Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Kuki

Rozšíření systému o API zjednodušující správu klientů a jejich služeb internetové televize Kuki. Součástí je i funkce pro prvotní import klientů, služeb, zařízení a ceníku do systému ISPadmin (pokud byla služba Kuki využívána ještě před nasazením systému ISPadmin).


Terminologie

Pojmem smlouva u Kuki (hlavní smlouva) je myšlena vazba mezi klientem a službou (např. Kuki M, Kuki start apod.). Těchto smluv je možné mít pro jeden typ služby několik. V systému ISPadmin se u klienta zpravidla jedná pouze o jednu IPTV službu typu Kuki.

 • Hlavní smlouva (rodičovská) – v systému ISPadmin se jedná o vytvořenou službu IPTV (typ KUKI) u vybraného klienta se zvolenou hlavní smlouvou/základním balíčkem (CZ – Kuki S/M/L/XL/start/menší/větší/extra, SK – Kuki štart/malá/veľká/extra SK).
 • Podřízená smlouva (dceřiná) – jedná se o rozšiření hlavní smlouvy/základního balíčku o doplňkové služby (slevy, kanály navíc apod.).
 • Zařízení (STB) – přidané zařízení (v ISPA) se v portálu Kuki VM vytvoří v sekci pro zařízení (u hlavní smlouvy) s kódem ve stejném tvaru jako podřízená smlouva. S tímto souvisí další podmínky, které je potřeba splnit (zajistit potřebný počet licencí pro zařízení pomocí další podřízené smlouvy).
 • Reporting – obsahuje data/podklady z Kuki pro fakturaci IPTV služeb Kuki v systému ISPadmin za poslední uplynulý kalendářní měsíc

Podmínky pro zařízení

 • CZ: jde-li o 2. fixní zařízení k jedné základní službě Kuki start/menší/větší, zákazníkovi je potřeba PŘEDEM založit doplňkovou službu – Navíc telka
 • CZ: jde-li o 3. fixní zařízení k jedné základní službě Kuki start/menší/větší/S/M/L/XL, zákazníkovi PŘEDEM založit doplňkovou službu – Navíc telka (3. licence)
 • SK: jde-li o 2. nebo 3. fixní zařízení k jedné základní službě Kuki štart/malá/veľká, zákazníkovi PŘEDEM založit doplňkovou službu – Naviac telka

Postup pro zprovoznění

Několik kroků pro správné nastavení komunikace mezi systémem ISPadmin a Kuki TV:

 1. Přidat v záložce pro konfiguraci Kuki TV získané údaje od Kuki pro přístup k API (Nastavení –> Aktivní služby –> Kuki TV –> Konfigurace).
 2. Prvotní synchronizace (import) dostupných služeb (ceníku) z Kuki do IPTV tarifů v systému ISPadmin (Nastavení –> Aktivní služby –> Kuki TV –> Ceník).
 3. Nastavení ceny u naimportovaných služeb/IPTV tarifů typu Kuki TV v (Nastavení –> Tarify –> IPTV).
 4. Možnost importu zákazníků a jejich služeb z Kuki do systému ISPadmin (Nastavení –> Aktivní služby –> Kuki TV –> Import).
 5. Automatický import a přehled dat pro fakturaci (za předchozí měsíc), možnost testu položek na základě staženého reportingu (ISPA vs. KUKI) před fakturací (Nastavení –> Aktivní služby –> Kuki TV –> Reporting).

Diagram znázorňující vztah/propojení a logiku v systému ISPadmin se systémem Kuki:

ISPadmin vs. Kuki
ISPadmin vs. Kuki

Vytvoření IPTV služby

Korektní vytvoření IPTV služby typu Kuki TV u konkrétního klienta v systému ISPadmin je podmíněno existujícím nastavením/povolením API Kuki pro fakturační skupinu, které je vybraný klient součástí! (Nastavení –> Aktivní služby –> Kuki TV –> Konfigurace)

Nastavení API údajů pro vybrané fakt. skupiny
Nastavení API údajů pro vybrané fakt. skupiny
U fakt. skupiny klienta chybí API Kuki údaje
U fakt. skupiny klienta chybí API Kuki údaje

Proces vytvoření nové IPTV služby typu Kuki TV:

 1. U konkrétního klienta v záložce Aktivní služby kliknout pod hlavním nadpisem na tlačítko Přidat službu (). Zde vybrat možnost IPTV.
 2. V zobrazeném formuláři je na konci možné vybrat typ IPTV služby – Kuki TV.
 3. Následně vybrat typ hlavní smlouvy (Kuki službu) pro ISPadmin IPTV službu (např. Kuki M, Kuki L apod.).
 4. Možnost zvolit i podřízené smlouvy (doplňkové služby) + možnost zadat zařízení.

Zadané údaje se ihned po uložení služby propisují přes API do systému pro správu služeb Kuki.

Zařízení

Možnost ke službě přidat STB (zařízení) tlačítkem – Přidat zařízení () na konci formuláře.

Sekce zařízení v editaci Kuki IPTV služby
Sekce zařízení v editaci Kuki IPTV služby

Přidat nové zařízení je možné až v editaci již vytvořené služby.

