Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Pokrytí

Tato záložka je dostupná, pokud je u instalace aktivní modul NMM a zároveň i submodul Technologie na adresních místech.

Tato záložka slouží pro evidenci dostupných technologií na adresních místech. Zaevidováním dostupných technologií v pravidlech pokrytí (manuální nebo zakreslené polygony oblasti) je následně možné zjednodušit/omezit výběr dalších prvků, při zakládání nebo editaci služby typu internet, pouze na dostupné technologie (typy služeb, přípojné body, routery) na adrese instalace služby.

Záložka pokrytí (dostupností) technologií na adresních místech
Záložka pokrytí (dostupností) technologií na adresních místech

Přidat pravidla pokrytí

Přidat lze pravidla/oblasti (konkétní adresní místa) manuálně nebo zakreslením polygonu do mapy.

Vybraná oblast (manuální)

Pouze pro CZ lokalizace (RÚIAN).

Přidat lze v sekci Pravidla pokrytí (manuální) další pravidla (konkrétní oblast – obec, ulice, adresní místo). Tlačítkem Plus () ve stromě s pravidly lze přidat další podpravidla (konkrétní místa). Vytvořená pravidla je možné Odstranit () nebo Upravit ().

Pokud je adresa (místo) hiearchicky výše postaveného pravidla změněna, zobrazí se upozornění (např. změna obce v pravidlu způsobí odstranění závislých (již nesouvisejících) ulic a případně i čísel popisných):

Upozornění při změně adresy u pravidla pokrytí
Upozornění při změně adresy u pravidla pokrytí
Formulář pro přidání nového pravidla pokrytí
Formulář pro přidání nového pravidla pokrytí

Zakreslená oblast (polygon v mapě)

Ostatní lokalizace.

Oblasti s technologií je možné zakreslit i polygonem (libovolným tvarem) přímo do mapy.

Zakresleným pravidlům pokrytí (oblasti) lze zadat:

  • Název pravidla – vlastní název pravidla (oblasti). Pokud zůstane nevyplněno, doplní se automaticky ve tvaru Pravidlo #[ID pravidla]
  • Dostupná technologie – dostupná technologie (Nastavení -> Číselníky -> Klienti -> Typy služeb)
  • Přípojné body – možnost zvolit vytvořené přípojné body
  • Barva – barva zobrazení polygonu v mapě
Vytvoření / editace pravidla pokrytí (oblast)
Vytvoření / editace pravidla pokrytí (oblast)

Ve formuláři pro editaci zakresleného polygonu/pravidla pokrytí lze kliknutím na tlačítko Zobrazit adresní místa v oblasti () zobrazit množinu zahrnutých adresních míst ve vyznačené oblasti polygonem (pokud v oblasti jsou).

Označení konkrétního adresního místa je z RÚIAN z typu SO (stavební objekt) a z řetězce č.p. (č.p.– systém zobrazí přímo číslo popisné, č.ev. – systém přidá před číslo E).

Adresní místa v zakreslené oblasti
Adresní místa v zakreslené oblasti

S vytvořenými oblastmi lze dále pracovat. Zvýraznit oblast na mapě (), Zobrazit detail (), Upravit () nebo Odstranit ().

Vytvoření polygonu v mapě

Vytvořit polygon v mapě je možné po stisknutí tlačítka v sekci mapy – Vybrat oblast () – pod tlačítky pro přiblížení v mapě.

Postupným kliknutím () je možné vytvořit jednotlivé body, kterými je možné docílit vytvoření polygonu zamýšlené oblasti různých tvarů (čtverec, obdélník, kruh apod.). Nutné je vytvářený obrazec uzavřít (vrátit se do počátečního bodu).

Vytvoření polygonu/oblasti pro technologii v mapě

Editace polygonu v mapě

Zahájení editace tvaru polygonu na mapě je možná po aktivaci funkce editace ( + na vybranou oblast).

Ukončení editace (uložení) stejnou kombinací klávesy a kliknutím do plochy editované oblasti ( + na právě editovanou oblast).

Zobrazení bodu (dle souřadnic bodu kurzoru kliknutí) v externí nastavené mapě je možné kombinací ( + ). S tím souvisí nastavení parametru – Proklik do mapy (souřadnice) v (Nastavení –> Ostatní –> Mapy).

Editace oblasti/polygonu v mapě