Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Dodatečný text položky na faktuře

  • Karta klienta / Aktivní služby: V nastavení všech typů služeb s výjimkou služby obecné je k dispozici pole Dodatečný text položky na faktuře.
  • Do tohoto pole můžete zadat krátký text, který se následně pomocí proměnné $INVOICE_ITEM_TEXT$ propíše k příslušné položce faktury.
  • Nastavení / Aktivní služby / Obecné: Danou proměnnou použijte v poli Popis na faktuře v nastavení aktivních služeb. Viz následující příklad:
  • Pokud budete mít vyplněn nějaký krátký popisek u aktivní služby a zároveň budete mít v nastavení daného typu aktivní služby uvedenu onu proměnnou, tak se na faktuře v konkrétní položce objeví to, co jste u dané služby zadali do příslušného pole.
  • Proměnnou můžete umístit v popisu na různá místa. Mějte však na paměti, že na posledním místě vždy bude systémem vygenerované fakturované období.