Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Technologie na adresních místech

Submodul Technologie na adresních místech je možné aktivovat pouze v případě již aktivního modulu NMM (Network Management & Monitoring).

S tímto submodulem je možné evidovat dostupnou technologii (např. Wi–Fi, FTTx, CMTS a další) na úrovni míst, ulic a konkrétního popisného nebo evidenčního čísla (z RÚIANu – CZ lokalizace) + možnost zakreslit oblast pokrytí technologií polygonem přímo do mapy (CZ + GPS souřadnice pro ostatní lokalizace).

Evidence pokrytí

V záložce Hardware -> POPy -> Pokrytí je možné zaevidovat oblasti s dostupnou technologií.

 • manuálním zadáním konkrétní oblasti adresou ve stromové struktuře – obec, ulice, adresní místo (pouze CZ lokalizace – RÚIAN)
 • zakreslením polygonu ručně do mapy (CZ + ostatní lokalizace).

Zakreslením polygonu do mapy se vytvoří množina adresních míst sdružená do pojmenovaného pravidla pokrytí (součástí jsou všechna adresní místa, která jsou právě plochou vytvořeného polygonu překryta). Stanou se tak součástí vytvořeného pravidla pokrytí (tj. pravidlo pokrytí=polygon=množina adresních míst).

Záložka pro zaevidování dostupné technologie na adresním místě nebo v oblasti
Záložka pro zaevidování dostupné technologie na adresním místě nebo v oblasti

Služba internet

Dle vytvořených pravidel pokrytí s vybranou technologií (typ služby), je možné využít, na základě adresy instalace služby internet, omezení dalších nastavitelných parametrů.

Na základě adresy instalace u služby internet (defaultně dle adresy klienta) je možné tlačítkem Nastavit podle adresního místa () omezit výběr dalších nastavitelných parametrů (router, přípojný bod, tarif služby internet).

Vypnout omezení dle technologie na adresním místě je poté možné tlačítkem Obnovit ().

Toto omezení vychází z propojení již existujících nastavení z dalších částí systému (viz schéma níže).

 • Typ služby – možnost vytvořit vlastní nebo jsou k dispozici systémové (defaultní) (Nastavení –> Číselníky –> Klienti –> Typy služeb)
 • Přípojný bod – možnost vytvořit přípojné body na různých typech zařízení (u možnosti omezení dle adresního místa u služby internet se primárně pracuje s typem zařízení=router) (Hardware –> POPy –> Přípojné body). Přípojnému bodu je nutné nadefinovat typ zařízení a typ služby případně volitelně propustnost (max. upload/download).
  Dle nadefinované nenulové propustnosti na přípojném bodu jsou dále dostupné/nedostupné tarify (tj. pokud je propustnost menší než rychlosti v tarifu, tak tarif nebude možné zvolit=tarif nebude ve formuláři u definování služby internet u klienta dostupný)
 • Pravidlo pokrytí – vytvořit oblasti adresních míst – manuální, polygon (Hardware -> POPy -> Pokrytí) – vytvořeným oblastem (množina adresních míst (CZ-RÚIAN)/ostatní lokalizace dle GPS souřadnic) lze nadefinovat přípojný bod a typ služby
 • Tarif – u tarifů (pro službu internet) je nutné vybrat typ služby
Schéma závislostí definovaných technologií na adresním místě
Schéma závislostí definovaných technologií na adresním místě
 • Přípojný bod – přípojným bodem se rozumí bod, kam je služba připojena z pohledu poslední míle. Jedná se o hlavní údaj pro práci se službou, protože jasně říká, kam je služba připojena. Služba je většinou na nějakém nadřazeném routeru a ten nemá společné umístění s POPem, kde je služba reálně připojena, proto pro bližší určení se uvádí informace o přípojném bodu.

Přípojným bodem může být:

 • SSID
 • switch + port (port nepovinný),
 • zařízení připojení k routeru + anténa (nepovinný),
 • headend + zesilovač (povinný údaj),
 • OLT + port (nepovinný),
 • router + interface (nepovinný)
 • Další zařízení