Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Logo a razítko

Pokud si chcete nastavit zobrazování loga a/nebo razítka na fakturách, hotovostních dokladech či platebních kalendářích, přesuňte se do záložky Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny. V této záložce máte přehled všech stávajících fakturačních skupin. U vybrané skupiny klikněte na tlačítko Upravit. V nastavení fakturační skupiny pak najděte sekce Logo a Razítko. V těchto sekcích máte následující položky nastavení:

 • Logo: Zde nahrajte logo ve formátu PNG, 24 bit a bez průhlednosti.
 • Logo – Šířka: Zde nastavte šířku loga v milimetrech. Pokud nastavíte 0, žádné logo se nezobrazí.
 • Logo – Levý okraj: Zde nastavte vzdálenost loga v milimetrech od levého okraje stránky.
 • Logo – Horní okraj: Zde nastavte vzdálenost loga v milimetrech od horního okraje stránky.
 • Razítko: Zde nahrajte razítko ve formátu PNG, 24 bit a bez průhlednosti.
 • Razítko – Šířka: Zde nastavte šířku razítka v milimetrech. Pokud nastavíte 0, žádné razítko se nezobrazí.
 • Razítko – Levý okraj: Zde nastavte vzdálenost razítka v milimetrech od levého okraje stránky.
 • Razítko – Horní okraj: Zde nastavte vzdálenost razítka v milimetrech od horního okraje stránky.

Logo patří do levého horního rohu stránky, kdežto razítko do pravého dolního rohu. Zadáváte pozici loga a razítka na stránce vzhledem k jejímu levému a hornímu okraji.

†Obdobně jako u klasických faktur můžete nastavit pozici razítka i u faktur se složenkou, u hotovostních dokladů a u platebních kalendářů (sekce Platební kalendář).

U hotovostních dokladů doporučujeme toto nastavení:

 • Šířka: 50 mm
 • Levý okraj: 130 mm
 • Horní okraj: 115 mm

Jakékoliv úpravy, které provedete, se projeví až při dalším vystavování faktur, hotovostních dokladů či platebních kalendářů. Změny se tedy neaplikují na již vystavené faktury, hotovostní doklady a platební kalendáře.