Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Obecné

Obecné nastavení pro portál klienta.

KlíčPopis
Pokud je klient vyzván k zadání emailu a email vyplní, dojde k aktivaci možnosti Zasílat faktury emailem.
Možnost zasílat autorizované požadavky z Portálu klienta
Emailová adresa pro zasílání kopií autorizovaných požadavků
Minimální délka klientského hesla
Zobrazení bilance v Portálu klienta
Zobrazení hotovostních úhrad v Portálu klienta
Zobrazení základní rychlosti v Portálu klienta
Zobrazení názvu služby v Portálu klienta
Zobrazení download/upload v Portálu klienta
Zobrazení názvu tarifu v Portálu klienta
Zobrazení smluv klienta v Portálu klienta:
0 – Vypnuto
1 – Zapnuto – PDF i DOC (DOCX, RTF)
2 – Zapnuto – Pouze PDF
Zobrazení přenesených dat pro jednotlivé dny v Portálu klienta
Zobrazení dokumentů v portálu klienta
Zobrazení info o FUP v Portálu klienta
Zobrazení FUP grafů klienta v Portálu klienta
Zobrazení grafů přenosů v Portálu klienta + možnost prokliku přes tlačítko přenesená data do výpisu přenesených dat (služby).
Zobrazovat faktury za posledních X měsíců v Portálu klienta
Povolit zobrazování informací o fakturaci v Portálu klienta
Zobrazovat IP adresy u aktivních služeb
Zobrazit tabulku přehled fakturovaných období v Portálu klienta
Zobrazit v patičce kontakt na dodavatele
Zobrazení agregace u názvu tarifu v Portálu klienta
Povolit nastavení zasílání hromadného emailu z KP
Povolit změnu údajů klienta v Portálu klienta
Nastavení uživatelského jména pro přihlášení do klientského portálu.
0 – používat klientská čísla (needitovatelné pole ve formuláři)
1 – používat vlastní uživ. jména (možnost přidat vlastní uživ. jméno)
Údaj zadávaný klientem při zapomenutí hesla:
0 – Emailová adresa
1 – Uživatelské jméno do KP
Nastavení stránky, na kterou bude klient přesměrován po odhlášení se z portálu klienta
Povolit přihlášení z jiného webu do Portálu klienta
Nastavení stránky, na kterou bude klient přesměrován po odhlášení se z portálu klienta
Telefonní číslo pro odeslání SMS z KP musí začínat těmito čísly. Oddělovač možno použít , nebo ;
Adresa, na kterou bude klient přesměrován po úspěšném přihlášení do Portálu klienta
Je-li klient při přihlášení do Portálu klienta vyzván k zadání údajů (email, telefon), zobrazí se mu tento text.
Pokud je hodnota nastavena na 1, tak se při přihlášení do Portálu klienta provede kontrola, zdali má klient zadaný email. Pokud ne, tak jej bude muset zadat, jinak ho systém nepustí dále.
Pokud je hodnota nastavena na 1, tak se při přihlášení do KP provede kontrola, zdali má klient zadaný telefon. Pokud ne, tak jej bude muset zadat, jinak ho systém nepustí dále.
Název vzhledu v Portálu klienta
Zadaný text se přidá k SMS odeslané z Portálu klienta
Místo, kam se přidá zadaný text
0 – Přidá se na začátek zprávy.
1 – Přidá se na konec zprávy
Povolit odesílání SMS z Portálu klienta
Povolený počet znaků pro jednu SMS
Povolený počet SMS za měsíc
Adresa portálu klienta
Zamaskovat telefonní čísla ve VoIP výpisech (např.: 589 XXX XXX)
URL webmailu

ci_activate_invoices_by_email

Pokud je tento klíč zapnut a zároveň v kartě klienta chybí vyplněna e-mailová adresa a zároveň je klíč ci_require_email zapnut, tak se kontroluje a vyžaduje u klienta vyplněné pole e-mail. Vyplněním a uložením e-mailové adresy se automaticky zapne funkce zasílání faktur e-mailem.

ci_auth_requests_enable

Zapnout/vypnout možnost zasílat autorizované požadavky z portálu klienta.

