Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Internet

V této záložce se nastavují tarify pro služby Internet klientů.

Záložka pro nastavení tarifů služby internet
Záložka pro nastavení tarifů služby internet

Přidat nový tarif

Přidat nový tarif je možné stisknutím na tlačítko Přidat tarif () v horní části stránky pod nadpisem.

Formulář pro přidání nového tarifu
Formulář pro přidání nového tarifu
 • Typ služby (vyžadováno) – možnost zvolit jednu nebo několik typů služeb pro vytvářený tarif (Nastavení -> Číselníky -> Klienti -> Typy služeb)
 • Lokalita – možnost zvolit tarifu lokalitu (Nastavení -> Číselníky -> Lokality)
 • Popis tarifu (vyžadováno) – název tarifu
 • Zkratka (propisuje se na fakturu) – zkratka, kterou se může propisovat na fakturu (přidá se k popisu položky pomocí proměnné $SHORTCUT$)
 • Burst limit (download/upload) – maximální rychlost upload/download, které lze dosáhnout pokud je burst povolen
 • Burst threshold (download/upload) – hodnota rychlosti pro zapnutí/vypnutí burstu, pokud ji překročí nebo pod ni klesne vypočítaná průměrná rychlost
 • Burst time (download/upload) – časový úsek v sekundách, za který se počítá průměrná rychlost přenosu dat (nejedná se o čas aktuálního burstu)
 • Priority (download/upload) (1–8) – možnost nastavit prioritu pro potomky v queue propsané systémem ISPadmin. 1=nejvyšší priorita, 8=nejnižší priorita. Potomek v queue s vyšší prioritou bude mít šanci dosáhnout hodnoty max-limit před potomkem v queue s nižší prioritou (priorita nemá nic společného se samotnou funkcí burst)
 • Download (ke klientovi) (vyžadováno) – nastavení šířky pásma pro download (Mbit/s)
 • Min. garantovaná rychlost (download)
  • Automaticky – systém automaticky propíše 10% pro limit-at ze zadané šířky pásma v poli Download
  • Manuálně – možnost zadat vlastní hodnotu pro garantovanou rychlost limit-at (Mbit/s)
 • Upload (od klienta) (vyžadováno) – nastavení šířky pásma pro upload (Mbit/s)
 • Min. garantovaná rychlost (upload)
  • Automaticky – systém automaticky propíše 10% pro limit-at ze zadané šířky pásma v poli Upload
  • Manuálně – možnost zadat vlastní hodnotu pro garantovanou rychlost limit-at (Mbit/s)
 • Cena s DPH (vyžadováno) – na základě nastaveného klíče cena_dph_typ (Fakturace –> Nastavení –> Obecné) je možné zadat cenu s DPH nebo bez DPH
 • Cena bez DPH (vyžadováno) – na základě nastaveného klíče cena_dph_typ (Fakturace –> Nastavení –> Obecné) je možné zadat cenu s DPH nebo bez DPH
 • Předkontace – možnost zvolit jednu z předdefinovaných vlastních předkontací (Fakturace –> Nastavení –> Předkontace –> Předkontace) nebo systémových (Fakturace –> Nastavení –> Předkontace –> Služby)
 • Download pro propisování na smlouvu – hodnota rychlosti Download, která se bude propisovat na smlouvu. Proměnná $DOWNLOAD$ nebo $DOWNLOAD_MBPS$ bude obsahovat zde zadanou hodnotu (pokud je vyplněná). Pokud vyplněná nebude, bude obsahem těchto proměnných šířka pásma zadaná v poli Download.
 • Upload pro propisování na smlouvu – hodnota rychlosti Upload, která se bude propisovat na smlouvu. Proměnná $UPLOAD$ nebo $UPLOAD_MBPS$ bude obsahovat zde zadanou hodnotu (pokud je vyplněná). Pokud vyplněná nebude, bude obsahem těchto proměnných šířka pásma zadaná v poli Upload.

Mikrotik

 • Agregace (vyžadováno) – agregací rozumíme sdílení kapacity linky mezi více služeb. Udává se v poměru 1:X, kde X znamená, s kolika službami bude nastavená kapacita linky sdílena. (např. 1:1 = bez agregace).
 • Typ tarifu – platí pouze pro metodu shapingu Queue tree (manglování
  • Half duplex – znamená rozdělení jednoho kanálu pro oba směry propustnosti. Při vytížení směru upload na maximum své propustnosti (polovina rychlosti v tarifu) způsobí, že se maximální nastavená rychlost linky omezí na polovinu pro upload i download. Tj. v pravidlech je nastavena poloviční rychlost (Max Limit) pro upload a zbytek kapacity je pro download.
  • Full duplex – znamená, že download i upload mají své vlastní kanály. Při vytížení některého ze směrů na maximum propustnosti nedochází k dělení linky. Parametr (Max Limit) je pro každý ze směrů nastaven zvlášť.
 • Nezobrazovat přenesená data a FUP v KP – možnost zobrazovat/nezobrazovat přenesená data a FUP v Portálu klienta
Zobrazení/nezobrazení sekcí v portálu klienta
Zobrazení/nezobrazení sekcí v portálu klienta
 • Datové limity (v GB) – možnost zvolit počítat data (pouze download, pouze upload, download+upload). Pokud bude zadaná nenulová hodnota pro překročení, bude se uplatňovat nastavené omezení rychlostí.
 • FUP (nezapočítávat data přenesená v období) – možnost data nezapočítávat do FUP v určitém datovém období
 • Časové omezení – možnost nastavit omezení rychlosti ve vybraném období (hodina). Výchozí hodnoty jsou dle nastavení polí Download / Upload. Při použití časového omezení se pro minimální gar. rychlost použije možnost Automaticky (10% z download/upload).

Filtrování dat

Vyfiltrovat jednotlivé tarify dle typů služeb je možné nastavením nad tabulkou. Vybrat je možné více typů služeb. Tlačítky Označit / Odznačit vše (/) lze výběr typů služeb zrychlit.

Tlačítkem Vyfiltrovat () lze tarify s vybranými typy služeb v tabulce vyfiltrovat.

Export dat

Exportovat data z tabulky je možné tlačítkem pro export () v horní části stránky pod nadpisem.