Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Zabezpečení

Nastavení zabezpečení a firewallu na serveru (pomocí iptables). Je zde možné nadefinovat jednotlivé adresy nebo sítě s maskou a u těchto individuálně aktivovat/deaktivovat základní služby (viz níže) nebo vlastní definované porty (rozsahy portů).

Nastavení zabezpečení systému
Nastavení zabezpečení systému

Přidat IP adresu

Přidat IP adresu do pravidel FW je možné tlačítkem Přidat IP adresu ().

 • IP adresa – IP adresa pro pravidlo FW. Je možné zadat i celou síť s maskou (např. /24)
 • Poznámka – vlastní poznámka pro zadanou adresu
Formulář pro přidání nové IP adresy
Formulář pro přidání nové IP adresy

Seznam volitelných portů

Zobrazit seznam nastavených vlastních portů je možné tlačítkem Seznam volitelných portů ().

Seznam volitelných portů
Seznam volitelných portů

Přidat volitelný port

Přidat nový volitelný port nebo rozsah portů je možné tlačítkem Přidat volitelný port (). Tento port (rozsah portů) je poté možné použít při nastavování FW.

Formulář pro přidání nového volitelného portu (rozsahu portů)
Formulář pro přidání nového volitelného portu (rozsahu portů)
 • Popis – vlastní popis nastaveného portu (zobrazí se v tabulce před číslem portu/rozsahem)
 • Použít rozsah portů – při zaškrtnutí je možné nastavit rozsah portů (od–do)
 • Číslo portu – nastavit číslo portu. Pokud je výše nastaveno použití rozsahu portů lze nastavit počátek i konec rozsahu.
 • Protokol – zvolit transportní protokol pro zamýšlené použití (TCP, UPD, TCP/UDP)

Nastavení zabezpečení

UPOZORNĚNÍ:
Pokud je kdekoliv umístěné/přidané pravidlo s localhost IP – 127.0.0.1, tak se na serveru s ISPA deaktivuje firewall (FW na jiném zařízení). Při deaktivaci firewallu se provede vymazání všech FW pravidel na serveru.

 • Globálně – poslední řádek nastavuje globální pravidla pro přístup na odpovídající služby/porty (povolen / zakázán )
 • HTTP (80) – webové rozhraní
 • HTTPS (443) – webové rozhraní
 • SSH (22) – přístup na SSH na defautlním portu
 • SMTP (25) – zasílání emailů
 • POP3 (110, 995) – příjem emailů
 • IMAP (143, 993) – příjem emailů
 • FTP (20, 21) – přenos souborů
 • MySQL (3306) – databáze
 • Syslog (514) – syslog (MikroTik)
 • Ping – povolit nebo zakázat odpověď na ping

Pokud se provede nějaká změna v nastavení zabezpečení zobrazí se dvě tlačítka – Aktivovat () a Vrátit změny (). FW je možné kompletně celý nastavit a až po jeho kompletním nastavení tyto všechny změny aktivovat tlačítkem Aktivovat ().

Potvrzení aktivace nastavení firewallu
Potvrzení aktivace nastavení firewallu

Nastavené změny se automaticky provedou do 5 minut. Po aktivování FW ve formuláři se nad ním tato informace objeví ().

Příklad propsaných pravidel v iptables:

-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -s X.X.X.X/32 -p tcp -m multiport --dports 80,443,22 -j ACCEPT
-A INPUT -s X.X.X.X/32 -p tcp -m multiport --dports 25,110,995,143,993,20,21,3306 -j DROP
-A INPUT -s X.X.X.X/32 -p udp -m udp --dport 514 -j DROP
-A INPUT -s X.X.X.X/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -s Y.Y.Y.Y/32 -p tcp -m multiport --dports 80,443,22 -j ACCEPT
-A INPUT -s Y.Y.Y.Y/32 -p tcp -m multiport --dports 25,110,995,143,993,20,21,3306 -j DROP
-A INPUT -s Y.Y.Y.Y/32 -p udp -m udp --dport 514 -j DROP
-A INPUT -s Y.Y.Y.Y/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -s Z.Z.Z.Z/32 -p tcp -m multiport --dports 80,443,22,8100:12500,8888 -j ACCEPT
-A INPUT -s Z.Z.Z.Z/32 -p tcp -m multiport --dports 25,110,995,143,993,20,21,3306 -j DROP
-A INPUT -s Z.Z.Z.Z/32 -p udp -m multiport --dports 8888 -j ACCEPT
-A INPUT -s Z.Z.Z.Z/32 -p udp -m udp --dport 514 -j DROP
-A INPUT -s Z.Z.Z.Z/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443,8888 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 22,25,110,995,143,993,20,21,3306,8100:12500 -j DROP
-A INPUT -p udp -m multiport --dports 8888 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 514 -j DROP
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 65535 -j ACCEPT