Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Kontakty

V této záložce se nachází seznam vytvořených kontaktů (klientů) s jejich osobními, kontaktními a dalšími údaji, podle kterých je možné filtrování.

Seznam klientů

Seznam vytvořených kontaktů (klientů)
Seznam vytvořených kontaktů (klientů)

Nastavení tabulky

Tlačítkem () na levé straně okna je možné nastavit zobrazené/exportované sloupce tabulky a nastavení vyhledávání v kontaktních osobách klientů.

Nastavení tabulky, exportu a vyhledávání
Nastavení tabulky, exportu a vyhledávání

Akce

V horní části tabulky lze přidat nový kontakt/klienta stisknutím na tlačítko Přidat kontakt () . Dále je možné seznam klientů exportovat do PDF () nebo do souboru CSV (). Které sloupce chcete exportovat nastavíte ve filtru.

V seznamu klientů je na konci řádku možné zobrazit statistiku přenesených dat, zobrazit adresu klienta na mapě nebo údaje klienta upravit.

Filtr

Seznam klientů je v horní části tabulky možné filtrovat dle fakturační skupiny, skupiny, stavu, typu úhrady, lokality, podrobností, štítků nebo dle textového řetězce ve fulltextovém vyhledávání.

Resetovat tabulku do výchozího nastavení je možné tlačítkem Výchozí () na pravé straně tabulky.

V dolní části tabulky je možné nastavit počet zobrazovaných záznamů (20–5000).

Přidat kontakt

Ve formuláři pro přidání nového klienta je možné zapnout/vypnout editaci klientského čísla klíčem typ_klient_number (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné). Takto je možné nastavit počáteční číslo číselné řady čísel klientů a následně deaktivovat možnost editace tohoto pole pro zamezení zadání chybného čísla klienta (řada plynule pokračuje – tj. o +1 se s každým přidaným klientem zvětšuje).

Pole ve formuláři pro uživatelské jméno do KP může být klientské číslo – pole je needitovatelné nebo to může být vlastní zadané uživ. jméno – do pole je možné vložit uživ. jméno dle vlastního uvážení. Nastavení se provede klíčem ci_enable_login_name_creation (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné)

Formulář pro přidání nového klienta
Formulář pro přidání nového klienta

Karta klienta

Výchozí zobrazovanou stránkou zvoleného klienta je stránka Informace.

Pokud je u klienta nastavena poznámka s upozorněním, zobrazí se modální okno – Upozornění s poznámkami ihned při návtěvě karty zvoleného klienta.

Modální okno – Upozornění se objeví i v případě, je-li na některou ze služeb internet tohoto klienta nastaven naplánovaný výpadek na zařízení (Hardware –> Výpadky).

Poznámky s upozorněním v modálním okně
Poznámky s upozorněním v modálním okně
Upozornění na naplánovaný výpadek na zařízení (služba)
Upozornění na naplánovaný výpadek na zařízení (služba)

Informace

Zobrazení přehledu informací vztahujících se ke klientovi (kontaktní údaje, fakturační údaje, úkoly, tikety apod.)

Celkový přehled klienta
Celkový přehled klienta

Je možné nastavit sekce, které chcete v klientské kartě (záložka Informace) zobrazovat (nastavení se uloží k profilu uživatele). Nastavení zobrazovaných sekcí můžete tlačítkem Nastavení () u nadpisu Přehled klienta.

Nastavení zobrazovaných sekcí
Nastavení zobrazovaných sekcí

Základní informace

Sekce s přehledem základních informací o klientovi včetně jeho kontaktních údajů.

Sekce základní informace
Sekce základní informace

Barva na levé straně sekce se základními informacemi se zobrazuje na základě nastavené skupiny klientů u zvoleného klienta (Nastavení –> Číselníky –> Klienti –> Skupiny klientů).

Vedle jména v nadpisu sekce je zobrazena barva dle nastaveného stavu klienta (Nastavení –> Číselníky –> Klienti –> Stavy klientů).

