Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Routery

Podrobné informace vyčtené z routerů a další funkce.


MikroTik

UPOZORNĚNÍ
Označením jednoho nebo více zařízení (routeru) typu MikroTik k aktualizaci na poslední dostupnou verzi (platí i pro update ROS z verze 6.X+) se označená zařízení updatují na poslední dostupnou verzi (aktuálně nejnovější k dispozici – 7.X+).

Při pokusu o update na verzi vyšší než 7.12+ (i z verze nižší např. 7.10) se v prvním kroku vybrané routery updatují automaticky na verzi 7.12.1 (konverzní verze pro wireless balíčky). Pokud vybraná zařízení chcete updatovat na poslední dostupnou (nad 7.12+) je potřeba tento krok (naplánovat update v ISPA) provést znovu. Podobně platí i pro verze nižší než 6.31. První systém updatuje na poslední verzi 6.X a v dalších krocích je možné updatovat na verze 7.X+.

Při výběru typu MikroTik v hlavním filtru je možné s routery tohoto typu dále pracovat (rozšířené funkce/hromadná akce).

Možnost vybrat konkrétní routery typu MikroTik a na ty pak aplikovat/naplánovat jednu z hromadných akcí tlačítkem Potvrdit ():

Hromadná akce pro routery typu MikroTik
Hromadná akce pro routery typu MikroTik
Pokud je naplánovaná akce u některého z routerů, objeví se tato informace
Pokud je naplánovaná akce u některého z routerů, objeví se tato informace

Pro aplikování některých změn, které to vyžadují, je nutné následně spustit příkaz v konzoli:

/usr/local/script/ispadmin/bin/updateMikrotikSW.pl
Výsledek aplikované změny (změna hesla uživatele)
Výsledek aplikované změny (změna hesla uživatele)

Pokud již byla naplánovaná nějaká jiná akce systém na tuto skutečnost upozorní (viz níže).

Informace o jiné naplánované akci na zařízení
Informace o jiné naplánované akci na zařízení

Aktualizovat ROS

Na všech vybraných routerech je možné aktualizovat ROS na nejnovější dostupnou verzi (platí i pro ROS 6.X).

Potvrzení tlačítkem Potvrdit () dojde k naplánování akce.

Pro provedení této naplánované akce je nutné spustit v terminálu příkaz:

/usr/local/script/ispadmin/bin/updateMikrotikSW.pl
Informace o naplánované akci
Informace o naplánované akci

Alternativně lze jednotlivé routery označit k updatu postupně tlačítkem pro aktualizaci ROS (). V případě zrušení této naplánované akce u vybraného routeru je možné tuto akci zrušit tlačítkem () ve sloupci Update status.

Tlačítka pro update vybraného routeru a pro zrušení naplánované akce
Tlačítka pro update vybraného routeru a pro zrušení naplánované akce

Instalovat vybranou verzi RouterOS

Zde je možné vybrat konkrétní verzi pro instalaci.

 • Spravovat stažené verze RouterOS – možnost přejít do správy stažených a dostupných verzí ROS
 • Dostupné verze RouterOS – v seznamu jsou na výběr lokálně dostupné (již stažené) verze + možnost vybrat dostupnou ve webarchivu společnosti MikroTik
 • Stáhnout, pokud není dostupná lokálně – pokud je vybrána verze, která není lokálně k dispozici je možné ji při instalaci stáhnout z webarchivu společnosti Mikrotik
Funkce pro instalaci vybrané verze ROS
Funkce pro instalaci vybrané verze ROS
Výběr z lokálně dostupných a dostupných online
Výběr z lokálně dostupných a dostupných online

Tlačítkem Nastavit () je možné naplánovat akci. Pro dokončení je potřeba v konzoli spustit příkaz (viz výše).

Změnit nastavení služeb

Funkce pro nastavení služeb na zařízení
Funkce pro nastavení služeb na zařízení
 • api – (/ip service)
 • apiSSL – (/ip service)
 • ssh – (/ip service)
 • telnet – (/ip service)
 • ftp – (/ip service)
 • www – (/ip service)
 • wwwSsl – (/ip service)
 • winbox – (/ip service)
 • snmp – (/snmp)
 • socks – (/ip socks)
 • proxy – (/ip proxy)
 • sniffer – (/tool sniffer)
 • bwTestServer – (/tool bandwidth-server)
 • změnit stav – možnost změnit u vybraných routerů stav služeb – neměnit, povolit, zakázat vybrané služby
 • změnit port – změnit port u vybrané služby, na kterém zařízení bude naslouchat
 • změnit IP adresu – změnit povolenou IP adresu/IP adresy pro možnost komunikace

Změnit heslo

Možnost změnit hesla uživatelů na vybraných routerech
Možnost změnit hesla uživatelů na vybraných routerech

Odstranit uživatele z routeru

Možnost odstranit uživatele z routeru
Možnost odstranit uživatele z vybraných routerů