakturace.

KlíčPopis
Primárně pracovat s (cena bez DPH=0, cena s DPH=1). Globální nastavení cen, které se do systému nastavují a se kterými systém pracuje.
Povolit předkontace
Pokud je platba vyšší než fakturovaná částka, pokusit se uhradit další faktury.

Predkontace

Povolit v systému předkontace.

Settle_multiple_invoices

Nastavení automatického párování plateb s více fakturami. Pokud je tento klíč zapnut a pokud je platba vyšší než fakturovaná částka, tak se systém pokusí uhradit další faktury. Postupuje dle nastavených pravidel pro párování.

Příklad:

  • Klient poslal platbu ve výši 1500 Kč.
  • Má vystaveny 2 faktury. U obou je fakturovaná částka 500 Kč.
  • Systém prochází přijaté platby a přiřazuje je ke konkrétním fakturám dle nastavených pravidel.
  • Najde neuhrazenou fakturu ve výši 500 Kč a uhradí ji.
  • Zbytek (tedy 1000 Kč) dá do přeplatku.
  • Spustí se další kolo párování.
  • Systém najde podle pravidel další neuhrazenou fakturu a uhradí ji ze vzniklého přeplatku.
  • Přeplatek se sníží z 1000 Kč na 500 Kč.
  • Další faktury se hradí pouze z přeplatku, který vznikl z přijaté platby.
  • Pokud je v nastavení pravidlo, které umožňuje spárování i v případě, že je fakturovaná částka vyšší než dostupný kredit, tak dojde k částečné úhradě faktury.

Je potřeba dbát na správné nastavení pravidel pro párování. Pokud například klient pošle vyšší částku s variabilním symbolem, kterým je číslo konkrétní faktury, a v nastavení pravidel máte pouze párování dle variabilního symbolu, tak systém nebude schopen při dalším párování provést úhradu další faktury.