Akce

Upravit () – možnost upravit detaily klienta

Formulář pro úpravu detailů klienta
Formulář pro úpravu detailů klienta
OSOBNÍ ÚDAJE / KORESPONDENČNÍ ADRESA
 • Jméno klienta – jméno a příjmení klienta
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
 • Vrácená smlouva – pokud klient podepíše dokument (submodul Elektronické podpisy) bude toto pole zatrženo a jeho obsahem bude datum podepsání dokumentu klientem (z portálu klienta nebo vlastnoručně).

Odeslat email () – možnost odeslat email na kontaktní údaje u klienta

Formulář pro odeslání emailu
Formulář pro odeslání emailu

Odeslat SMS () – možnost odeslat SMS na kontaktní údaje u klienta

Formulář pro odeslání SMS
Formulář pro odeslání SMS

Další akce () – další akce

Vytisknout konfiguraci – možnost konfiguraci vytisknout nebo uložit (PDF)

Odeslat nastavení na email – možnost odeslat nastavení na email (přílohou je stejný soubor (PDF) jako v možnosti výše – Vytisknout konfiguraci)

Heslo do KP – nastavení hesla do KP

Otevřít KP – otevřít KP (portál klienta) na přihlášeném profilu zvoleného klienta

Poznámky

Sekce pro správu poznámek ke zvolenému klientovi.

Sekce poznámky
Sekce poznámky

Statistiky Internetu

Aktivní služby

Přehled všech aktivních služeb klienta.

Dle filtru v horní části stránky je možné jednotlivé typy služeb filtrovat.

Filtr služeb
Filtr služeb

Tlačítkem – Přidat službu () lze z nabídky vybrat typ služby pro přidání (Internet, IPTV, CATV, DVBC, VoIP, Obecná služba, Mobil).

Pokud byly v minulosti nějaké služby smazány, lze je zobrazit tlačítkem – Zobrazit odstraněné služby (). V závorce je počet skrytých odstraněných služeb.

Smazaná IPTV služba
Smazaná IPTV služba
 • Nová služba () – tímto tlačítkem lze vytvořit novou službu na základě informací ze smazané (odstraněná služba zůstane v odstraněných).
 • Obnovení zrušené služby () – funkcí obnovení zrušené služby je možné kompletně obnovit službu a tím se z odstraněných služeb se odebere.

Internet

Detail nastavení
 • Ověřovací kód účastníka ( pouze CZ lokalizace) – formát ověřovacího kódu účastníka (OKU) pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu není pevně stanoven (info z ČTÚ). S tímto polem souvisí nastavení klíče clients_services_generate_oku (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné). Pokud je zmíněný klíč zapnutý, tak se po uložení služby internet, systémem automaticky vytvoří OKU kód ve tvaru – K[id_klienta]S[id_sluzby]P[nahodna_4_PIN_cisla].
  OKU kód je poté dostupný pro zobrazení v Portálu klienta a informace o jeho zobrazení včetně četnosti je dostupná v dashboardu ve widgetu Zobrazené OKU (Přehled). Zároveň je možné jej propsat do smlouvy za pomocí proměnné $INTERNET_OKU$.
Vypnutý vs. zapnutý klíč pro automatické generování OKU
Vypnutý vs. zapnutý klíč pro automatické generování OKU
 • MAC adresa klienta – již vyčtená nebo ručně zadaná MAC adresa klienta. V případě aktivního modulu Centrální sklad a přiřazeného zboží u klienta ze skladu s MAC adresou, se pod tímto polem nabízí Volné MAC těchto přiřazených zařízení.
Není MAC u zařízení (přiřazené zboží u klienta)
Není MAC u zařízení (přiřazené zboží u klienta)
Nabízená MAC adresa zařízení (přiřazené zboží u klienta)
Nabízená MAC adresa zařízení (přiřazené zboží u klienta)
Další IP adresy

Možnost přidat další IP adresy k vybrané službě klienta. Tyto adresy se ve FW povolí.

Zadat lze adresy jednotlivě nebo jako spojitý rozsah (maskou).

