Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Obnova systému ze zálohy


Nastavení automatického zálohování

Doporučujeme zároveň zapnout odesílání záloh na FTP (checkbox Odesílat zálohy na FTP server), aby bylo z čeho systém obnovit, pokud by došlo například k havárii disku.

 • Aby bylo možné systém ze zálohy obnovit, je potřeba mít v ISPadminu povolené zálohování (Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování).
 • Pokud je zálohování povoleno, tak se každý den v nastavený čas automaticky vytvoří záloha celého ISPadmina na serveru do složky /data/backup/.

Ruční záloha a obnova

 • Záloha a obnova systému se provádí z příkazové řádky pomocí příkazu:
ispadmin_backup
 • Nápovědu si zobrazíte, když k uvedenému příkazu přidáte parametr -h nebo –help:
ispadmin_backup -h
 • Kompletní zálohu vytvoříte příkazem:
ispadmin_backup -b

Obnova dat do adresářů po reinstalaci serveru

 • Do složky /data/backup/ na serveru nakopírujte zálohu, ze které chcete data obnovit.
 • Obnovu dat provádějte po jednotlivých blocích.

Příprava před obnovením

 • zastavit na serveru CRON příkazem:
systemctl stop cron
 • zjistit aktuální heslo pro připojení do databáze:

Pro MySQL:

cat /data/support/ispadmin/new/app/config/database.neon

Pro PostgreSQL:

cat /data/support/ispadmin/new/app/config/postgreDatabase.neon
 • Nebo před obnovením tyto soubory zkopírovat a po obnovení vrátit do původního umístění (zůstanou tak původní hesla).
  • /data/support/ispadmin/new/app/config/database.neon
  • /data/support/ispadmin/new/app/config/postgreDatabase.neon
 • Nastavte zjištěné stejné heslo pro databázového uživatele ispadmin, jako bylo to před obnovou dat. Během obnovy totiž dojde k přepsání konfiguračního souboru s heslem do databáze souborem ze zálohy. Zálohovací script by nebyl schopen se do databáze přihlásit. Změnu hesla proveďte zadáním příkazu:
/usr/local/script/ispadmin/bin/ispadmin_change_pass.pl <type> <root password> <new password> 
 • Parametry:
  • <type> Databázový uživatel ispadmin nebo mysql_root
  • <root password> Heslo uživatele mysql_root. Výchozí heslo po instalaci je ispadmin.
  • <new password> Nové heslo uživatele
 • Příklad:
/usr/local/script/ispadmin/bin/ispadmin_change_pass.pl ispadmin ispadmin <puvodni_heslo>
 • Nastavení hesla pro PostgreSQL příkazem:
/usr/local/script/ispadmin/bin/ispadminChangePassPostgres.pl ispadmin <puvodni_heslo>

Obnova jednotlivých částí zálohy

Obnova jednotlivých částí se provádí příkazem:

ispadmin_backup -r -f <sekce> -a <cesta k záloze> --to <cílová složka>
 • <sekce> obnovení jednotlivých částí zálohy (db, psql, etc, ispadmin, influx, script) viz dále.

Pro další část předpokládejme, že je záloha na serveru ve složce /data/backup/20200401-0230

Obnova složky ispadmin

 • Obnova do ostrého adresáře se provede příkazem:
ispadmin_backup -r -f ispadmin -a /data/backup/20200401-0230 --to /
 • Budete požádáni o zadání hesla k archivu: Compress Password:
 • Zadejte heslo k archivu a potvrďte.
 • Po obnově nastavit práva příkazem:
chown www-data /data/support/ispadmin/* -R

Obnova složky script

 • Obnovu do ostrého adresáře provedete příkazem:
spadmin_backup -r -f script -a /data/backup/20200401-0230 --to /
 • Budete požádáni o zadání hesla k archivu: Compress Password:
 • Zadejte heslo k archivu a potvrďte.
 • Po obnově nastavte práva:
chown www-data /usr/local/script/ispadmin/rrd_data/* -R

Obnova databáze MySQL

 • Obnovu databáze MySQL provedete příkazem:
ispadmin_backup -r -f db -a /data/backup/20200401-0230
 • Budete požádáni o zadání hesla k archivu: Compress Password:
 • Zadejte heslo k archivu a potvrďte.
 • Následně budete vyzváni k zadání názvu databáze (výchozí je ispadmin): Would you restore Db to default dbname [ispadmin]? [Y/N]:
 • Zadejte Y a potvrďte.