Důležité (pro korektní fungování této funkce) je mít v instalaci aktivní modul Plánování nebo v klíči ci_auth_requests_forwarding_email zadaný e-mail/více e-mailových adres, kam budou zasílány autorizované požadavky (nebo jejich kopie).

Pokud je v instalaci aktivní modul Helpdesk a u jednoho z oddělení povolená funkce – Zasílat požadavky z KP je možnost zaslat autorizovaný požadavek, nahrazena funkcí vytvořit tiket (přístupný modul helpdesk v portálu klienta).

ci_auth_requests_forwarding_email

E-mailová adresa/adresy na kterou budou zasílány autorizované požadavky (nebo jejich kopie). Pro více e-mailových adres je oddělovač čárka nebo středník (, ;).

ci_client_password_min_length

Nastavení minimálního počtu znaků, které musí heslo klienta pro přihlášení do KP obsahovat. Heslo si může klient v portálu změnit sám nebo je možné mu počáteční heslo nastavit v jeho kartě (po přihlášení se s tímto, je vyzván k zadání svého vlastního hesla).

Upozornění pokud klient při změně hesla v KP nezadá nastavený počet znaků
Upozornění pokud klient při změně hesla v KP nezadá nastavený počet znaků
Upozornění pokud uživatel v kartě klienta v ISPadmin nezadá nastavený počet znaků (výchozí náhodně vygenerované heslo nastavení odpovídá)
Upozornění pokud uživatel v kartě klienta v ISPadmin nezadá nastavený počet znaků (výchozí náhodně vygenerované heslo nastavení odpovídá)

ci_display_balance

Zobrazení/nezobrazení bilance klienta v KP v záložce Fakturace.

Zobrazení bilance klienta v KP
Zobrazení bilance klienta v KP

ci_display_cash_payments

Zobrazení/nezobrazení hotovostních úhrad v KP.

Možnost zobrazit sekci se zaevidovanými platbami v hotovosti v KP
Možnost zobrazit sekci se zaevidovanými platbami v hotovosti v KP

ci_display_column_basic_speed

Zobrazení/nezobrazení rychlosti v přehledu služeb.

Možnost zobrazit/skrýt rychlost v přehledu služeb
Možnost zobrazit/skrýt rychlost v přehledu služeb

ci_display_column_service_name

Zobrazení/nezobrazení názvu služby v přehledu služeb.

Možnost zobrazit/skrýt název služby v přehledu služeb
Možnost zobrazit/skrýt název služby v přehledu služeb

ci_display_column_speed

Zobrazení/nezobrazení rychlosti tarifu v souhlasu s prolongací smlouvy.

Možnost zobrazit/skrýt rychlost tarifu při souhlasu s prolongací smlouvy
Možnost zobrazit/skrýt rychlost tarifu při souhlasu s prolongací smlouvy

ci_display_column_tariff

Zobrazení/nezobrazení názvu tarifu v přehledu služeb.

Možnost zobrazit/skrýt název tarifu v přehledu služeb
Možnost zobrazit/skrýt název tarifu v přehledu služeb

ci_display_contracts_tab

Zobrazení/nezobrazení záložky Smlouvy, případně výběr formátu zobrazovaného souboru DOC () nebo PDF () nebo obou.

Možnost vypnout zobrazení záložky – Smlouvy
Možnost vypnout zobrazení záložky – Smlouvy

ci_display_fup

Zobrazení/nezobrazení podrobností o FUP v přehledu služeb.

Možnost zobrazit podrobnosti o FUP v přehledu služeb
Možnost zobrazit podrobnosti o FUP v přehledu služeb

ci_display_fup_graphs

Zobrazení/nezobrazení FUP grafů v přehledu služeb.

