Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Nové možnosti u hromadného generování faktur

Ve verzi 5.12 beta 1 jsme do ISPadmina přidali nové možnosti pro hromadné generování faktur. Více informací naleznete v následujícím článku.

Pokud chcete hromadně generovat faktury, musíte se přesunout do záložky Fakturace / Faktury / Faktury.

Jakmile vybere konkrétní fakturační skupinu, zobrazí se vám možnosti pro generování faktur.

V popisku se objeví fakturované období a vybraná skupina (např. Generovat nové faktury za měsíc 6/2020 pro Skupina 1).

Následují dvě tlačítka: Generovat pro všechny služby a Generovat pro služby s vybranými štítky.

Pokud kliknete na první tlačítko, tak probíhá fakturace jako doposud. Zobrazí se vám náhled vystavovaných faktur. V těchto fakturách se vyskytují veškeré služby a průběžné položky, které mají být dle aktuálních fakturačních dat vyfakturovány. V dolní části stránky můžete u faktur změnit počáteční číslo řady vystavovaných faktur, jejich datum vystavení a datum zdanitelného plnění. Po kliknutí na Uložit dojde k vygenerování uvedených faktur.

Pokud kliknete na druhé tlačítko, zobrazí se vám podrobnější možnosti nastavení.

Pokud se v tento moment rozhodnete, že chcete faktury generovat standardním způsobem, tak musíte kliknout na tlačítko Zrušit generování faktur pro služby s vybranými štítky. Jakmile tak učiníte, tlačítko Generovat pro všechny služby se opět aktivuje (je možné na něj opět kliknout).

Pokud se však rozhodnete pokračovat, tak jako první musíte vybrat konkrétní štítek či štítky. Pokud žádný nevyberete, tak se vám ani neobjeví tlačítko Generovat.

Pak je tu checkbox Generovat pro služby s vybranými štítky a přidat i průběžné položky. Ten je defaultně zaškrtnutý. Pokud je zaškrtnutý, tak se generují faktury za služby, které mají odpovídající štítky, a také za průběžné položky. Pokud tento checkbox odškrtnete, znamená to, že se vygenerují faktury pouze za služby, které mají odpovídající štítky. Průběžné položky na daných fakturách nebudou.

A nakonec je tu checkbox Generovat pro služby se všemi vybranými štítky (AND). Ten je defaultně nezaškrtnutý. Pokud je nezaškrtnutý, tak se systém při vyhledávání služeb pro fakturaci snaží najít ty služby, které mají u sebe nastaven alespoň jeden z vybraných štítků (NEBO, OR, DISJUNKCE). Pokud je zaškrtnutý, tak se systém při vyhledávání služeb pro fakturaci snaží najít ty služby, které mají u sebe nastaveny všechny vybrané štítky zároveň (A SOUČASNĚ, AND, KONJUNKCE).

Jakmile si tedy vyberete konkrétní štítky a provedete další nezbytná nastavení, můžete kliknout na tlačítko Generovat. Zobrazí se vám již známá stránka s náhledem generovaných faktur. Pokud je vše, jak má, kliknete na tlačítko Uložit, čímž dojde k vygenerování uvedených faktur.

Systém je vybaven ochranou před nechtěným souběhem dvou či více různých fakturačních akcí. Při generování faktur se tedy například může zobrazit hláška, že není možné faktury vystavit, protože se mezitím změnila fakturační data. Zobrazený náhled tedy pozbyl platnosti. Vámi prováděnou akcí musíte v takovém případě provést znovu.