 • Neagregovaná linka – pokud je tato možnost aktivní, tak se nastaví jako samostatná linka se stejnou rychlostí jako je rychlost nadřazené služby. Ve výchozím stavu je linka nastavena jako sdílená s nadřazenou službou (ke které je tato další IP vytvořena)
Přehled dalších IP adres u služby klienta
Přehled dalších IP adres u služby klienta
Část pravidel propsaných v Firewall / Filter Rules pro další IP
Část pravidel propsaných v Firewall / Filter Rules pro další IP
Podřízené služby

IPTV

Vytvořit novou IPTV službu je možné tlačítkem v horní části stránky – Přidat službu () a následně vybrat možnost IPTV.

KUKI

Možnost spravovat typy služeb Kuki TV máte dostupné, pokud máte aktivní submodul IPTV Kuki.

Vytvořená IPTV služba Kuki TV
Vytvořená IPTV služba Kuki TV
 • Upravit () – možnost vytvořenou službu upravit/editovat
 • Kopie () – možnost vytvořit kopii IPTV služby
 • Kuki ID ()– možnost vytvořit/spravovat přístupy pro klienty do Moje Kuki
 • Odstranit ()– možnost odstranit službu
Rozhraní Moje Kuki (přihlášení pomocí vytvořeného Kuki ID)
Rozhraní Moje Kuki (přihlášení pomocí vytvořeného Kuki ID)

Dokumenty

Možnost přidat klientovi dokumenty (smlouvy).

Záložka dokumenty v kartě vybraného klienta
Záložka dokumenty v kartě vybraného klienta

Funkce pro elektronické podpisy jsou v této kartě dostupné, pokud je u instalace aktivní submodul – Elektronické podpisy.

Vytvořit nový dokument

Vytvořit nový dokument je možné tlačítkem Vytvořit nový dokument ().

Formulář pro vytvoření nového dokumentu
Formulář pro vytvoření nového dokumentu
 • Název – vlastní název dokumentu
 • Popis – vlastní popis dokumentu
 • Datum vystavení – datum vystavení dokumentu (proměnná do dokumentu – $CONTRACT_CREATED_DATE$)
 • Typ dokumentu – možnost zvolit typ dokumentu (Nastavení –> Dokumenty –> Typy)
 • Šablona – možnost zvolit připravenou šablonu (Nastavení –> Dokumenty –> Šablony)
 • Po podepsání klientem zaškrtnout … – možnost, po podepsání předaného dokumentu k podpisu ze strany klienta, automaticky zaškrtnout pole – Vrácená smlouva a přidat datum podpisu klienta (podepsáno z KP nebo vlastnoručně)
 • Služba – možnost zvolit konkrétní službu klienta
 • Zahrnout zboží klienta do dokumentu – zda-li chcete zahrnout zboží klienta do vytvářeného dokumentu
Zobrazení informace o vrácené smlouvě v přehledu klienta
Zobrazení informace o vrácené smlouvě v přehledu klienta
Zobrazení informace o vrácené smlouvě v editaci klienta
Zobrazení informace o vrácené smlouvě v editaci klienta
Obecná služba

Pokud je ve formuláři vybraná konkrétní obecná služba (pole Služba) je možné propsat vybrané položky obecné služby (číslování dle pořadí výběru) do předvytvořené šablony dokumentu.

Propsat vybrané položky je možné pouze do připravené šablony.

Proměnná: $UNIVERSAL_ITEM[COLUMN][NUMBER]$

 • COLUMN – název sloupce:
  • NAME – název
  • UNIT – MJ
  • TAX_RATE – sazba DPH %
  • QUANTITY – počet MJ
  • UNIT_PRICE_WITHOUT_TAX – cena MJ bez DPH
  • UNIT_PRICE_WITH_TAX – cena MJ s DPH
  • TOTAL_PRICE_WITHOUT_TAX – celková cena bez DPH
  • TOTAL_PRICE_WITH_TAX – celková cena s DPH
 • NUMBER – číslo (dle pořadí označení položek)

Příklady:
Propsat název v šabloně dokumentu první vybrané položky obecné služby v seznamu – $UNIVERSAL_ITEM[NAME][1]$
Propsat počet MJ v šabloně dokumentu třetí vybrané položky obecné služby v seznamu – $UNIVERSAL_ITEM[QUANTITY][3]$

Pokud neexistuje vybraná položka propisovaná do šablony (vybraných položek je méně než vytvořený počet proměnných v šabloně), zůstanou tyto proměnné prázdné (např. prázdná tabulka/seznam).

