Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Mapa

V této záložce můžete na mapě vidět celkový grafický přehled všech POPů s jejich stavy + propoje mezi nimy.


Filtrování

Zobrazené POPy na mapě lze filtrovat.

Nastavení filtru
FiltrPopis
FulltextFiltrování dle zadaného textového řetězce. Vyhledává se v: IP adresa zařízení na POPu, název zařízení na POPu, ID POPu, název POPu, poznámka k POPu.
LokalitaFiltrování POPů dle jejich lokality.
POPZobrazení pouze vybraného POPu (případně jeho zvýraznění v kombinaci s nastavením – Vybraný POP pouze zvýraznit).
Stav POPuFiltrování POPů dle stavu.
Důležitost POPuFiltrování POPů dle důležitosti.
Typ POPuFiltrování POPů dle typu.
Typ propojeFiltrování propojů dle typu propoje.
Stav propojeFiltrování propojů dle stavu (online, offline, problém na propoji).
Aktivita propojeFiltrování propojů dle aktivity (aktivní, neaktivní).
Kompletnost propojeFiltrování propojů dle kompletnosti (kompletní, nekompletní).
Zobrazit informace o zařízení na POPuZda-li chcete po kliknutí na POP zobrazit informace o zařízení na tomto POPu.
Vybraný POP pouze zvýraznitDle vybraného POPu ve filtru výše lze vybraný POP pouze zvýraznit v celkovém přehledu (černý).
Zobrazit pouze propojené POPyZobrazit v přehledu pouze POPy, které jsou spojené.

Lze zobrazit i informace o zařízeních na vybraném POPu (po kliknutí), vybraný POP z horní části filtru pouze zvýraznit z celku a zobrazit pouze propojené POPy.

Mapa

Mapa s POPy
Mapa s POPy
TlačítkoPopis
Režim celé obrazovkyRežim celé obrazovky
Zoom mapyPřiblížení/oddálení mapy
EditaceEditace
Vytvořit nový POPVytvořit nový POP
Vytvořit nový propojVytvořit nový propoj
Vytvořit koncový propojVytvořit koncový propoj
Vrstvy a funkceZměna mapy a možnost zapnutí dalších vrstev a funkcí
LegendaLegenda a nápověda k mapě
Nastavení dalších vrstev a funkcí
Nastavení dalších vrstev a funkcí

Zobrazení vrstvy NetStork dat je podmíněno aktivním submodulem – Mapové podklady – NetStork KML.

Vytváření POPů na mapě

POPy lze přidat i pomocí mapy. Takto lze postupně přidat do mapy velké množství POPů a podrobnější údaje doplnit až později.

 1. Klikněte na ikonu editace pro zapnutí editačního módu (nalevo ikona tužky v mapě).
 2. Klikněte na ikonu pro přidání POPu .
 3. Vyberte bod v mapě, kde se má POP nacházet
 4. Vyplňte základní údaje (název, lokalita, typ POPu, důležitost POPu, poznámka, odkaz do externího SW).
Formulář pro přidání POPu v mapě
Formulář pro přidání POPu v mapě

Stisknutím na tlačítko Uložit () POP vytvoříte. Editovat vytvořené POPy lze v Hardware -> POPy -> Všechny nebo proklikem v detailu POPu (po kliknutí na něj a název POPu).

Vytváření POPu v mapě

Vytváření propojů na mapě

Propoje lze přidat i pomocí mapy. Jednotlivé POPy i zařízení na nich lze tímto způsobem jednoduše propojit.

 1. Klikněte na ikonu editace pro zapnutí editačního módu (nalevo ikona tužky v mapě).
 2. Klikněte na ikonu propoje .
 3. Klikněte do spodní části POPu, který má být sekundární (připojovaný).
 4. Klikněte do spodní části POPu, který má být primární (ke kterému se sekundární připojuje, šipka bude směřovat sem=směr/POP blíže do internetu).
 5. Vyplňte údaje (název propoje-pokud zůstane prázdný vyplní se automaticky, typ propoje (vyžadován), primární zařízení, sekundární zařízení, aktivní propoj, poznámka ).

Stisknutím na tlačítko Uložit () propoj vytvoříte. Editovat vytvořené propoje lze v Hardware -> POPy -> Propoje.

Vytváření propoje v mapě

Editace propoje

Vytvořený propoj je možné libovolně upravit a tím případně nastavit reálnou trasu propoje.

 1. Klikněte na ikonu tužky v menu mapy nalevo pro vstup do editačního módu.
 2. Se stisknutou klávesou SHIFT + kliknutím na propoj je umožněna editace propoje (propoj se zobrazí modře podbarvený s bílými vertexy pro editaci)
 3. Kliknutím na bílý bod (vertex) uprostřed každého segmentu propoje a jeho potažením lze změnit trasu propoje.

Odebrání bodu zlomu provedete stisknutím klávesy CTRL (control) + kliknutí na bílý bod (vertex), který chcete odstranit.

Editace propoje

Vytváření koncových propojů na mapě

Možnost vytvořit na mapě koncový propoj ke službě klienta.

 1. Klikněte na ikonu editace pro zapnutí editačního módu (nalevo ikona tužky v mapě).
 2. Klikněte na ikonu vytvoření nového koncového propoje (přidat nový koncový propoj).
 3. Vytvoření propoje zahájíte kliknutím na POP. Následně zakreslete požadovanou trasu a vytváření ukončete dvojklikem.
 4. Vyplňte údaje (pokud název koncového propoje zůstane prázdný, vyplní se automaticky ve tvaru – Koncový propoj #[ID_PROPOJE], typ propoje (vyžadován), zařízení na POPu, služba, aktivní propoj, poznámka ).
Vytvoření koncového propoje
Formulář pro přidání nového koncového propoje
Formulář pro přidání nového koncového propoje

Stav zařízení a POPů

Stav zařízení a následně celého POPu (připojených POPů) je závislý na nastavené IP adrese zařízení na POPu a výsledku pingu na tyto zařízení (dostupné/nedostupné).

Označení POPů

ZnačkaStavPopis
Zvýrazněný (černá)Zvýrazněný POP.
Online (zelená)POP online.
Online GW do internetu (modrá)Vstup do internetu online.
Offline (červená)POP offline.
Offline nadřazený (oranžová)Nadřazený POP je offline.
Částečně offline (žlutá)POP je částečně offline.
Neznámý stav (šedá)Neznámý/Nezjištěný stav POPu.
POP s problematickým spojemNa POPu není realizováno aktivní spojení mezi příchozími a odchozími propoji (není kompletně spojeno)

Označení propojů

Označení propojů je možné nadefinovat v Hardware -> Nastavení -> Typy propojů.

StavPopis
Nedostupný propojPropoj je nedostupný (unreachable). Není možné zjistit stav propoje.
Offline propojPropoj je offline.
Nadefinované označení offline propojů
Nadefinované označení offline propojů

POP s problematickým spojem

POP s problematickým spojem je takový POP, kterému chybí aktivní propojení na další POP(y). Na každé straně propoje z POPu na POP je zařízení, které ale POPy nespojuje dohromady (ostrov).

POP s problematickým spojem
POP s problematickým spojem

Informace o zařízeních na POPu

Informace o zařízeních na POPu (vstup do internetu)
Informace o zařízeních na POPu (vstup do internetu)