Možnost zobrazit FUP graf v přehledu služeb
Možnost zobrazit FUP graf v přehledu služeb

ci_display_data_per_day

Zobrazení/nezobrazení množství přenesených dat za jednotlivé dny.

Zobrazení tlačítka Přenesená data () závisí na nastavení klíče ci_display_graphs_tab nebo individuálního nastavení u tarifu služby internet.

Možnost vypnout zobrazení přehledu přenesených dat dle jednotlivých dní
Možnost vypnout zobrazení přehledu přenesených dat dle jednotlivých dní
Zobrazení přenesených dat dle jednotlivých dní
Zobrazení přenesených dat dle jednotlivých dní

ci_display_documents_tab

Zobrazení záložky s dokumenty v portálu klienta z (Ostatní -> Dokumenty), pokud je u dokumentu nastavena funkce – Zobrazovat v KP.

Možnost zobrazit záložku Dokumenty
Možnost zobrazit záložku Dokumenty

ci_display_graphs_tab

Zobrazení/nezobrazení záložky s grafy přenosů v portálu klienta + zobrazení/nezobrazení tlačítka přenesená data u služeb typu internet.

Zobrazení/nezobrazení přenesených dat ovlivňuje i individuální nastavení v konkrétním tarifu služby internet.

Možnost zobrazit záložku s grafy přenesených dat klienta
Možnost zobrazit záložku s grafy přenesených dat klienta

ci_display_invoices_for_the_last_x_months

Za kolik měsíců zpětně zobrazovat faktury v záložce Fakturace v portálu klienta.

ci_display_invoices_tab

Zobrazení/nezobrazení záložky Fakturace v portálu klienta (přehled faktur s úhradami).

Možnost zobrazit záložku s podrobnými informacemi o fakturaci
Možnost zobrazit záložku s podrobnými informacemi o fakturaci

ci_display_ip_addresses_for_active_services

Zobrazení/nezobrazení IP adres v přehledu služeb.

Možnost zobrazit IP adresy v přehledu služeb
Možnost zobrazit IP adresy v přehledu služeb

ci_display_payment_details_tab

Zobrazení/nezobrazení přehledu fakturovaných období v záložce Fakturace.

Možnost zobrazit přehled fakturovaných období
Možnost zobrazit přehled fakturovaných období

ci_display_supplier_contact

Zobrazení/nezobrazení patičky v portálu klienta s informacemi o dodavateli z nastavení fakturační skupiny.

Možnost zobrazit patičku (informace o dodavateli)
Možnost zobrazit patičku (informace o dodavateli)

ci_display_tariff_agregation

Zobrazení/nezobrazení nastavené agregace v přehledu služeb u názvu tarifu.

Možnost zobrazit agregaci u názvu tarifu v přehledu služeb
Možnost zobrazit agregaci u názvu tarifu v přehledu služeb

ci_enable_bulk_email

Povolit/nepovolit klientům nastavení zasílání hromadných e-mailů.

Možnost nastavit zasílání hromadných e-mailů
Možnost nastavit zasílání hromadných e-mailů

ci_enable_cllient_data_change

Povolení změny některých údajů klientem (e-mail, telefon, mobil, zasílání faktur e-mailem, zasílání hromadných e-mailů, zasílání faktur vytvořených ze zálohových faktur).

Možnost povolit změnu údajů klienta v KP
Možnost povolit změnu údajů klienta v KP

ci_enable_login_name_creation

Nastavení přihlašovacího jména pro klienty do portálu klienta. Je možné se přihlašovat klientským číslem (hodnota=0) nebo použít vlastní uživ. jméno, které je možné klientovi nastavit v kartě klienta (hodnota=1).

  • Používat klientská čísla – pro přihlášení do KP je aktivní možnost přihlášení klientů pomocí klientských čísel a pole pro editaci (Uživatelské jméno do KP) je v kartě klienta neaktivní.
  • Používat vlastní uživatelská jména – pro přihlášení klientů do KP je aktivní přihlášení pomocí vlastního uživatelského jména. Použije se textový řetězec zadaný v poli Uživatelské jméno do KP v kartě konkrétního klienta.

ci_forgotten_password

Možnost zvolit, co klient zadá v případě zapomenutí hesla (e-mail nebo uživ. jméno).