Obnova databáze PostgreSQL

 • Obnovu databáze PostgreSQL provedete příkazem:
ispadmin_backup -r -f psql -a /data/backup/20200401-0230
 • Budete požádáni o zadání hesla k archivu: Compress Password:
 • Zadejte heslo k archivu a potvrďte.
 • Následně budete vyzváni k zadání názvu databáze (výchozí je ispadmin): Would you restore Db to default dbname [ispadmin]? [Y/N]:
 • Zadejte Y a potvrďte.

Obnova databáze Influx

 • Před obnovou databáze Influx je nutné smazat původní databázi.
 • Přihlaste se do Influxu zadáním příkazu influx.
 • Na monitoru se objeví následující text:
Connected to http://localhost:8086 version 1.7.6
InfluxDB shell version: 1.7.6
Enter an InfluxQL query
>
 • Zadejte příkaz a potvrďte:
drop database ispadmin;
 • Z Influxu se dostanete příkazem:
exit
 • Obnovu databáze Influx provedete příkazem:
ispadmin_backup -r -f influx -a /data/backup/20200401-0230
 • Po obnově je potřeba ještě Influx nastavit tak, aby se denní data přepočítávala pro týdenní, měsíční a roční grafy.
 • Je potřeba spustit příkaz pro vytvoření všech retenčních politik a continous queries pro influx, bez kterých nejsou vidět grafy přenesených dat:
/usr/local/script/ispadmin/bin/initInfluxPolicy.pl -r -c

(parametry: -r = retention policy, -c = continuous queueries)

Dokončení obnovy

 • Rozbalte zálohu složky etc do pomocného adresáře /restore:
ispadmin_backup -r -f etc -a /data/backup/20200401-0230 --to /restore
 • Nerozbalujte zálohu etc do ostré složky! Archivátor 7z, který se pro vytváření záloh používá, neukládá nastavení vlastníka a skupiny. Rozbalením do ostré složky dojde k přepsání práv a k nefunkčnosti některých systémových služeb.

Nagios

 • Upravte konfiguraci Nagiosu pro ISPadmin:
nano /data/support/ispadmin/new/app/config/nagios.neon
 • Nahraďte hodnotu parametru nagiosSecret slovem nagios.
parameters:
    nagiosSecret: "8189376221001542654749"
parameters:
    nagiosSecret: "nagios"

MySQL

 • Zkopírujte nastavení databáze pro službu MySQL:
cp /restore/etc/mysql/mysql.cnf /etc/mysql/mysql.cnf
 • Restartujte MySQL:
systemctl restart mysql

Update ISPadmina

 • Spusťte update ISPadmina:
ispadmin_update stable
 • Pokud se objeví následující chybová hláška, proveďte přeregistraci licence dle návodu zde a spusťte update znovu.
Chyba při updatu
Chyba při updatu systému

Apache2

 • Vygenerujte HTTPS certifikáty dle návodu zde.

FreeRADIUS

 • Zkopírujte nastavení databáze pro službu FreeRADIUS:
cp /restore/etc/freeradius/3.0/mods-enabled/sql /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/sql 
 • Restartujte FreeRADIUS:
systemctl restart freeradius

Nagios

 • Přegenerujte konfiguraci Nagiosu:
/usr/local/script/ispadmin/bin/nagios_cfg.pl

Ping

V případě, že nefunguje test spojení (ping) na některém ze zařízení (unavailable). Je potřeba přeinstalovat ping utilitu příkazem:

apt-get install iputils-ping --reinstall