Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Výchozí

Nastavení výchozích alertů pro různé události. Jedná se o systém upozornění na změny různých hodnot (ping, signál, teplota, CPU atd). Na základě definované podmínky (překročení minimální, maximální hodnoty nebo kombinace) systém zašle nastavené upozornění na definovanou skupinu kontaktů (e-mail, SMS, PUSH, dashboard).

Typ alertu může být systémový nebo na hodnotu ze SNMP šablony. Nastavit lze i alerty pouze na konkrétní zařízení.

Seznam vytvořených alertů
Seznam vytvořených alertů

Počet zasílaných alertů je nastaven v klíči alert_counter (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné).

Po updatu/restartu systému ISPA se první vyčtená hodnota pro vyhodnocení alertu bere jako inicializační (před restartem/updatem byla již známá/alertovaná). V případě vyčtení jiné hodnoty (změna) a v případě splnění nastavené podmínky pro alert se upozornění zašle dle standartního nastavení.

Přidat alert

Tlačítkem Přidat alert () je možné přidat nový obecný alert na dále vybraný typ zařízení.

Formulář pro přidání nového alertu
Formulář pro přidání nového alertu
 • Název – pojmenování alertu
 • Typ alertu – výběr mezi Systémový a SNMP alert
 • Zařízení – skupina zařízení na kterou bude tento alert aplikován (zař. přiřaz. k routeru, GPON, headend, klient, router, switch, UPS, koncové zařízení klienta, modem, VOIP, WiFi uživatelé, další zařízení)
 • Typ routeru – v případě zvolení zařízení výše typu router, lze zde vybrat konkrétního výrobce routeru.
 • Oznamovaná událost – např. teplota, CPU load, TTL ping atp.
  • Celková RAM (Total Memory) – hodnota celkové paměti RAM (v kB). Převod na MB z WinBox /1024.
  • Využitá RAM (Used Memory) – hodnota využité paměti RAM (v kB). Rozdíl Total Memory a Free Memory. Převod na MB z WinBox /1024.
  • Volná RAM (Free Memory) – hodnota volné paměti RAM (v kB). Převod na MB z WinBox /1024.
 • Počet za sebou hlídaných hodnot – počet hlídaných vyčtených hodnot. Kolik hodnot bude hlídáno/porovnáváno. Průměrná hodnota (pokud jich je více) se porovná s nastavenou hodnotou níže a v případě, že podmínka vyhovuje, tak se odešle alert.
 • Zahrnovat nulové hodnoty do výpočtu – možnost zahrnout nulové hodnoty do výpočtu průměru. Pokud nedojde z nějakého důvodu k vyčtení hodnoty (hodnota je nula) může/nemusí být tato hodnota zahrnuta do průměru nastaveného počtu hlídaných hodnot. Nulová hodnota se na výstupu objeví jen v případě, že všechny vyčtené hodnoty budou nulové.
 • Aplikovat strukturu dle POPů – v případě zvolené možnosti – TTL ping, packet loss, v oznamované události výše, je možné zapnout tuto funkci, která zajistí, v případě splnění nastavené podmínky, alertování pouze nejvýše postaveného zařízení v síti (rodič)
 • Spustit alert, když je hodnota – nastavení podmínky pro kontrolu vyčtené hodnoty/hodnot (<, >, =, AND, OR)
 • Závažnost alertu – zvolení priority zprávy (nízká, střední, vysoká)=přednost v odesílání
 • Notifikace – výběr typu a skupiny kontaktů pro notifikaci
 • Text SMS – textový obsah SMS a PUSH notifikace (možnost využít proměnné uvedené na konci formuláře) – pokud není vyplněn, použije se defaultní obsah (např. Value XX from alert …, hodnota bez převodu jednotek)
 • Předmět e-mailu – předmět e-mailu. Možnost využít proměnné uvedené na konci formuláře. Pokud není vyplněn, použije se defaultní předmět (např. Problem: Critical Alert!: Alert ID: id, Value:hodnota, Time: yyyy-mm-dd)
 • Tělo e-mailu – textový obsah e-mailu. Možnost využít proměnné uvedené na konci formuláře. Pokud není vyplněn, použije se defaultní obsah (např.Value XX from alert …, hodnota bez převodu jednotek)
 • Proměnné – seznam proměnných, které je možné využít v obsahu notifikací (obsah e-mailu, předmět, SMS a PUSH notifikace)