Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Kontakty

V této záložce se nachází seznam vytvořených kontaktů (klientů) s jejich osobními, kontaktními a dalšími údaji, podle kterých je možné filtrování.

Seznam klientů

Seznam vytvořených kontaktů (klientů)
Seznam vytvořených kontaktů (klientů)

Nastavení tabulky

Tlačítkem () na levé straně okna je možné nastavit zobrazené/exportované sloupce tabulky a nastavení vyhledávání v kontaktních osobách klientů.

Nastavení tabulky, exportu a vyhledávání
Nastavení tabulky, exportu a vyhledávání

Akce

V horní části tabulky lze přidat nový kontakt/klienta stisknutím na tlačítko Přidat kontakt () . Dále je možné seznam klientů exportovat do PDF () nebo do souboru CSV (). Které sloupce chcete exportovat nastavíte ve filtru.

V seznamu klientů je na konci řádku možné zobrazit statistiku přenesených dat, zobrazit adresu klienta na mapě nebo údaje klienta upravit.

Filtr

Seznam klientů je v horní části tabulky možné filtrovat dle fakturační skupiny, skupiny, stavu, typu úhrady, lokality, podrobností, štítků nebo dle textového řetězce ve fulltextovém vyhledávání.

Resetovat tabulku do výchozího nastavení je možné tlačítkem Výchozí () na pravé straně tabulky.

V dolní části tabulky je možné nastavit počet zobrazovaných záznamů (20–5000).

Přidat kontakt

Ve formuláři pro přidání nového klienta je možné zapnout/vypnout editaci klientského čísla klíčem typ_klient_number (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné). Takto je možné nastavit počáteční číslo číselné řady čísel klientů a následně deaktivovat možnost editace tohoto pole pro zamezení zadání chybného čísla klienta (řada plynule pokračuje – tj. o +1 se s každým přidaným klientem zvětšuje).

Pole ve formuláři pro uživatelské jméno do KP může být klientské číslo – pole je needitovatelné nebo to může být vlastní zadané uživ. jméno – do pole je možné vložit uživ. jméno dle vlastního uvážení. Nastavení se provede klíčem ci_enable_login_name_creation (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné)

Formulář pro přidání nového klienta
Formulář pro přidání nového klienta

Karta klienta

Informace

Zobrazení přehledu informací vztahujících se ke klientovi (kontaktní údaje, fakturační údaje, úkoly, tikety apod.)

Celkový přehled klienta
Celkový přehled klienta

Je možné nastavit sekce, které chcete v klientské kartě (záložka Informace) zobrazovat (nastavení se uloží k profilu uživatele). Nastavení zobrazovaných sekcí můžete tlačítkem Nastavení () u nadpisu Přehled klienta.

Nastavení zobrazovaných sekcí
Nastavení zobrazovaných sekcí

Zprávy

Možnost konkrétnímu klientovi vytvořit/zobrazit zprávu do jeho profilu v Portálu klienta.

Globálně přidat zprávy pro všechny klienty (zprávy vložené adminem) je možné v (Klienti –> Zprávy).

Zprávy pro klienta (privátní i globální)
Zprávy pro klienta (privátní i globální)

Privátní zprávu je možné vložit tlačítkem Přidat zprávu ().

  • Datum – datum přidání zprávy (výchozí při přidávání je aktuální den)
  • Platnost do (vyžadované) – zadání platnosti (existence) zprávy. Zpráva je k dispozici do zadaného data. Poté ze seznamu zpráv zmizí (v den konce platnosti již není k dispozici).
  • Nadpis (vyžadované) – nadpis zprávy
  • Text zprávy (vyžadované) – textový obsah sdělení
Formulář  pro přidání nové zprávy do KP klienta z karty klienta
Formulář pro přidání nové zprávy do KP klienta z karty klienta
Zprávy zobrazené v KP
Zprávy zobrazené v KP