Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Šablony e-mailů

V této záložce jsou evidovány e-mailové šablony (vzory), které lze následně použít napříč systémem.

Seznam e-mailových šablon
Seznam e-mailových šablon

Kliknutím na možnost červeného křížku () v některém ze sloupců se vybraná šablona nastaví () pro zvolenou akci. V jednotlivých sloupcích lze zvolit pouze jednu šablonu pro konkrétní akci. Jednoznačně se tím určí, která bude pro danou akci zvolena.

Šablonu, která je nastavena pro nějaký typ akce, nelze smazat.

Výběr šablony pro končící smlouvy

Přidat šablonu

Je možné přidat novou šablonu stisknutím na tlačítko Přidat novou šablonu (). Šablon lze přidat více.

Formulář pro přidání nové šablony
Formulář pro přidání nové šablony

V textu šablony je možné využít proměnných. Jejich seznam můžete zobrazit stisknutím na tlačítko Seznam systémových proměnných ().

Šablonu uložíte stisknutím na tlačítko Uložit ().

Správa šablon

Všechny šablony a jejich obsah je možné libovolně upravovat (). Šablony, které nejsou vybrané pro nějakou akci lze smazat ().

Typy šablon

TypPopis
Výchozí Tato šablona bude použita jako výchozí při odesílání e-mailů s fakturami nebo pro zasílání faktur, které jsou vytvořené ze zálohových.
Končící smlouva V tomto sloupci si můžete určit šablonu, která bude použita při automatickém odesílání informačních emailů o končících smlouvách u služeb Internet.

Je možné v obsahu e-mailu využít systémové proměnné pro Klienta a také pro službu Internet.

Zkontrolujte si také obecné nastavení systému (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) klíče:
user_ending_contract_send
user_ending_contract_days
user_ending_contract_hour
user_ending_contract_email
system_mail
system_mail_name

Použije se i pro informování klientů (viz popis u jednotlivých klíčů v nastavení).
Vytvoření hesla do KP Šablona pro zaslání odkazu na změnu hesla do klientského portálu.
Nová poptávka V tomto sloupci si můžete určit šablonu, která bude použita při odesílání emailů po obdržení poptávek od klientů.

Zkontrolujte si také obecné nastavení systému (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) klíče send_email_after_new_client_request, system_mail a system_mail_name.
Výpovědi Šablona, která se používá pro odesílání informačních emailů při automatickém smazání služeb po skončení výpovědních lhůt.

Tyto emaily jsou klientům zaslány pouze tehdy, když byl u konkrétní výpovědi zaškrtnut checkbox Automaticky smazat službu po ukončení výpovědní lhůty. Tyto emaily nijak nesouvisí s akceptací výpovědi ze strany poskytovatele.

Zkontrolujte si také obecné nastavení systému (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) klíče system_mail a system_mail_name.
Prolongace Tato e-mailová šablona se použije u služeb, které mají typ smlouvy nastaven na dobu určitou a u služby je vyplněna konkrétní hodnota v poli Prodloužení smlouvy. (informování klientů, kterých se to týká – udělení souhlasu s prodloužením [127/2005 Sb.]). Nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy.

Zkontrolujte si také obecné nastavení systému (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) klíče user_ending_contract_days, user_ending_contract_prolongation, system_mail a system_mail_name).
Aut. pozastavení Pokud je povolena možnost (Fakturace -> Nastavení -> Obecné) klíčem send_email_to_suspended_client, tak se budou při automatickém pozastavování služeb posílat klientům e-maily nastavené touto šablonou. Lze zde propisovat důvod pozastavení proměnnou $SUSPENSION_REASON$. Tuto proměnnou lze použít i v předmětu zprávy.

Důvody pozastavení jsou dva: Služba byla pozastavena dle nastavení od–do nebo Nezaplacené faktury za službu
Předání k el. podpisu Nastavení pro tuto funkci je dostupné pokud je aktivní submodul Elektronické podpisy.
Tato šablona může být použita při předání dokumentu klientovi k el. podepsání (informování klienta o připravené smlouvě k podepsání přes SMS).

Vytvoření hesla do KP

Možnost vytvořit šablonu pro zaslání hesla do Portálu klienta. Pro vygenerování odkazu (proklik) na vytvoření/resetování hesla je nutné do šablony vložit proměnnou – $CI_PASSWORD_LINK$ (nahradí se za odkaz – Změnit heslo).

Příklad šablony emailu s odkazem na změnu hesla do KP
Příklad šablony emailu s odkazem na změnu hesla do KP

Šablony fakturačních skupin

Globální nastavení šablon pro jednotlivé typy akcí výše se dá individuálně pro jednotlivé fakturační skupiny změnit (Fakturace -> Nastavení -> Fakt. skupiny).