Nastavení pro možnost obnovení zapomenutého hesla do KP
Nastavení pro možnost obnovení zapomenutého hesla do KP

ci_forward_url_after_logout

Nastavení stránky, na kterou bude klient přesměrován po odhlášení se z portálu klienta (po stisknutí na tlačítko odhlásit).

ci_login_form_allow_cross_origin

Povolit přihlášení z jiného webu do Portálu klienta. Možnost vytvořit si vlastní formulář pro přihlášení klientů do KP z vlastních web. stránek.

ci_phone_number_prefix_banned

Telefonní číslo pro odeslání SMS z KP nesmí začínat těmito čísly. Oddělovač možno použít , nebo ;

ci_phone_number_prefix_mandatory

Telefonní číslo pro odeslání SMS z KP musí začínat těmito čísly. Oddělovač možno použít , nebo ;

ci_redirect_after_login

Nastavení stránky, na kterou bude klient přesměrován po úspěšném přihlášení do portálu.

ci_required_data_text

Je-li klient při přihlášení do portálu klienta vyzván k zadání údajů (ci_require_email, ci_require_phone), tak se mu zobrazí nastavený text v tomto klíči.

Nastavený vlastní text při výzvě k zadání e-mailové adresy
Nastavený vlastní text při výzvě k zadání e-mailové adresy

ci_require_email

Pokud je tento klíč zapnut, tak se kontroluje, zda-li je u klienta vyplněn e-mail (pole e-mail). Pokud není, tak klientovi nedovolí práci s portálem dokud nezadá e-mailovou adresu.

ci_require_phone

Pokud je tento klíč zapnut, tak se kontroluje, zda-li je u klienta vyplněn telefon (pole telefon nebo mobil). Pokud není, tak klientovi nedovolí práci s portálem dokud nezadá telefon nebo mobil (číslo).

ci_skin_theme

Název vzhledu (složky) v portálu klienta. Nadefinovat nebo upravit lze vlastní schéma vzhledu portálu klienta nebo použít paletu předvolených (default, orange, blue, green). Umístění vlastní složky vzhledu – /data/support/ispadmin/clientinterface/templates/.

Defaultní schéma (default) se po updatu systému resetuje do defaultního nastavení. Je proto potřeba pro permanentní (stálou) změnu vytvořit vlastní složku (název) se vzhledem i případným logem společnosti!

ci_sms_add_text

Text, který se přidá na začátek SMS odeslané z Portálu klienta.

ci_sms_add_text_position

Místo, kam se přidá (ci_sms_add_text) zadaný text. 0 – Přidá se na začátek zprávy, 1 – Přidá se na konec zprávy.

ci_sms_enable

Možnost povolit/zakázat zasílání SMS z portálu klienta.

Možnost zasílat SMS z portálu klienta
Možnost zasílat SMS z portálu klienta

ci_sms_length

Povolený počet znaků pro SMS.

ci_sms_per_month

Povolený počet SMS za měsíc.

ci_url

Adresa portálu klienta (doménové jméno) nastavené v konfiguraci apache a vygenerovaném certifikátu pro doménové jméno portálu klienta.

ci_voip_masked_phone_numbers

Zamaskovat telefonní čísla ve VoIP výpisech (např.: 589 XXX XXX).

Možnost zamaskovat čísla ve VoIP výpisech hovorů v portálu klienta
Možnost zamaskovat čísla ve VoIP výpisech hovorů v portálu klienta

ci_webmail_url

URL adresa pro přihlášení k e-mailové schránce přes webové rozhraní (záložka Webmail v portálu klienta).

Možnost zobrazit záložku Webmail
Možnost zobrazit záložku Webmail