Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Na zařízení

Po updatu/restartu systému ISPA se první vyčtená hodnota pro vyhodnocení alertu bere jako inicializační (před restartem/updatem byla již známá/alertovaná). V případě vyčtení jiné hodnoty (změna) a v případě splnění nastavené podmínky pro alert se upozornění zašle dle standartního nastavení.

V této záložce je zobrazen seznam nastavených alertů ke konkrétním zařízením. Přidat alerty je možné pouze u konkrétního zařízení.

Nastavené alerty na zařízeních
Nastavené alerty na zařízeních

U jednotlivých typů zařízení (zařízení připojené k routeru, switche, další zařízení apod.) je možné tlačítkem Alerty () přidat alert na zvolené zařízení a událost. Pro různé typy zařízení jsou k dispozici různé události.

U typu zařízení Router je nastavení alertů pro vybrané zařízení v menu (Nastavení –> Alerty).