Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Šablony SMS

V této záložce je seznam vytvořených šablon (vzorů) pro SMS, které lze použít pro posílání SMS (hromadné, z karty klienta).

Šablony pro SMS
Šablony pro SMS

Kliknutím na možnost červeného křížku () v některém ze sloupců se vybraná šablona nastaví () pro zvolenou akci. V jednotlivých sloupcích lze zvolit pouze jednu šablonu pro konkrétní akci. Jednoznačně se tím určí, která bude pro danou akci zvolena.

Nastavení SMS šablony pro automatické pozastavení
Nastavení SMS šablony pro automatické pozastavení

Šablonu, která je nastavena pro nějaký typ akce, nelze smazat.

Systémové nastavení

Pro možnost zasílat SMS ze systému a zároveň mít možnost vytvořit SMS šablony, je první nutné zapnout klíč sms_notify (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné). Zvolit zda-li máte SMS bránu připojenou přímo k serveru nebo využíváte pro zasílání SMPP protokol.

Pokud zvolíte pro zasílání SMPP protokol, je třeba nastavit ještě další související klíče (sms_smpp_ip_address, sms_smpp_login, sms_smpp_password, sms_smpp_port, sms_smpp_sender).

Nastavení práv

Aby byly záložky pro správu SMS uživateli dostupné je nutné tyto položky povolit v právech vybraných uživatelů (Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři).

Přidat šablonu

Přidat novou šablonu je možné stisknutím na tlačítko Přidat novou šablonu (). Lze přidat více šablon.

V textu šablony je možné využít proměnných. Jejich seznam můžete zobrazit stisknutím na tlačítko Seznam systémových proměnných ().

Formulář pro přidání nové SMS šablony
Formulář pro přidání nové SMS šablony

Vyžadováno je zadat název šablony a text zprávy SMS (proměnné).

Šablonu uložíte stisknutím na tlačítko Uložit ().

Správa šablon

Všechny šablony a jejich obsah je možné libovolně upravovat (). Šablony, které nejsou vybrané pro nějakou akci lze smazat ().

Typy šablon

AkcePopis
VýchozíTato šablona bude použita jako výchozí pro systém.
Aut. pozastaveníPokud je povolena možnost (Fakturace -> Nastavení -> Obecné) klíčem send_sms_to_suspended_client, tak se budou při automatickém pozastavování služeb posílat klientům SMS nastavené touto šablonou.

Lze zde propisovat důvod pozastavení proměnnou $SUSPENSION_REASON$. Důvody pozastavení jsou dva: Služba byla pozastavena dle nastavení od–do nebo Nezaplacené faktury za službu.
Autorizační SMSV případě aktivního submodulu pro Elektronické podpisy je možné nastavit šablonu pro SMS zasílané k ověření při podepisování dokumentů (smluv) klientů z portálu klienta.

Proměnnou %s je možné propsat do určeného místa v SMS vygenerovaný kód.

Šablony fakturačních skupin

Globální nastavení SMS šablon pro jednotlivé typy akcí výše se dá individuálně pro jednotlivé fakturační skupiny změnit (Fakturace -> Nastavení -> Fakt. skupiny).