Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Obnova systému ze zálohy

Automatické zálohy

 • Aby bylo možné systém ze zálohy obnovit, je potřeba mít v ISPadminu povolené zálohování (Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování ).
 • Pokud je zálohování povoleno, tak se každý den v nastavený čas automaticky vytvoří záloha celého ISPadmina na serveru do složky /data/backup/.
 • Doporučujeme zároveň zapnout odesílání záloh na FTP (checkbox Odesílat zálohy na FTP server), aby bylo z čeho systém obnovit, pokud by došlo například k havárii disku.

Ruční záloha a obnova

 • Záloha a obnova systému se provádí z příkazové řádky pomocí příkazu ispadmin_backup .
 • Nápovědu si zobrazíte, když k uvedenému příkazu přidáte parametr -h / --help: ispadmin_backup -h .
 • Kompletní zálohu vytvoříte příkazem ispadmin_backup -b .

Obnova dat do ostrých adresářů po reinstalaci serveru

 • Do složky /data/backup/ na serveru nakopírujte zálohu, ze které chcete data obnovit.
 • Obnovu dat provádějte po jednotlivých blocích.

Příprava

 • Zastavte na serveru cron: systemctl stop cron .
 • Nastavte stejné heslo pro databázového uživatele ispadmin, jako bylo to před obnovou dat. Během obnovy totiž dojde k přepsání konfiguračního souboru s heslem do databáze souborem ze zálohy. Zálohovací script by nebyl schopen se do databáze přihlásit. Změnu hesla proveďte zadáním příkazu /usr/local/script/ispadmin/bin/ispadmin_change_pass.pl <type> <root password> <new password>
  • <type> Databázový uživatel ispadmin nebo mysql_root
  • <root password> Heslo uživatele mysql_root. Výchozí heslo po instalaci je ispadmin.
  • <new password> Nové heslo uživatele
 • Příklad: /usr/local/script/ispadmin/bin/ispadmin_change_pass.pl ispadmin ispadmin puvodniHeslo

Obnova jednotlivých částí zálohy

Obnova jednotlivých částí se provádí příkazem ispadmin_backup -r -f <sekce> -a <cesta k záloze> --to <cílová složka>

 • <sekce> obnovení jednotlivých částí zálohy (db, etc, ispadmin, influx, script) viz dále.

Pro další část předpokládejme, že je záloha na serveru ve složce /data/backup/20200401-0230

Obnova složky ispadmin

 • Obnovu do ostrého adresáře provedete příkazem ispadmin_backup -r -f ispadmin -a /data/backup/20200401-0230 --to /
 • Budete požádáni o zadání hesla k archivu: Compress Password :
 • Zadejte heslo k archivu a potvrďte.
 • Po obnově nastavte práva: chown www-data /data/support/ispadmin/* -R

Obnova složky script

 • Obnovu do ostrého adresáře provedete příkazem ispadmin_backup -r -f script -a /data/backup/20200401-0230 --to /
 • Budete požádáni o zadání hesla k archivu: Compress Password :
 • Zadejte heslo k archivu a potvrďte.
 • Po obnově nastavte práva: chown www-data /usr/local/script/ispadmin/rrd_data/* -R

Obnova databáze MySQL

 • Obnovu databáze MySQL provedete příkazem ispadmin_backup -r -f db -a /data/backup/20200401-0230
 • Budete požádáni o zadání hesla k archivu: Compress Password :
 • Zadejte heslo k archivu a potvrďte.
 • Následně budete vyzváni k zadání názvu databáze (výchozí je ispadmin): Would you restore Db to default dbname [ispadmin]? [Y/N]:
 • Zadejte Y a potvrďte.

Obnova databáze Influx

 • Před obnovou databáze Influx je nutné smazat původní databázi.
 • Přihlaste se do Influxu zadáním příkazu influx.
 • Na monitoru se objeví následující text:
Connected to http://localhost:8086 version 1.7.6
InfluxDB shell version: 1.7.6
Enter an InfluxQL query
>
 • Zadejte příkaz drop database ispadmin; a potvrďte.
 • Z Influxu se dostanete příkazem exit.
 • Obnovu databáze Influx provedete příkazem ispadmin_backup -r -f influx -a /data/backup/20200401-0230
 • Po obnově je potřeba ještě Influx nastavit tak, aby se denní data přepočítávala pro týdenní, měsíční a roční grafy.
 • Je potřeba spustit příkaz pro vytvoření všech retenčních politik a continous queries pro influx, bez kterých nejsou vidět grafy přenesených dat:
/usr/local/script/ispadmin/bin/initInfluxPolicy.pl -r -c

(parametry: -r = retention policy, -c = continuous queueries)

Dokončení obnovy

 • Rozbalte zálohu složky etc do pomocného adresáře /restore: ispadmin_backup -r -f etc -a /data/backup/20200401-0230 --to /restore.
 • Nerozbalujte zálohu etc do ostré složky! Archivátor 7z, který se pro vytváření záloh používá, neukládá nastavení vlastníka a skupiny. Rozbalením do ostré složky dojde k přepsání práv a k nefunkčnosti některých systémových služeb.

Nagios

 • Upravte konfiguraci Nagiosu pro ISPadmin: nano /data/support/ispadmin/new/app/config/nagios.neon
 • Nahraďte hodnotu parametru nagiosSecret slovem nagios.
parameters:
    nagiosSecret: "8189376221001542654749"
parameters:
    nagiosSecret: "nagios"

MySQL

 • Zkopírujte nastavení databáze pro službu MySQL: cp /restore/etc/mysql/mysql.cnf /etc/mysql/mysql.cnf
 • Restartujte MySQL: systemctl restart mysql

Update ISPadmina

 • Spusťte update ISPadmina: ispadmin_update stable (resp. beta).
 • Pokud se objeví následující chybová hláška, proveďte přeregistraci licence dle návodu zde a spusťte update znovu.
Chyba při updatu
Chyba při updatu systému

Apache2

 • Vygenerujte HTTPS certifikáty dle návodu zde.

FreeRADIUS

 • Zkopírujte nastavení databáze pro službu FreeRADIUS: cp /restore/etc/freeradius/3.0/mods-enabled/sql /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/sql
 • Restartujte FreeRADIUS: systemctl restart freeradius

Nagios

 • Přegenerujte konfiguraci Nagiosu: /usr/local/script/ispadmin/bin/nagios_cfg.pl