Zvolené položky pro dokument z vybrané obecné služby
Zvolené položky pro dokument z vybrané obecné služby
Položky obecné služby
Položky obecné služby
Připravená šablona s proměnnými pro obecnou službu vs. vygenerovaný dokument s vybranými položkami
Připravená šablona s proměnnými pro obecnou službu vs. vygenerovaný dokument s vybranými položkami
Zahrnout zboží klienta do dokumentu

Pokud je ve formuláři vybraná možnost (Zahrnout zboží klienta do dokumentu) je možné propsat vybrané položky zboží (číslování dle pořadí výběru) do vytvořené šablony dokumentu.

Propsat vybrané položky je možné pouze do předem připravené šablony.

Proměnná: $CLI_GOODS[COLUMN][NUMBER]$

 • COLUMN – název sloupce:
  • SUPPLIER – dodavatel
  • GROUP – druh zboží
  • ITEM_TYPE – typ zboží
  • DESC – popis
  • BARCODE – čárový kód
  • SERIAL_NO – výrobní číslo
  • MAC – MAC
  • PURCHASE_PRICE – nákupní cena
  • SALE_PRICE – prodejní cena
  • QUANTITY – počet
  • WARRANTY – záruka
 • NUMBER – číslo (dle pořadí označení položek)
Zvolené položky pro dokument ze zboží přiřazeného klientovi
Zvolené položky pro dokument ze zboží přiřazeného klientovi
Připravená šablona s proměnnými pro vybrané zboží vs. vygenerovaný dokument s vybranými položkami
Připravená šablona s proměnnými pro vybrané zboží vs. vygenerovaný dokument s vybranými položkami

Zprávy

Možnost konkrétnímu klientovi vytvořit/zobrazit zprávu do jeho profilu v Portálu klienta.

Globálně přidat zprávy pro všechny klienty (zprávy vložené adminem) je možné v (Klienti –> Zprávy).

Zprávy pro klienta (privátní i globální)
Zprávy pro klienta (privátní i globální)

Privátní zprávu je možné vložit tlačítkem Přidat zprávu ().

 • Datum – datum přidání zprávy (výchozí při přidávání je aktuální den)
 • Platnost do (vyžadované) – zadání platnosti (existence) zprávy. Zpráva je k dispozici do zadaného data. Poté ze seznamu zpráv zmizí (v den konce platnosti již není k dispozici).
 • Nadpis (vyžadované) – nadpis zprávy
 • Text zprávy (vyžadované) – textový obsah sdělení
Formulář pro přidání nové zprávy do KP klienta z karty klienta
Formulář pro přidání nové zprávy do KP klienta z karty klienta
Zprávy zobrazené v KP
Zprávy zobrazené v KP

Zboží ze skladu

Soubory

Možnost přidat do karty klientů soubory.

Seznam souborů v kartě klienta
Seznam souborů v kartě klienta

Přidat nový soubor ke klientovi je možné tlačítkem Přidat soubor (). Již přidané soubory lze Upravit () nebo Odstranit ().

Formulář pro přidání nového souboru
Formulář pro přidání nového souboru
 • Soubor – zvolený soubor pro nahrání
 • Popis – vlastní popis souboru (název)
 • Zobrazovat v KP – zda-li se má soubor zobrazit v portálu klienta
 • Soukromý soubor – zda-li se jedná o soukromý soubor uživatele u karty klienta (nezobrazuje se v portálu klienta a je viditelný pouze vlastníkovi)