Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Výchozí

Nastavení výchozích alertů pro různé události. Jedná se o systém upozornění na změny různých hodnot (ping, signál, teplota, CPU atd). Na základě definované podmínky (překročení minimální, maximální hodnoty nebo kombinace) systém zašle nastavené upozornění na definovanou skupinu kontaktů (e-mail, SMS, PUSH, dashboard).

Typ alertu může být systémový nebo na hodnotu ze SNMP šablony. Nastavit lze i alerty pouze na konkrétní zařízení.

Seznam vytvořených alertů
Seznam vytvořených alertů

Počet zasílaných alertů je nastaven v klíči alert_counter (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné).

Přidat alert

Tlačítkem Přidat alert () je možné přidat nový obecný alert na dále vybraný typ zařízení.

Formulář pro přidání nového alertu
Formulář pro přidání nového alertu
 • Název – pojmenování alertu
 • Typ alertu – výběr mezi Systémový a SNMP alert
 • Zařízení – skupina zařízení na kterou bude tento alert aplikován (zař. přiřaz. k routeru, GPON, headend, klient, router, switch, UPS, koncové zařízení klienta, modem, VOIP, WiFi uživatelé, další zařízení)
 • Typ routeru – v případě zvolení zařízení výše typu router, lze zde vybrat konkrétního výrobce routeru.
 • Oznamovaná událost – např. teplota, CPU load, TTL ping atp.
 • Počet za sebou hlídaných hodnot – počet hlídaných vyčtených hodnot. Kolik hodnot bude hlídáno/porovnáváno. Průměrná hodnota (pokud jich je více) se porovná s nastavenou hodnotou níže a v případě, že podmínka vyhovuje, tak se odešle alert.
 • Zahrnovat nulové hodnoty do výpočtu – možnost zahrnout nulové hodnoty do výpočtu průměru. Pokud nedojde z nějakého důvodu k vyčtení hodnoty (hodnota je nula) může/nemusí být tato hodnota zahrnuta do průměru nastaveného počtu hlídaných hodnot. Nulová hodnota se na výstupu objeví jen v případě, že všechny vyčtené hodnoty budou nulové.
 • Spustit alert, když je hodnota – nastavení podmínky pro kontrolu vyčtené hodnoty/hodnot (<, >, =, AND, OR)
 • Závažnost alertu – zvolení priority zprávy (nízká, střední, vysoká)=přednost v odesílání
 • Notifikace – výběr typu a skupiny kontaktů pro notifikaci
 • Text SMS – textový obsah SMS a PUSH notifikace (možnost využít proměnné uvedené na konci formuláře) – pokud není vyplněn, použije se defaultní obsah (např. Value XX from alert …, hodnota bez převodu jednotek)
 • Předmět e-mailu – předmět e-mailu. Možnost využít proměnné uvedené na konci formuláře. Pokud není vyplněn, použije se defaultní předmět (např. Problem: Critical Alert!: Alert ID: id, Value:hodnota, Time: yyyy-mm-dd)
 • Tělo e-mailu – textový obsah e-mailu. Možnost využít proměnné uvedené na konci formuláře. Pokud není vyplněn, použije se defaultní obsah (např.Value XX from alert …, hodnota bez převodu jednotek)
 • Proměnné – seznam proměnných, které je možné využít v obsahu notifikací (obsah e-mailu, předmět, SMS a PUSH notifikace)