Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Statistiky

Tato záložka je dostupná, pokud je u instalace aktivní modul Helpdesk a zároveň submodul Helpdesk – statistiky.

V této záložce je možné najít různá statistická data zpracovaných tiketů z modulu Helpdesk (počet nových tiketů, počet nových odpovědí …) za různá časová období (den, týden, měsíc …) včetně nastavení specifického zobrazení jednotlivých grafů/widgetů a omezením filtrem na konkrétního uživatele nebo oddělení.

Záložka statistiky
Záložka statistiky

Nastavení práv

Pokud je u instalace aktivní submodul Helpdesk – statistiky a záložka Statistiky není k dispozici je potřeba povolit přístup konkrétnímu uživateli v nastavení práv pro hlavní menu v (Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři).

Nastavení zobrazení

Základní nastavení statistik je možné provést tlačítkem Nastavení () vedle hlavního nadpisu.

Nastavení aktivních widgetů
Nastavení aktivních widgetů

Pozice sekcí je možné přetažením změnit.

Nastavení pozice jednotlivých sekcí
Nastavení pozice jednotlivých sekcí

V horní části záložky je na levé straně možné filtrovat zobrazená data na konkrétního uživatele nebo konkrétní oddělení.

Na pravé straně je možné vybrat období (dnes, včera, konkrétní týden, konkrétní měsíc, konkrétní rok nebo vlastní rozmezí).

Sekce

Celá záložka je rozdělena na několik sekcí s různými widgety a grafy.

Absolutní počty

Widgety zobrazující počet s procentuálním přírůstkem/úbytkem oproti předchozímu období dle nastaveného filtru (nové tikety, nové odpovědi, smazané tikety, nepřiřazené tikety).

Widget se zobrazením celkového počtu absolutních dat
Widget se zobrazením celkového počtu absolutních dat

Operativní data

Widgety zobrazující počet s procentuálním přírůstkem/úbytkem oproti předchozímu období dle nastaveného filtru (otevřené tikety, uzavřené tikety).

Uzavřené tikety jsou tikety, které jsou označeny stavem, který má nastaven příznak – Označuje tikety jako uzavřené v (Helpdesk –> Nastavení –> Stav).

Widget se zobrazením celkového počtu operativních dat
Widget se zobrazením celkového počtu operativních dat

Přehled za vybrané období

Grafy (absolutní počty a operativní data) zobrazující počty tiketů v rozmezí vybraného období ve filtru (hodiny, dny, měsíce).

Přehled zobrazující počty tiketů v rozmezí vybraného období ve filtru
Přehled zobrazující počty tiketů v rozmezí vybraného období ve filtru

Přehled za vybrané období dle oddělení

Grafy zobrazující celkové počty tiketů dle oddělení, dle vybraného typu widgetu a nastaveného období ve filtru (tikety vytvořené uživatelem, tikety vytvořené klientem, odpovědi od uživatele, odpovědi od klienta, smazané tikety, uzavřené tikety, otevřené tikety, nepřiřazené tikety).

Přidat nový widget je možné tlačítkem () vedle nadpisu.

Formulář pro přidání nového widgetu
Formulář pro přidání nového widgetu

U těchto grafů/widgetů lze nastavit typ grafu na koláčový nebo sloupcový.

U již vytvořeného widgetu je možný typ grafu změnit tlačítkem (). Sloupcový graf je možné seřadit dle počtu (od největšího/od nejmenšího). Odstranit widget z přehledu je možné křížkem.

Přehled zobrazující počty tiketů dle oddělení (koláčový a sloupcový graf)
Přehled zobrazující počty tiketů dle oddělení (koláčový a sloupcový graf)

Přehled za vybrané období dle uživatelů

Grafy zobrazující celkové počty tiketů dle uživatelů, dle vybraného typu widgetu a nastaveného období ve filtru (tikety vytvořené uživatelem, odpovědi od uživatele, smazané tikety, uzavřené tikety, otevřené tikety).

Přidat nový widget je možné tlačítkem () vedle nadpisu.

Formulář pro přidání nového widgetu
Formulář pro přidání nového widgetu

U těchto grafů/widgetů lze nastavit typ grafu na koláčový nebo sloupcový.

U již vytvořeného widgetu je možný typ grafu změnit tlačítkem (). Sloupcový graf je možné seřadit dle počtu (od největšího/od nejmenšího). Odstranit widget z přehledu je možné křížkem.

Přehled zobrazující počty tiketů dle uživatelů (koláčový a sloupcový graf)
Přehled zobrazující počty tiketů dle uživatelů (koláčový a sloupcový graf)