Formulář pro přidání nového zařízení (STB)
Formulář pro přidání nového zařízení (STB)
 • Název – zvolený název zařízení
 • Sériové číslo (vyžadované) – sériové číslo STB
 • MAC adresa (vyžadované) – MAC adresa STB. Musí být ve správném tvaru MAC adresy (např. aa:bb:cc:dd:ee:00)
 • Maximální bitrate (nepovinné)– pokud má zákazníkův STB nestabilní konektivitu, lze tímto vynutit, jaký nejvyšší bitrate má STB přehrávat. Pokud není vyplněno, STB se vždy snaží přehrávat s nejvyšším dostupným bitratem – Neomezovat, 2, 4, 6, 8 Mbps.
 • Chunků dozadu oproti live – standardní zpoždění jsou 4 chunky (1 chunk = 5 vteřin). Navýšením této hodnoty je možné zvýšit naplnění bufferu a zamezit výpadkům přehrávaného obsahu v případě nedostatečně stabilní konektivity. Přípustné hodnoty pro nastavení jsou v rozsahu 4–15.
 • Req. streaming rate (maximální rychlost) – maximální rychlost v Mbps, jakou si bude zařízení stahovat data. Nastavení je vhodné použít v případě, že je využíváno bezdrátové připojení k síti. Zvolená hodnota by neměla být nižší než dvojnásobek maximálního bitrate (výše).

Zařízení AS

Zařízení evidované na AS (aplikačním serveru). Možnost přepnout platformu u zařízení typu STB (set-top-box, fix) na Kuki 1, respektive Kuki 2 nebo Kuki FullHD. U ostatních typů (např. webbrowser, mobile) je možné upravit parametry (max. bitrate, chunk, req. streaming rate).

Sekce zařízení v AS v editaci Kuki IPTV služby
Sekce zařízení v AS v editaci Kuki IPTV služby

Možnost u zařízení (STB) evidovaného na AS změnit platformu tlačítkem Platforma ().

Formulář pro přepnutí platformy (STB)
Formulář pro přepnutí platformy (STB)

Možnost u zařízení (mimo STB) evidovaného na AS, změnit některé parametry (viz Zařízení) tlačítkem Upravit () nebo toto zařízení odebrat tlačítkem Smazat ().

Upravit parametry zařízení v AS
Upravit parametry zařízení v AS

Fakturace

UPOZORNĚNÍ
Fakturovat IPTV služby typu Kuki TV je možné pouze měsíčně (zpětně). Při vytváření IPTV služby u klienta je výběr fakturačního období omezen na možnosti – bez fakturace a měsíční. Důvodem je stahování reportingu za uplynulý kalendářní měsíc. Jiné období není možné.
Základem pro fakturaci v systému ISPadmin je stažení kompletního reportingu z Kuki!

Omezený výběr fakt. období pro IPTV službu KUKI TV
Omezený výběr fakt. období pro IPTV službu KUKI TV
Doplňující info k omezenému výběru
Doplňující info k omezenému výběru

Fakturuje se (pouze hromadná fakturace) dle dostupných podkladů za uplynulý kalendářní měsíc (reporting), který je automaticky stažen přes API z Kuki (1. den měsíce nového).

Pokud se nevygenerují data pro fakturaci služby IPTV Kuki do reportingu, tak se při fakturaci v systému ISPadmin na fakturu nepřidá ani položka IPTV Kuki.

Pro oboustrannou (Kuki <–> ISPA) kontrolu fakturovaných služeb (před samotnou fakturací) je možné využít testovací stránku viz (Nastavení –> Aktivní služby –> Kuki TV –> Reporting).

V systému ISPadmin, u IPTV služby typu Kuki, se nastavením Fakturovat od: nezohledňuje den, ale pouze měsíc pro možnost tímto zvolený měsíc vůbec v systému ISPA následně vyfakturovat (po stažení reportingu). Konkrétní položky/podklady pro fakturaci se berou na základě dat z automaticky staženého reportingu z Kuki (1. den nového měsíce).
Data pro fakturaci, co se má v ISPA fakturovat, jsou pouze ze staženého reportingu z Kuki! Co není v reportingu se nefakturuje.

Pozastavení služby

Automaticky se pozastavují hlavní smlouvy (služby), pokud existuje nezaplacená faktura za tuto službu (podřízené se pozastavují v Kuki automaticky).

Pozastavená služba (editace IPTV Kuki služby)
Pozastavená IPTV služba (editace IPTV Kuki služby)

Kuki ID

Změny provedné na straně KUKI VM se do systému ISPadmin propisují každý den automaticky (po půlnoci – 0:02).

Kuki ID jsou přihlašovací údaje pro koncové klienty do portálu Moje Kuki, STB, PC, Smart TV a mobilních aplikací. Nastavené heslo (od ISP) si zákazník může upravit v STB (zařízení). Změnit jej ze strany klienta však není možné.

Úvodní obrazovka po přihlášení do portálu Moje Kuki
Úvodní obrazovka po přihlášení do portálu Moje Kuki

Možnost pro klienta zvolit si (objednat) v samoobsluze z nabízených doplňkových služeb Kuki. Tyto objednané služby se stanou součástí položek měsíční fakturace konkrétního klienta – reportingu (Nastavení –> Aktivní služby –> Kuki TV –> Reporting).

Rozhraní pro volbu vlastních doplňkových služeb
Rozhraní pro volbu vlastních doplňkových služeb

Možnost přidat/vytvořit/upravit Kuki ID přímo v systému ISPadmin je u konkrétního klienta u služby typu Kuki TV možné tlačítkem Kuki ID (). Přihlašovací údaje Kuki ID mají vazbu na klienta (ne pouze na službu). Kuki ID může mít klient libovolné množství.